Sök bidrag till monumental konst ur Hjalmar Wicanders fond.

 

För “främjande av de bildande konsterna genom direkt beställning av eller genom bidrag till åstadkommande av verk av monumental eller dekorativ art i samband med någon staten icke tillhörande offentlig byggnad eller anläggning”.

Ansökan görs per post av verkets beställare. Märk ansökan ”Hjalmar Wicanders fond”.

Ansökan bör innehålla:

  • Skiss till konstnärlig lösning av det projekt för vilket bidraget begärs
  • Sökt belopp
  • Tidplan för projektet

Om bidrag beviljas får det inte gå mer än 3 år från detta beslut till att den bidragsbeviljade redovisar projektet och begär medel.

 

Ansökan om stipendium

Ansökan skall vara inkommen senast 23 november 2021 till:
Christina Risberg
Kungl. Akademien för de fria konsterna
Box 16317
103 26 Stockholm

alternativt

christina.risberg@konstakademien.se