Unknown

OBJECTIFYMYOBJECTFredrik Fermelin

 

 

 

 

 

lidman_konstakademien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon Blanck
Brev från din gata och Ur landstingens samlingar, 17 – 20 december
Hörnateljén på plan fyra

En utställning för alla som är intresserade av adresser, böcker, döda författare, postväsendet, offentlighetsprincipen, symboler, konstsamlingar och Sveriges landsting.

Öppettider:
17 december 11-20
18 december 11-17
19 december 12-16
20 december 12-16

I exfemmornas ateljé:
1 – 8 nov: Albin Looström
9 – 15 nov: Björn Bengtsson
16 – 22 nov: Cecilie Meng
28 – 6 nov/dec: Agneta Andren
7 – 13 dec: Fredrik Freeman
14 – 20 dec: Simon Black
11 – 17 jan: Merzedes Sturm-Lie
15 – 21 feb: Louise Blad
29 – 6 feb/mars: Éva Mag
1 – 7 feb: Therese Parner
22 – 28 feb: Jonas Bouleau
14 – 20 mars: Jenny Palén
28 – 3 mars/apr: Anna Taina Nielsen
4 – 10 apr: Jan Mattson