oktober 2019

10okt18:0019:00Hidemark&StintzingHörsalen18:00 - 19:00 Typ av Arrangemang:Föreläsningar

Info

Jacob Hidemark och Martin Stintzing har sedan starten av Hidemark&Stintzing arkitekter 1995 arbetat med projekt som spänner från privata fritidshus, via flerbostadshus, till stora nordiska ambassader. Ofta med förtecknet att byggnaderna befinner sig i en känslig miljö, antingen kulturhistoriskt eller säkerhetsmässigt.

Kopplingen till platsen är kanske det viktigaste ingångsvärdet i projekten. Hur en ny byggnad, en tillbyggnad eller ett komplement möter de äldre byggnaderna som redan finns på platsen med skala, material och detaljer. Det kan göras följsamt eller genom att vara ett medvetet avbrott.

Lika viktiga är de renodlade restaureringsuppdragen, som till exempel slottsarkitektuppdraget för Tullgarns slott eller Tessinska palatset. Ett restaureringsuppdrag innebär att tolka historien och göra ställningstaganden om estetik, material och konstruktionsprinciper, lika många som för en ny byggnad. Kunskaperna från de äldre byggnaderna, hur rum förhåller sig till varandra, hur ljuset tecknar arkitekturen är värden som alltid är aktuella och användbara i skapandet av all arkitektur.

KONSTAKADEMIEN, Fredsgatan 12 med mingel och dryck från kl.17.30.
Föreläsningen börjar kl 18.00

Välkomna!

Arrangör Stockholms Arkitektförening genom Josef Eder och Jakob Wiklander