Tre pristagare

Eva Lindström
Eva Lindström är utbildad vid Västerås Konstskola och Konstfack i Stockholm och har gjort en lång rad hyllade bilderböcker. Numera gör hon nästan bara böcker där texten är hennes egen. Hon har tilldelats en lång rad priser för sitt författar- och konstnärsskap och är en inspiration och förebild för många bilderboksskapare.
Eva Lindströms nya 2016-1 web

Ur Oj, en polis 

 

Dan Wirén
”Dan Wiréns svarta och gråa plumpar bjuder på oanade berättelser. De lockar fram också kroppens upplevelser av förflyttning och tyngd. Man vill huka sig, lyssna eller le. Det känns lite som om jag stod framför en rad komplicerade bläckfläckar för psykologiska tester, Rorschachtester. Här finns en avsändare som söker en uttolkare eller en medupplevare. Och jag låter mig villigt förföras. Det är finurligt, varmt eftersinnande och ibland humoristiskt.”
Kristina Mezei

Dan_Wiren_Cloud-carrier

Cluod Carrier

 

Christine Ödlund
Christine Ödlunds konst pendlar ofta mellan makro- och mikronivå och kring hur vitt skilda fenomen visuellt överlappar varandra. Detta kan komma till uttryck i allt från abstrakta animationer och teckningar till skulpturer och musik.

Christine Ödlund_AdjustingTime_C.Odlund-01

 

Adjusting Time utgår ifrån tankar kring tid och simultanitet. Bildkompositionen består av animerad färg, form och text som beskriver ett akustiskt experiment över internet. Interaktion över långa distanser i tid och rum påverkar vår spatiala förmåga att hantera fördröjningar i förhållanden baserade på synkronisitet. Detta leder vidare till frågor som; var och när är ”nu”?
Tack till Leif Handberg KTH