oktober 2019

12oktAll Day17novUtställningsstipendiat Nadine Byrne: Minnesmaterial - Textil transcendensGalleri Väst & Ateljén(All Day) Typ av Arrangemang:Utställning

Info

Nadine Byrne är född 1985 och baserad i Stockholm. Hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och Kunsthøgskolen i Bergen, Norge.

Byrnes konstnärskap kännetecknas av ett gränsöverskridande mellan medium och material. Hennes praktik rymmer skulptur, ljud, video, performance, teckning och text.Hennes verk utforskar ofta ett privat narrativ som utgår från tankar om minne, förlust, dröm och ritual.

I utställningen Minnesmaterial – Textil transcendens visar Byrne ett urval av skulpturala och objektbaserade verk från de senaste 11 åren där textilen står i fokus. Byrne använder sig återkommande i sin praktik av material som en form av gränsöverskridande kommunikation. Genom den historia som finns ackumulerad i materialet, de associationer och minnen som det väcker, för hon en dialog med både nutid och dåtid. Detta arbete tog sin början i de textilier hon ärvde av sin mor vid moderns bortgång. Med utgångspunkt från dessa textilier fungerar Byrnes verk, genom den emotionella betydelse som finns i materialet, som symboler för en  relation som fortgår även om den ena parten inte längre fysiskt närvarar.

”Upplevelsen av textila material som särskilda minnesledare går förstås att härleda till den privata sfär som deras användning och bruk ofta hör hemma i samt den intima nära-huden-relation vi har till dem. Ett sorgearbete där minnen utgör del är varken ansträngningslöst eller utan syfte och sökandet efter svar är ofta väsentligt. Svaren som eftersöks avser vem den man sörjer var, vem denna nu kommer att vara och vem man själv är i nuet i dennas fysiska frånvaro. Dessa frågor framkommer som ett återkommande inslag då sorgen och förlusten gestaltats i Nadines Byrnes verk.”

Ur katalogtext av Ashik Zaman

Nadine Byrne var under april – oktober 2019 residensstipendiat på Iaspis i Stockholm.
Under oktober och november 2019 medverkar hon även i grupputställningar på Pina i Wien, Bonnington Gallery i Nottingham och Studio 44 i Stockholm.
Hon har ställt ut  regelbundet i Sverige och internationellt, och är representerad av Elastic Gallery i Stockholm där hon senast var aktuell med en soloutställning i maj 2018.
Hon är även verksam som musiker och kompositör och framför ofta audiovisuella performances, senast St Vith, Belgien och i Bern, Schweiz i maj och juni 2019.