20170323_Antikmuseet_stl-1500_slider

Den tänkande handen – stipendietävlingen

 

Den tänkande handen är en årligen återkommande stipendietävling för unga tecknare, vars nominerade bidrag visas i en i en vårutställning i Gustav III:s antikmuseum på Kungliga slottet

Stipendietävlingen arrangeras med stöd av Elisabeth och Gustaf Douglas via den stipendiefond som instiftades med anledning av Hans Majestät Konungens 70-årsdag 2016. Fonden förvaltas av Konstakademien. Utställningen arrangeras av Kungl. Hovstaterna.

H.M. Konungen vill genom sin stipendietävling Den tänkande handen uppmuntra unga konstnärer att uttrycka sig genom teckning och ställa ut sina verk.

Tävlingen är öppen för unga tecknare, födda 1983 eller senare, som använder visuell gestaltning inom konst, arkitektur, mode, design, illustration, spelutveckling eller annat besläktat område.

Tio tävlingsdeltagare nomineras av en urvalskommitté utsedd av Konstakademien och inbjuds att ställa ut bidragen i Gustav III:s antikmuseum på Kungliga slottet. En jury utser därefter tre stipendiater som tilldelas 100 000 kr vardera vid en ceremoni på Kungliga slottet.

Nominerade 2020:

Aron Landahl (f. 84)
Esbjörn Grip (f. 93 )
Felix Vasquez Aguilera (f. 84)
Ingrid Giro (f. 87)
Jesper O.T. Andersson (f. 91)
Joakim Derlow (f. 90)
Kristin Karlsson (f. 88)
Minna Floss (f. 92)
Siri Carlén (f. 86)
Tomas Lundgren (f. 85)

Foto: Sanna Argis Tiren. Kungl. Hovstaterna

Ansökan

 

Nästa ansökningsperiod

Januari 2021

Hur görs ansökan?

Ansökan lämnas in via ett webbaserat ansökningssystem där ett personligt konto skapas. När ansökningsomgången öppnats kan ansökningsuppgifter samt bilagor lämnas i elektronisk form.

Följ anvisningarna noga i formuläret och ladda bara upp vad som uttryckligen efterfrågas.  

Digitala ansökningar kan göras fram till kl. 23.59 sista ansökningsdagen. 

>> Till ansökningssystemet

Antal verk

är frivilligt men samtliga verk bör inte vara äldre än tre år och måste rymmas inom nedan angivna maxmått för skärm och monter.

Endast original tvådimensionella verk är tillåtna. Obs! det är verken i ansökan som kommer att presenteras i utställningen utan ram, glas och passepartout. Inga ändringar eller kompletteringar i efterhand.

Exponeringsyta

Stående skärm med max 2400 x 1050 mm (höjd x bredd) och en liggande glasmonter
med max 860 x 380 mm (längd x bredd) samt höjd max 40 mm.

Verkens titel, mått och teknik

Skall anges i webbformuläret (antalet tecken är begränsat).
Inga andra beskrivande eller förklarande texter till verken är tillåtna.

Beskrivning

Ansökan skall innehålla en beskrivning av hur du ser på teckning och hur du praktiserar det
i ditt arbete, max 1000 tecken inklusive blanksteg. OBS! De bifogade beskrivningarna kommer att användas i utställnings- och marknadsföringssammanhang.

Bilder 

Max 7 st i jpg-format som ej överstiger 2 Mb per bild. Vid fler än sju verk, kan flera verk visas på en bild.
CV Laddas upp som PDF (max 2 sidor).

Rörligt material 

Högst 2 filmtrailers. Länk till Youtube eller motsvarande tjänst (direktlänk utan lösenord). Varje filmtrailer får maximalt vara 3 minuter lång.