SÖK I ELEVLISTOR 1778 - 1795

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

1779 Eric Dan. Jernberg Son till tapetmakare
1779 Nils Ekström Son till en gravör
1779 Joh. Fr. Ekström Son till en gravör
1779 Rob. C. Charpentier Son till kapten
1779 Joh. Abrah. Ferengren Son till en målare
1779 Carl Ephr. Sandberg Son till en knappmakare ?
1779 Jonas Adolph Wickhardt Murmästarlärling
1779 Olof Bjuhrberg Lärling hos tapetmakare
1779 Carl Ephr. Gnospeljus Son till kryddkrämare
1779 Lars Österlund Son till järnkrämare
1779 Lars Norling Son till trädgårdsmästare
1779 Petter Lockner Målargesäll
1779 Carl Jac. Dalman Son till källarmästare
1779 And. Fougel Son till en Bryggaråldermannen
1779 Gustaf Fougel Son till en Bryggaråldermannen
1779 Carl G. Wijnberg Målarlärling
1779 And. Christophersson Son till tapetfabrikör
1779 C. Nic. Lindquister Son till ”Banco Bokhållaren”
1779 Carl Er. Österlund Son till ?
1779 Hans Er. Kempe Son till avliden underofficer
1779 Ludv. Jacob Son till ? mästaren vid ”Kongl. Majt”
1779 And. Dalman Son till källarmästare
1779 Christjan Engquist Son till sill ? ?? Gesäll
1779 J. P. Söderberg Fadern vaktmästare vid norra förstadens kämnärsrätt
1779 A. Kolmodin Son till bryggaren
1779 Anton Hyckert Son till inspektör
1779 A. Olof Wettling Fader skomakare
1779 J. Er. Dumckij Son till Kungl. Lakej
1779 J. Alb. Rydman Son till klädesfabrikör ?
1779 J. Adolph Nebb Son till traktören
1779 C. Eric Öberg Fadern vaktmästare vid K. Slottet
1779 Jac. Kussk Son till sjökapten
1779 J. A. Fabritz Fosterson till källarmästare Cederquist
1779 L. G. Lidström Son till kryddkrämare
1779 Gab. Lindvall Målargesäll
1779 Joh. P. Ahrnberg Fosterson till avsedade furiren vid K. artilleriet
1779 Gabr. Timmell Son till avlidne advokatfiskalen
1779 And. H. Fridsberg Målargesäll
1779 E. G. Carlström Son till avlidne bokhållaren
1779 Fred. Adolph Carlström Son till avlidne bokhållaren
1779 Carl H. Åman Gravör
1779 Joh. Plpf Broman Son till avlidne bryggaren
1779 Joh. G. Bure Son till skomakare
1779 Dan. Ternberg Lärling hos målare
1779 Berh. Cronberg Son till extravaktmästaren vid K. Statskontoret
1779 Carl G. Ekstein Son till snickaren
1779 Jac. Hägerblom Son till stadsnotarien
1779 Jac. Sporenberg Son till en handlande
1779 Ad. Sporenberg Son till en handlande
1779 Carl . J. Sporenberg Son till en handlande
1779 Christoph. Ludv. Hjort Son till kammartjänare
1779 Lars Jac. Borg Son till sillpackare
1779 J. Henr. Palmrot Son till framlidne assesorn i Svea hovrätt
1779 J. P. Rosendahl Son till skräddare
1779 Carl Fr. Rath Son till källarmästaren
1779 Ludv. Mörner Baron och fänrik vid Södermanlänningarna
1779 Carl Willh. Svedman Fosterbarn av ”Chapmans pupill”
1779 Jonas Sandberg Fadern hantlangare vid slottet
1779 Christjan Ad. Warnicke Son till sockerbruksmästaren
1779 Joachim Christoph. Maas Son till juveleraren
1779 Israel Feit Son till vaktmästare vid K. Slottet
1779 Eric Åhsberg Son till sjökapten
1779 And. Christoph. Bergsten Son till en karduansmakare
1779 Jac. Fried. Nussbaum Son till pistolsmeden
1779 Herm. Julin Son till en handlande
1779 Leonard Arenander Son till kommerserrådet
1779 Lars Lundberg Son till målaren
1779 J. Jac. Ehrenreik Keppel Son till kamreren vid Kungl. Slottet
1779 Magn. Knöppel Son till språkmästare
1779 Jacob Åkerman Son till sjökapten
1779 Joh. Jac. Lundberg Son till tygvävaren
1779 Fr. Willh. Tellerfeldt Son till möbelhandlare
1779 Isac Kjöhlström Son till tobakshandlande
1779 Aug. Ferdinand Kvist Son till en skomakare
1779 Georg C. Bauman Son till bleckslagaren
1779 Petter Fjellström Lärling hos ?
1779 Israel Öhrström Dess far vaktmästare vid tobaksfabrik
1779 Olof Hägerblom Son till en stadsnotarie
1779 Nils Strand Pupill hos kämnären Löfstadius
1779 Sam. Indebetou Son till brukspatron
1779 Alexand. Ludv. Fahlberg Son till fälväbeln vid Gardet
1779 Carl Otto Grysinger Son till Kungl. kammartjänaren
1779 Joh. Ruback Son till snickare
1779 Jac. Fr. Frestare Son till perukmakaren
1779 Sam. Wetterquist Son till tenngjutareåldermannen
1779 Adolph Boman Son till Kungl. kammartjänaren
1779 L. P. Melin Son till tapetfabrikören
1779 Joh. Bjurvall Målargesäll
1779 Joh. Fr. Scheijderman ”operist” och ångaren vid ”Kongl. Operan”
1779 Eric Åkerlund Gravör
1779 C. P. Östberg Son till nålmakare
1779 Mart. Gregorius Målarlärling
1779 Joh. Georg. Lundberg Son till en assistent
1779 Carl Backman Ingenjör
1779 Olof Wettercrantz Lärling hos målare
1779 Nils P. Sjöstedt Son till tobakshandlare
1779 Carl Joh. Granbeck Son till avlidne bokbindaren
1779 Claes Gurling Son till skomakargesäll
1779 Melcher Stadtlander Son till bokbindaren
1779 Joh. G. Stadtlander Son till bokbindaren
1779 J. G. Åström Son till en hyrkusk
1779 Adolph Fr. Norman Son till kamreren
1779 C. G. Norman Son till kamreren
1779 Carl Jac. Tellberg Son till gördelmakare