Kontakta oss

Adress
Fredsgatan 12/Jakobsgatan 27c (Hiss)
Box 16317
103 26 Stockholm

Org.nr: 262000-1186

Telefon
Kansli (Ons kl. 9 – 12): 08-23 29 45
Bibliotek: 08- 23 29 48

Klicka på respektive namn för att skicka e-post.

Elisabeth Alsheimer Evenstedt, Intendent fastighet och verksamhet 070-625 06 20

Eva-Lena Bengtsson, Intendent samlingar och arkiv: 08-23 29 47

Alan Kurbany, Konstakademiens kafé: 070-024 74 55

Ulf Nordqvist, Bibliotekarie: 08-23 29 48

Fritz Quasthoff, Vaktmästare: 08-23 29 49

Christina Risberg, Arkivassistent: 08-23 29 45

Therese Sheats, Kommunikatör: 070-224 01 47

Björn Strömfeldt, Fotograf: 0709-874 168

Thomas Wyreson, Tekniker: 08-23 29 46

——————————————————————-

Isabella Nilsson, Ständig sekreterare