Ulf Grønvold

Vid sammankomsten den 28 november 2016 valdes Ulf Grønvold in som ledamot i Konstakademien. Ulf Grønvold är utbildad som arkitekt med särskild fördjupning inom arkitekturhistoria. Han är norsk medborgare.

Under åren 1982 -92 var han huvudredaktör för Byggekunst, den norska motsvarigheten till den svenska tidskriften Arkitektur. Därefter var han under 15 år chef för det norska arkitekturmuseet som under denna tid genomgick en kraftfull kvalitativ och kvantitativ utveckling med bl a nya lokaler där en gammal bankbyggnad kompletterades med en ny utställningshall ritad av Sverre Fehn. Han var länge en aktiv styrelsemedlem i ICAM, the International Confederation of Architectnral Museums. Under de senaste åren har han varit projektsamordnare av brukarkrav inför projektering och byggande av Norges nya nationalmuseum vid Vestbanen.

Ulf Grønvold har parallellt med dessa uppdrag varit en flitig kritiker, presentatör och debattör av främst modern och samtida arkitektur. Han är författare till ett flertal böcker om norska arkitekter och arbetar nu med ett nytt och mycket ambitiöst sammanfattande verk om norsk byggnadskonst. Han har goda kunskaper och insikter om den samtida arkitekturens internationella utveckling.

Ulf Grønvold har varit vicepresident i ICAM och har fått Kungens förtjänstmedalj i guld.