februari 2020

15feb(feb 15)12:0014mar(mar 14)16:00Jan Svenungsson "Monstruösiteter"Galleri FlachGalleri Flach, plan 415 februari - 14 mars Typ av Arrangemang:Utställning

Info

Galleri Flach presenterar ett antal nya målningar av Jan Svenungsson ur serien ”Paintings”. Den påbörjades redan 2010 och har sedan dess utgjort ett centralt tema i hans konstnärskap. Som i många av Jan Svenungssons seriella arbeten har målningarna utvecklats ur en lång och undersökande gestaltningsprocess. Men till skillnad från exempelvis serien ”Psycho-Mapping Europe” som växte fram i en stegvis och nästan filmisk rörelse från ordning till kaos med utgångspunkt i en geografisk karta över länder med medlemskap i EU, är varje bild i serien Monstruösiteteren enskild historia och existerar helt och fullt i sin egen rätt.

Jag Svenungsson kallar metoden för post-konceptuell med hänvisning till att processen bottnar i ett slags systematiskt tillvägagångssätt inför måleriet. Formen är alltså på en gång fri och kontrollerad. Varje målning är en noggrann översättning av en utvald teckning i blyerts. Från teckningens fritt uppfunna form går han sedan vidare in i måleriet och återskapar en bild som framför allt fokuserar på vad som faktiskt syns och finns i själva seendet av teckningen. Somliga målningar har tagit form av ett slags individer eller personligheter, eller som Svenungsson själv kallar dem, ”monstruösiteter”, medan andra målningar är abstrakta och mer betonar en sorts vetenskaplig syn på världen. För honom är det olika sätt att närma sig verkligheten. I målningarna avtecknar sig såväl nyfikenhet och närhet som humor och självrannsakan. Allting handlar om att se vad som verkligen finns framför ögonen

Jan Svenungsson är född 1961 och har sedan slutet av 1980-talet bedrivit ett egensinnigt, multimedialt konstnärskap som utforskar olika språkliga teman, liksom konstverkets förhållande till innehåll och mening.  Han studerade på Kungliga Konsthögskolan 1984-89, och vann stor uppmärksamhet för sina fotografiska arbeten av skorstenar som i sin tid uppfattades som postmoderna iscensättningar. Detta fotografiska projekt utvecklades till skulpturer i monumental form, liksom till en omfattande serie teckningar av skorstenar. I dialog med och mot skorstensprojektet har Svenungsson hela tiden fortsatt utveckla sitt måleri. Vid sidan om ”Paintings” (2010 –) kan nämnas den omfattande serien ”Test Paintings” (1992 – 2009) samt de olika Psycho-Mapping projekten (1995 –). Svenungsson är baserad i Berlin och sedan 2011 professor för teckning och grafik vid Universität für angewandte Kunst Wien. Han hade 2017 en stor retrospektiv utställning på Uppsala Konstmuseum och representerade Sverige 2018 på Busan Biennale i Sydkorea. 2019 publicerades hans uppmärksammade bok

”Prints and Thinking About It” (De Gruyter, Wien). Hösten 2020 deltar han i den stora utställningen ”Diversity United” på Tretjakov Galleriet i Moskva, därefter i Paris och Berlin.

Läs mer