La Hypnerotomachia di Poliphilo

Aldus Manutius. Venedig 1545

1400-talets kanske vackraste bokverk. Ursprungligen publicerad i Venedig år 1499 av boktryckaren Aldus Pius Manutius, Aldo Pio Manuzzi.

Den andra utgåvan, som här presenteras, är Konstakademiens äldsta skrift. Den är i princip en exakt kopia av förstautgåvan. Bunden i pergament (ett skriv- och omslagsmaterial framställt av djurskinn) innehåller den även 170 träsnitt. Dessa snitt är framställda av okänd hand. Själva texten däremot (även om vissa forskare hävdar annorlunda) är skrivna av Dominikanermunken Francesco Colonna (1433/1434 – 1527).

Som en av de mest enigmatiska, drömlika och mystiska texter som någonsin publicerats fascinerar den oss fortfarande. Ibland har den kallats 1400-talets Finnegans Wake (James Joyce, 1939). Författaren uppvisar en närmast storartad kunskap om arkitektur, trädgårdsarkitektur, ingenjörsvetenskap, måleri och skulptur.

Dessutom är verket författat på ett flertal språk: italienska, latin, franska, platt-tyska och det förekommer även egyptiska hieroglyfer insprängda här och där.

Handlingen i sig utspelar sig i merparten i en dröm där Polophilo letar efter sin älskade Polia.I drömmen slumrar en uttröttad Polophilo in och drömmer en dröm i drömmen. Hans sökande för honom till ett flertal platser runt om i världen.

På slutet finner Poliphilo äntligen sitt hjärtats kär, Polia. Men när han skall till att omfamna henne upplöses hon i tomma intet. Poliphilo vaknar och berättelsen tar slut.

Boken förvärvades av professorn Lars Grandel vid auktion 1812 efter Louis Masreliez.

La Hypnerotomachia di Poliphilo finns att ta del av på Konstakademiens bibliotek. Välkomna!

Titelsida
Träsnitt av okänd hand