PÅ GÅNG

Konstakademien anordnar utställningar och programaktiviteter inom ett brett kulturfält och har många samverkansprojekt.