Konstakademiens stipendier till unga konstnärer och konststudenter

Konstakademien har fattat beslut om fördelning av stipendier till unga konstnärer och konststudenter utifrån årets första ansökningsomgång 2016. Sammanlagt sökte 330 konstnärer stipendier inom de olika tillgängliga kategorierna: studiestipendier, riktade stipendier samt de två ateljéstipendierna inom Bernadotteprogrammet. Mottagare av de två sistnämnda stipendierna kungörs tidigast den 29 april.

Sammanlagt har nära 1,6 miljoner kronor fördelats på 59 stipendier, varav 39 har tilldelats konstudenter som tar masterexamen våren 2016 vid svensk konsthögskola. Årets mottagare av Jenny Linds resestipendier är konstnärerna Julia Selin och Clara Gesang-Gottowt som tilldelas 100.000 kronor vardera. Konstakademien har även tilldelat en examensstudent, Linnea Ryygard, ett vistelsestipendium på sex månader i en av Konstakademiens ateljéer i Cité Internationale des Arts, Paris, under våren 2017.

Utlysning av Konstakademiens övriga ansökningsbara stipendier kommer att ske under september 2016 i två omgångar. Den ena omfattar rese- och projektstipendier till arkitekter. Den andra avser rese-, arbets- och vistelsestipendier (Paris och Grez-sur Loin) som fördelas bland konstnärer. Information om datum och tillvägagångssätt kommer att anslås efter sommaren på Konstakademiens hemsida och i nyhetsbrev, till vilket det går att anmäla sig på hemsidan.

 

Beslut stipendieomgång 1, 2016
Fond/stiftelse Stipendiater Belopp i kronor
Riktade stipendier
Gahm, Meyeres Alexander Hult 7000
Gahm, Meyeres David Klasson 7000
Holck, Fredriksson/Hilleström Sara Anstis 17000
Johansson Thor/Sallberg Lucy Smalley 17000
Ekelin/ G Söderberg Isak Anselm 15000
Bobergs A Tor-Finn Malum Fitje 20000
Bobergs B/ Reuterskiöld Jonas Holmer 20000
Nordenfalks Eric Andersson 20000
Cederströms Leonela Lilja 20000
S Fridman Niki Lindroth von Bahr 20000
S Fridman Liva Isaksson 20000
Bjernrud Marja Knape 25000
Svensson Johan Österholm 22000
Svensson Greta Weibull 22000
Svensson Nina Noreskär 22000
Svensson Dick Hedlund 22000
Svensson Henrique Pavâo Reis 22000
Linné Alexander Skats 20000
Linné Jonathan Terry 20000
Linné Ludvig Helin 20000
Linné Marcus Jonsson 20000
Linné Lucia Pagano 20000
Linné Josef Jägnefält 20000
Sven Xet Erixson Fabian Tholin 20000
Rudemar Loui Kulhau Fjellander 23000
Jenny Lind Julia Selin 100000
Jenny Lind Clara Gesang-Gottowt 100000
Carl Larsson David Nilsson 30000
Munte Sandberg Jakob Solgren 29000
Munte Sandberg Linnéa Sjöberg 29000
Studiestipendier
W Smith Marie Raffn 20000
W Smith Andreas Westerberg 20000
W Smith Jonas Bentzer 20000
W Smith Sofia Kråka 20000
W Smith Axel Versteegh 20000
W Smith Oskar Hult 20000
W Smith Inez Jönsson 20000
W Smith Andreas Braun 20000
W Smith Samaneh Reihani 20000
W Smith Chiara Bugatti 20000
Eva o Hugo Bergmans fond Jacob Holmberg 20000
Eva o Hugo Bergmans fond Adam Shaw 20000
Eva o Hugo Bergmans fond Samuel Åhlman 20000
Eva o Hugo Bergmans fond Johan Lundqvist 20000
Eva o Hugo Bergmans fond Hanni Kamaly 20000
Eva o Hugo Bergmans fond Elin Båve 20000
Eva o Hugo Bergmans fond Behjat Omer Abdulla 20000
Akademiens särsk. understöds Thomas Hansson 20000
Akademiens särsk. understöds Lih Joungjae 20000
Akademiens särsk. understöds Ingrid Jansson 20000
Akademiens särsk. understöds Jennifer Myerscough 20000
Webers/Ribbing/Beskow Aleksandra Jarosz Laszlo 20000
K & Th Andersson/Rydberg Hanna Holmquist 20000
Rydberg/Ryberg/Mathisons Filippa Hanzon 20000
Johan Andersson/Åhlander Wyn Jones Gethin 20000
Majdanuk John Alberts 25000
 

Vistelsestipendium Cité Paris

Linnea Rygaard 20000
Webers fond