Arkivet

Konstakademiens arkiv innehåller protokoll och handlingar från 1700-talet till idag, men också en stor samling brev och manuskript från huvudsakligen svenska konstnärer. I arkivet ingår även fotografier och tidningsurklipp med inriktning på akademiens ledamöter.

Elevförteckningar finns sporadiskt för perioden 1770 – 1821, fullständiga matriklar finns från 1849 – 1978.

Konstakademiens protokoll med bilagda handlingar finns från 1768 till idag. I dessa inbundna volymer kan du under 1800-talet också hitta resebrev från Akademiens stipendiater.

Kungliga Brev finns från 1739 och framåt. De behandlar främst penninganslag till Konstakademiens verksamhet, inklusive resestipendierna.

Räkenskaper finns bevarade från 1758 till idag. Här kan du läsa om professorernas och modellernas löner, vaktmästarnas uniformer, byggnadsmaterial för akademihuset, böcker till biblioteket och mycket mer.

Konstnärsbrev finns mest från 1800-talet, men även en del modernare. Bland större samlingar kan nämnas Bengt Erland Fogelbergs, Gustaf Wilhelm Palms, Georg von Rosens och Nisse Zetterbergs. De senaste åren har Akademien fått i gåva arkivmaterial kring bl.a. Viking Eggeling, Ferdinand Boberg och Hans Wigert.

Manuskript utgör en mindre del av arkivet, men här finns pärlor som Nicodemus Tessin d.y:s Traité de la décoration d’interieur och Fredrik Magnus Pipers Beskrifning öfver en Ängelsk Lustpark, samt den enda bevarade skiss- och anteckningsboken av Carl Fredrik Adelcrantz från hans utlandsresa 1751.

Fotosamlingen är koncentrerad kring konstnärsporträtt med tonvikt på perioden 1870 – 1940. I klippsamlingen finns material ända från 1800-talets mitt, även med internationell inriktning från perioden 1880-1910.

Arkivet är öppet för forskare efter överenskommelse med intendenten Eva-Lena Bengtsson.

Kontakt:
Intendent Eva-Lena Bengtsson
08- 23 29 47
eva-lena.bengtsson@konstakademien.se