Johan Gustaf Köhler (1806?-1881) står vid staffliet iklädd rutig målarrock och omgiven av de gamla gipsavgjutningar av romerska och grekiska konstverk som var de viktigaste studieobjekten i Konstakademiens Antikskola. Eleverna skulle öva sig att teckna av skulpturer på platt papper, men också skolas in i det som ansågs vara det gemensamma europeiska kulturarvet. Till vänster i bilden sitter ju också en ung man och tecknar av Sliparen i ljuset från fönstret, medan en annan elev läser i en bok ur Konstakademiens rikhaltiga bibliotek. Målningen visar hur inredningen såg ut i det hus som Konstakademien hade flyttat in i 1780, efter att ha fått det som gåva av gjuteridirektören Gerhard Meyer. Med brädgolv, ljusgrå paneler på väggarna och dagsljus från stora fönster har rummet ännu 1700-talskaraktären väl bevarad. De mjukt svängda stolarna finns kvar även idag (om än omklädda med blått tyg), medan huset byggdes om redan några år efter att målningen gjordes. Av de nio stora skulpturerna finns idag åtta bevarade, numera uppställda i akademihusets stora hall. Köhler var lärare i Konstakademiens förberedande skola (som kallades Elementar- eller Principskolan) 1857-1878, samtidigt som han arbetade som teckningslärare vid Nya Elementarskolan. I en rad interiörer både från Konstakademien och från sitt eget hem visar han sig som en av de få svenska konstnärer som vid denna tid målar vardagliga interiörer i dagsljus, på ett sätt som närmar sig de danska s.k. guldåldersmålarnas synsätt.

Eva-Lena Bengtsson

Johan Gustaf Köhler. Konstakademiens antikskola, oljemålning 1841 © Konstakademien, foto Göran Petersson

TIDIGARE KONSTVERK