Martin Videgård

Vid sammankomsten den 28 november 2016 valdes Martin Videgård in som ledamot i Konstakademien.

Martin Videgård är verksam vid Tham & Videgård Arkitekter som han grundade tillsammans med Bolle Tham i Stockholm 1999. De har sedan dess i sitt gemensamma arbete utforskat arkitekturens möjligheter på ett mycket framgångsrikt och nyskapande sätt vilket resulterat i både innovativa och egensinniga byggnadsverk som rönt stor uppmärksamhet även internationellt.

Deras omfattande produktion, som spänner från den mindre skalan till stora och komplexa byggnadsprojekt och stadsplanering, utmärks genomgående av en hög konstnärlig och teknisk förmåga. Viljan att kombinera en kontextuell analys med en stark och uttrycksfull arkitektur har genererat byggnader som är tydligt förankrade i såväl den specifika platsens historia som i sin samtid. Deras arbeten har belönats med ett flertal nationella och internationella utmärkelser.

Bland viktiga projekt märks den nya Arkitekturskolan på KTH (Kasper Salinpriset 2015), Kalmar konstmuseum (Kasper Salinpriset 2008), Moderna Museet Malmö (2010), Creek House (Sveriges Arkitekters Villapris 2015), House Lagnö (House of the Year 2014) och Trädhotellet i Harads.

Som en integrerad del av verksamheten undervisar och föreläser Martin Videgård på arkitekturskolor i Sverige och utomlands. Under läsåret 2014-2015 verkade han som gästprofessor vid Peter Behrens School of Architecture i Düsseldorf. Martin Videgård var ledamot av Sveriges Arkitekters styrelse 2010-2016.

Tham & Videgård deltar även regelbundet i utställningar internationellt, däribland ett flertal gånger på Venedigbiennalen, på Lissabons Arkitekturtriennal, Victoria & Albert Museum och Royal Academy of Arts i London, på Louisiana i Danmark och senast på La Galerie d’Architecture i Paris med separatutställningen The Operative Elements of Architecture.

Tidskriften El Croquis utkommer under våren 2017 med en monografi över Tham & Videgårds arbete.

 

Projektexempel:

Lagnö House, Tham & Videgård Arkitekter 2012 10
Creek House, Tham Videgård
Arkitekturskolan, Tham Videgård
Kalmar Konsthall TVH Ark 04/2008