Axel Lieber

Vid sammankomsten den 28 november 2016 valdes Axel Lieber in som utländsk ledamot i Konstakademien.

Allt som Axel Lieber arbetar med har sitt ursprung i vardagsföremål som kartonger, kläder eller möbler. Han transformerar föremålen till geometriska kompositioner genom enkla ingrepp av såg eller kniv och erbjuder betraktaren tankemodeller för att se verkligheten ur skulptörens perspektiv. Det handlar om en djupare undersökning av vardagliga objekt och deras transformation till skulpturer i förhållandet till arkitektur, design och vardagskultur samt deras sammanföring i större installativa sammanhang. Utgångspunkten till hans skulpturala arbete är främst föremål och material som omger oss i våra liv. I fokus står förhållandet mellan in- och utsidan och det fragmentariska i förhållandet till en förlorad helhet men likväl former, strukturer och betydelser som kommer fram i gränslandet mellan det direkt igenkännbara och det fullständigt abstrakta. Han försöker bygga upp ett alternativt ramverk för hur vi kan se på vardagliga fenomen. Ett återkommande tema är modernismens arv och dess påverkan på samhället och honom som individ och konstnär.

På Modernautställningen 2010 gjorde han en skulptur av sin lägenhet, en klassisk folkhemsbyggnad i Malmö, bestående av två rum och kök, badrum, hall och balkong. Genom att teckna två tvärsnitt över sin lägenhetsplan, och sedan klippa ut de fyra trianglarna, har han sedan vrängt delarna ut och in. Den romb som då uppstår utgör grunden till hans skulptur – ute har blivit inne och hemmets privata sfär har vrängts ut mot det offentliga.

Med tydliga referenser till modernistisk arkitektur och design väcker Axel Liebers konst frågor om hur våra privata liv vävts samman med samhällskroppen och hur dess ideologier klivit in i våra vardagsrum.

Axel Lieber är en av grundarna av tyska konstnärskollektives ”inges idee”, som arbetar med konst i det offentliga rummet i form av permanenta utsmyckningar. Inges idee har sen 1993 realiserad över 50 projekt bland annat i Sverige, Danmark, Tyskland, Kanada, Japan och Taiwan.

Sen 1991 har han även undervisat på olika konsthögkskolor i Tyskland och Norden. Han var adjunkt på Konsthögskolan i Malmö mellan 1995-2000, och gästprofessor for MFA Program for Public Art på Bauhaus Universität i Weimar.

Axel Lieber, verk3Axel Lieber, verk1Axel Lieber, verk2Axel Lieber, verk4