mars 2017

25marAll Day11junAnna-Karin Rasmusson – Mater NostraSalarna(All Day) Typ av Arrangemang:Utställning

Info

 

Läs mer på omkonst

Recension på SvD.se

BERNADOTTESTIPENDIAT 2016
ANNA-KARIN RASMUSSON – MATER NOSTRA

 

Tungt ramlar jag, tumlar runt, bryter mig, formas och kläcks.
En moder är upphov till någonting annat och en trappa är en konstruktion ämnad att underlät­ta passagen mellan två skilda nivåer.
Min konst har inget mål.
Kroppen håller rättegång mot allt jag upplever och tar in.
Och min hud som inte höll.

Anna-Karin Rasmusson

 

Anna-Karin Rasmusson, född 1983 i Karlstad, bosatt och verksam i Stockholm, tog våren 2016 sin masterexamen vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och tilldelades som en av två stipendiater ett ettårigt ateljéstipendium samt arbetsstipendium från Konstakademien ur Axel Hirschs donationsfond med följande motivering:

Anna-Karin Rasmussons arbeten omfattar animation och rörlig bild. Hon visar stor kunskap och skicklighet i att förstå hur materialitet och taktilitet från exempelvis skulptur och måleri låter sig införlivas i digitala medier. Verken skulle kunna beskrivas som rörliga collage, som med kraft och stor känsla låter förmedla de mest sammansatta och svåröversättbara känslotillstånd på gränsen mellan dröm och verklighet. Styrkan i uttrycket och den osedvanliga konstnärliga mognaden som konstnären ger prov på kommer att berika samarbetet och samverkan inom Bernadotteprogrammet.

Bernadotteprogrammet instiftades av de kungliga akademierna år 2016 med anledning av H.M. Konungens 70-årsdag. Den första stipendieutdelningen ägde rum fredagen den 29 april vid en särskild mottagning i Operans Guldfoajé i Stockholm.

Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien). Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (Vitterhetsakademien), Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur inledde därmed en långsiktig samverkan med stipendiater utsedda av respektive akademi. Bernadotteprogrammet stöder mentorstödda fördjupningar och utvecklingsmöjligheter för forskare och yngre konstnärliga utövare inom akademiernas intresseområden. Syftet är att erbjuda en fortbildningsform (på postdoktoral nivå alt. efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande) för yngre excellenser på väg att etablera sig som framstående utövare inom sina respektive områden. En grundtanke är att varje stipendiat och projekt i någon form skall ha tillgång till minst två olika akademiers kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskapsformer.