Edvin Ollers, efter Hans Baldung Grien: Jesu födelse, målad 1921.

Enligt Bibeln föddes Jesus i ett stall då det inte fanns lediga rum för familjen på värdshuset. I målningen är stallet i Betlehem inrymt i en förfallen stenbyggnad, som ger det dragiga rummet en lyftning genom pelare och rundbågiga öppningar. Jesusbarnet omges av små änglar och Josef och Maria betraktar dem andaktsfullt. Stallets egentliga invånare, oxen och åsnan, håller sig i utkanten.

Genom en öppning i byggnaden syns i bakgrunden hur en ängel förmedlar det glada budskapet till fåraherdarna. Uppe till vänster lyser starkt den stjärna som några dagar senare kommer att locka dit de tre vise männen.

Edvin Ollers (1888-1959) var utbildad på Högre Konstindustriella skolan och på  Valand i Göteborg. Genom hela livet arbetade han parallellt med måleri och design. Han formgav framförallt glas men även keramik och silver.

År 1921 befann sig Ollers i Tyskland, på en resa bekostad av stipendium från Konstakademien. På väg till Italien stannar han i München där han kopierar verk av Fra Angelico, El Greco och av den tyske 1500-talskonstnären Hans Baldung Grien. Som stipendiat var det obligatoriskt att skriva reserapporter till Konstakademien och berätta om en han sett och gjort. Ollers diskuterar sin samtids konst men intresserar sig också för äldre måleri, inte minst från renässansen. Han talar mycket om hur han vill tränga in i färger och komposition genom att handgripligen kopiera.

Av tradition uppmuntrade Konstakademien sina stipendiater att studera den äldre konstens teknik och formspråk, och de uppmanades att skicka hem kopior för att visa vad de lärt av sin studieresa. År 1921 sänder Ollers fem kopior till Konstakademien och ber att få skänka en till samlingen. Det blir då Jesu födelse som väljs ut för att stanna. Traditionen med denna typ av stipendiatarbeten upplever sin sista storhetstid just på 1920-talet, därefter anses det omodernt och ingår inte längre som obligatoriskt för alla stipendiater.

Eva-Lena Bengtsson, intendent för Konstakademiens samlingar