november 2019

24nov15:0015:30Visning av utställningen "De fyra konstarterna"Galleri Öst15:00 - 15:30 Typ av Arrangemang:Utställning

Info

Intendent Eva-Lena Bengtsson visar utställningen De fyra konstarterna – om Konstakademiens takskulpturer då och nu.

En utställning om De fyra konstarternas 173-åriga historia. Den sträcker sig från den idag bortglömde skulptören Carl Gustaf Qvarnströms fasadfigurer från 1846 till de nygjutna bronser som installerats på Konstakademiens tak våren 2019

Konstakademien har fyra tre meter höga allegoriska skulpturer på taket till Fredsgatan 12 i Stockholm. De representerar de fyra konstarterna måleri, arkitektur, skulptur och grafik, de konstarter som Akademien av tradition räknat som sina. Akademiens stadgar inbegriper även ett vidgat konstbegrepp vilket inkluderar samtida uttryckssätt med nya tekniker och material. Läs mer om utställningen här