SÖK I ELEVLISTOR 1778 - 1795

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sök elevlista
Joh. Salomon Adler Son till sadelmakare 1790
Olof Agrell ”Consullant: Secreterare i Marocko” 1789
Carl Alexand. Agrevelius Son till hallrättsbetjänt 1782
Joh. Ulr. Agrivilius Son till fänriken vid stadsvakten 1794
Carl Ahlgren Son till Serganten 1785
Joh. Ahlgren Son till vagtmästaren i Hallrätten 1785
G. Adolph Ahlgren Son till vaktmästare 1791
Adolph fr. Ahlgren Son till kvartermästare 1794
Carl Fried. Ahlman Son till lagman 1788
Eric Ahlmarck Lärling hos snickare 1785
Zacarias Ahlqvist Son till skomakare 1791
Joh. Ahlrot Son till avlidne brandmästaren vid K. Slottet 1790
Joh. P. Ahrnberg Fosterson till avsedade furiren vid K. artilleriet 1779
Carl Joh. Aken von Son till assessorn 1793
Fredr. Ulr. Aken von Son till assessorn 1793
Carl Fredr. Akrell Son till gravören 1794
Carl Gust. Albrecht Son till vaktmästare 1793
Joh. Abrah. Aleander Son till stadstjänaren uti Nora kämnärsrätt 1784
Carl Allesson Son till landsfiskalen 1792
Joh. Allm 1795
Gabriel Alm Sergant vid Arméns flotta 1785
Emanuel Alm Son till en målare i Vasa 1788
Niclas Almberg Son till avliden vaktmästare 1791
J.C.G. Almfelldt Son till löjtnanten Almfelldt 1790
B. Joh. Almfelldt Son till löjtnanten Almfelldt 1790
Lor. Axel Fr. Almfelldt Son till överstelöjtnant 1792
Carl P. Almgren Son till svärdfejare 1778
Carl Fr. Almgren Son till trädgårdsmästaren 1782
Petter Ulr. Almgren Son till kungl. Lakejen 1783
Carl Gustaf Almgren Son till snickaren 1785
Carl Gust. Almgren Lärling hos gravör 1793
Israel Magn. Almqvist Målarlärling 1787
Israel Magn. Almqvist Målarlärling 1789
Joh. Almqvist Son till en timmerman 1791
Joh. Sam. Alnander Son till Theologie Lektorn i Karlskrona 1784
Carl Gab. Althén Sergant vid Arméns flotta 1785
Joh. Gabriel Amminoff ”Cornette” och son till överstelöjtnanten vid Livregimentet 1781
Gustaf Adolph Amnell Son till kommissarien 1789
And. Anderson Son till målaren 1783
Fried. Andersson (?) lärling 1786
And. Andersson Bondson från Värmland 1792
Philip Andrésen ”Morian” hos Kungl. Danske ministern 1783
David Annerfeldt Son till kantorn i St Clara 1785
Sam. Reinh. Anthell Sergeant vid ”Fortification” 1778
Gustaf Appelblom Son till avlidne hårfrisören 1787
Olof Appelgren Guldsmedslärling 1786
Olof Appelgren Guldsmedsgesäll 1794
Christ. Werner Appelqvist Son till kamreren 1787
Isac Appelqvist Son till skomakare 1792
Lars Gabr. Arbin Son till bokhållaren i ”Banquen” 1792
Leonard Arenander Son till kommerserrådet 1779
Carl Magn. Arenskog Son till ”Manufactouristen” 1780
Carl Petter Arnqvist Son till vaktmästaren vid Uleåborgs Slott 1785
Aschling Fänrik 1781
Pehr Aschulin Son till regementspastorn 1791
Lars Fried. Askengren Son till överhallmästaren 1784
Eric Askengren Handelsbetjänt 1785
G. Adolph Asklind Son till skomakare 1791
Joh. Askling Son till kyrkvaktmästaren i Storkyrkan 1778
Simon Petter Asplund Son till skomakaren 1785
Jonas Asplund Son till tunnbindare 1793
Joh. Adolph Asplund Son till skräddare 1794
Asproth 1781
Carl Backman Ingenjör 1779
Carl Zacarias Backman Son till en skräddare 1788
Magnus Barasch Jude 1790
And. Barck Son till buntmakaren 1784
Joh. Barck Son till en bildhuggare 1788
Joh. Petter Barckman Son till en tornvaktare i Maria 1788
Lars G. Barckman Son till murardräng 1789
Carl Israel Barsk Son till bildhuggaren 1785
Georg C. Bauman Son till bleckslagaren 1779
Joh. Ludvig Bauman Son till bleckslagaren 1781
Gusttill Fr. Bauman Son till blodslagaren 1784
Joh. Bauner Son till bokhållaren på Grills varv 1784
Petrus Becker Studerande 1786
Nathanael Beckman Son till en skeppsstyrman 1788
Carl Fred. Beckman Son till tapetmålaren 1790
Joh. G. Bellander Son till avliden styrman 1794
Gustaf Bellman Son till kungl. hovsekreteraren 1792
And. Benedictjus Son till entreprenören 1778
Gustaf Bennet Baron; fänrik, samt son till generalmajoren 1785
Eric Gustaf Benselstjerna Son till Banco kommissarien 1786
G. Adolph Benzelstierna Son till refendarien 1794
Carl Fredr. Benzelstierna Son till refendarien 1794
Joh. Gabriel Berg Son till kryddkrämaren 1781
Gustaf Berg Son till avlidne plåtslagaren 1781
Elias Reinhold Berg Fosterson till snidaren Fogelberg 1782
Elias Reinh. Berg Son till snickaren 1785
Carl Joh. Berg Lärling hos Kongl. Siselleuren Rung 1790
Petter Adolph Berg Son till skeppstimmerman 1790
Carl Magnus Berg Målarlärling 1792
Carl Berg Son till avlidne rustmästaren 1792
Carl Er. Berg Son till porslinsritare vid Marieberg 1793
Carl Magn. Berg Målarlärling 1794
Carl Fredr. Berg Son till snickare 1795
Bengt Bergdahl Son till uppbördskommissarien 1780
And. Bergenskiöld Son till kungl. Lakejen 1783
Joh. Eric Bergenstedt Son till en skräddare 1787
Adolph Bergenstråle Son till hovrättsrådet 1782
Gustaf Bergenstråle Son till hovrättsrådet 1782
Carl Hind. Berger Son till avlidne handlanden 1778
Arenander Berger Son till brukspatron 1790
Carl Olof Berger Son till brukspatron 1790
Olof Berger Son till krögare 1791
Olof Berger Son till traktör 1794
And. Lorentz Berggren Son till sockerbruksgesäll 1778
Carl Magn. Berggren Son till rättegångsväbeln 1782
Olof Berggren Bildhuggargesäll 1785
Joh. Berggren Målarlärling 1787
Carl Fr. Berggren Son till skräddareåldermannen i Uppsala 1787
Carl Fred. Berggren Målarlärling 1788
Carl G. Berggren Son till en trädgårdsmästare 1789
And. Berggren Son till avliden bränneridräng 1792
Olof Israel Berggren Son till skräddaråldermannen 1793
Olof Israel Berggren Son till skräddaråldermannen 1794
Niclas Magn. Berggren Son till hovfrisör 1794
Adolph Bergholm Son till linvävare 1794
Eric Bergman Målarlärling och ”pupil” 1780
Simon P. Bergman Son till kämnären 1785
Carl And. Bergman Son till en ståndsdrabant 1787
And. Fr. Bergman Son till vaktmästare 1789
Jonas Bergman Son till avlidne vedbäraren 1793
Joh. Eric Bergman Son till rådman 1794
And. Christoph. Bergsten Son till en karduansmakare 1779
Joh. August Bergström Son till advokatfiskalen 1784
Gusttill Bergström Målargesäll 1784
Petter Bergström Son till sillpackare 1789
And. Gustaf Berjers Son till en bryggare 1788
Carl Berlijn Trädgårdsmästaresven hos hans excellens greve Fersen 1784
Joh. Abrah. Berntz Son till tobakshandlare 1778
Pehr Willh. Berzelius Guldgravörsgesäll 1794
Carl Fr. Beve Son till målaren 1782
Carl Joh. Bexell Son till spegelfabrikör 1792
Petter Anton Bijlong Son till kapten 1785
Joh. Jac. Bilang von Son till kapten 1794
Sven Billing Fadern sjökapten 1780
Petter Ulr. Bjerstedt Torparson från Småland; fader och moder död 1780
Eman. Bjuhr Son till avliden handelsman 1778
Hind. Bjuhr Handelsbetjänt 1787
And. Didr. Bjuhr Son till en underofficer 1794
Olof Bjuhrberg Lärling hos tapetmakare 1779
Joh. Bjur Son till avliden sjökapten 1787
And. Bjur Son till avliden sjökapten 1787
Carl Eric Bjurholm Son till avlidne jaktlöjtnanten 1791
Carl Er. Bjurholm Son till slottsinspektor 1794
Jacob Bjurlin Son till löpare 1792
G. Adolph Bjurling Son till skomakargesäll 1791
Sacarius Bjurman Son till avlidne skeppstimmerman 1785
Joh. Bjurvall Målargesäll 1779
Joh. Gab. Björck Son till ”Rector-Skole” 1783
Carl Fried. Björck Son till perukmakaren 1784
Jonas Björck Son till Casseuren vid Assistansen 1790
Johannes Björck Son till häradshövdingen 1793
Elias Björck Son till häradshövdingen 1793
Hindr. Björckberg Son till tobakshandlare 1792
Math. Björckegren Guldsmedsgesäll 1793
And. Björcklund Son till murargesällen 1783
Nathanael August Björcklund Son till komministern i Näs socken 1793
Carl Björckman Son till linvävaren 1784
Elias Björckman Målargesäll 1793
Eric Björkdahl Lärling hos bildhuggare 1781
Jonas Olof Björkman Son till köpman etc 1781
G. Adolph Björkman Son till köpman etc 1781
Jac. Aug. Björkman Son till direktör 1795
Carl Adam Björling Auskultant i Kongl. Svea hovätt 1781
Petter Björn Målarlärling 1788
Joh. Eric Björnberg Son till traktör 1793
Joh. Fred. Björnstedt Son till fruntimmersskräddaren 1786
Joachim Blaffer Son till sjökapten 1790
Joh. G. Blanck Son till skäddare 1789
Fred. Blasche Son till framlidne stadsmäklaren 1788
Joh. Willh. Bleumitier Son till källarmästare 1793
Joh. Georg Bleumitier Fosterson till brukspatron 1793
Joh. Fred. Blixt Son till timmergesäll 1787
Carl G. Blom Son till avliden mästerkock 1791
Carl Fredr. Blom Son till plåtslagare 1793
And. Jac. Blom Son till en mönsterskrivare 1795
Carl Mag. Blombeck Son till sjökapten 1778
John Jac. Blomberg Son till vaktmästare i ”Slotts Canslie” 1778
Elias Rudolph Blomberg Son till vaktmästare i ”Slotts Canslie” 1778
Carl Fried. Blomberg Son till snidaren 1783
Joh. Eric Blomberg Son till en skräddare 1787
Carl G. Blomberg Son till en skomakargesäll 1788
P. Adolph Blomberg Son till Kungl. lakej 1794
And. Blomgren Målargesäll 1795
Joh. Fredr. Blommendahl Son till hovfrisör 1790
Joh. Blyberg Guldsmedslärling 1794
Gustaf Boberg Son till avlidne lakejen 1786
Olof Boberg Son till en traktör 1786
Olof Werner Boberg Son till traktör 1788
Joh. Boberg Son till avliden vaktmästare 1790
Eric Joacim Boberg Son till stenhuggare 1795
Olof Mathias Bodin ”Studiosus” 1783
Carl Gustaf Bogman Son till framlidne kyrkoherden 1783
Joh. Hind. Bogstadius Son till buntmakare 1783
Joh. Bohman Son till Kungl. Sekreteraren 1781
Jacob Boholm Son till brandmästaren vid Kongl. hovet 1790
Joh. Petter Boije Son till guldsmed 1780
Axel Jonas Bolander Son till Kongl. Hovmålaren 1780
Sven Bolin Son till avlidne segelmakaren 1783
Magn. Bolin Son till vaktmästare 1789
Joh. Bolinder Studerande och son till kyrkoherden i Söderhamn 1783
Joh. Bom Son till en karduansmakare 1778
Joh. Petter Boman Fad. föravskedad underofficer vid ”Gardie” 1778
Adolph Boman Son till Kungl. kammartjänaren 1779
Joh. Eric Boman Son till murmästaren 1786
Joh. Eric Boman Son till parmmätare 1787
Gustaf Ulr. Boman Son till avlidne Kungl. lakejen 1791
Carl Reinh. Boman Son till taffeltäckare 1792
Petter G. Boman Son till kryddkrämare 1793
Carl Fredr. Boman Son till parmmätare 1794
Dan. Bomqvist Son till skomakargesäll 1790
Olof Bong Fänrik 1787
Joh. Borckstedt Son till vedbärare 1784
Lars Jac. Borg Son till sillpackare 1779
Gabriel Borg Son till viktuarlievågsskrivaren 1785
Lars Borg Son till hyrkusk 1789
Carl Eric Borgström Son till avlidne trädgårdsmästaren 1787
Lars Joh. Boring Son till sekreteraren vid ”Charta Sigill. Contoret” 1782
Gustaf Adolph Boström Son till en vaktmästare 1788
Petrus Brandelius Son till bryggaren 1784
Magn. Gabr. Brandelius Son till bryggaren 1784
Hans Petter Brander Styvson till Hind. Hessler 1780
Carl Brander Son till framlidne doktor Brander 1793
Carl G. Brandström Son till mästaren 1782
Joh. Hind. Brandt Son till en sjöman 1788
Christjan Bratt Studiosus samt son till skomakare 1778
Carl Axel Bredahl Son till assesorn i Göta hovrätt 1781
Carl Brelijn Son till avliden kapten vid fortification 1785
Joh. Olof Breman Son till skomakare 1792
Haqvin Brinck Målarlärling hos (?) Gottman 1792
Hindr. Christian Brinckman Son till en gevaldier 1789
Magnus Bringetoft Son till avlidne kusken 1791
And. Bringtoft Son till en kusk 1791
Micael Brisskorn Son till ståndsdrabanten 1784
Isac Broberg Son till stadsmäklare 1787
And. Broberg Son till stadsmäklare 1787
Per Gustaf Brodd Studerande och son till avlidne medicine doktorn 1784
And. C. Brodin Son till kommissarien vid k. Lasarettslotterikontoret 1782
Joh. Brodin Son till boktryckarfaktorn 1786
Elias Brodin Son till skaffaren vid K. hovet 1787
Carl Gustaf Brodin Son till en faktor 1789
Carl Brodin Son till skaffaren vid Kongl. hovet 1790
Jacob Brodin Son till dito 1790
Joh. Brodin Son till skoflickaren 1795
Joh. Plpf Broman Son till avlidne bryggaren 1779
Fr. Eduard Broman Son till assesorn i Com. Collegie 1781
Joh. Olof Broman Son till avlidne bryggaren 1782
Carl Jonas Broman Son till en vaktmästare 1788
Gustaf Bromell Son till ”assessorn i Kongl. Kam. Revisionen” 1780
Carl Magn. Bromell Son till ”assessorn i Kongl. Kam. Revisionen” 1780
Carl Magn. Bromius Son till en sockermästare 1791
Carl Ulr. Brookman Son till assessorn 1794
Fredr. Bade Brookman Son till assessorn 1794
Math. Broström Målarlärling 1788
Math. Broström Målarlärling 1791
Joh. G. Brovall Son till en vaktmästare 1790
Joh. Bruhn Son till tenngjutaren i Västervik 1793
Joh. Diedr. Brummer Fänrik vid Dalregimentet 1788
Magn. Brun Målargesäll 1778
Petter Magn. Brun Målarlärling 1789
Gustaf Adolph Brunberg Son till en timmerman 1787
Olof Bruno Son till bryggaren 1784
Brusevitz Son till framlidne hovrättsrådet 1792
Didrik Brussell Son till sadelmakaren 1795
Gottlib Brussell Son till sadelmakaren 1795
Joh. Fredr. Brussell Son till sadelmakare 1795
Joh. Nils Brygger Son till justitieombudsman 1794
Carl Brygger Son av hovrättsrådet 1794
Carl Joachim Bucht Son till handelsmannen 1783
Thure G. Budde Son till skomakare 1792
Thomas Willh. Bulér Son till tullskrivare 1790
Joh. G. Bure Son till skomakare 1779
Gustaf Carl Båth Son till Kungl. hovsekreteraren 1788
And. Bäcker Son till en assistent 1778
Carl Fr. Bäcker Son till assistent 1792
Magn. Bäcklund Studiosus samt son till en magister 1778
And. Bäckström Bohållare 1780
Joh. Bäckströmson Målargesäll 1787
And. Bärnander Son till kamreren 1791
Mathias Cadovius Son till framlidne prosten 1783
Eric Cainberg Bondson från Österbotten 1790
Joh. Christjan Careus Son till bildhuggaren 1787
Personne Carl Willh. Son till hovkamreren 1790
Eric Dan. Carlberg Son till vaktmästare 1791
Jonas Carlbom Son till regementsskrivaren vid artilleriet 1784
Phil. Reinh. Carlbom Son till fänriken 1787
Phil. Reinh. Carlbom Son till löjtnanten 1791
Gustaf Carlbom Son till löjtnanten 1791
Gustaf Carlbom Son till löjtnant 1792
Lars Carling Fosterson till glasblåsaren Holmgren 1783
Christopher Carlsdorff Son till sjökapten 1795
Joh. Hind. Carlson Son till dödgrävare 1788
Fred. Adolph Carlström Son till avlidne bokhållaren 1779
E. G. Carlström Son till avlidne bokhållaren 1779
Olof Carlström Guldmedsgesäll 1791
Jonas Castberg Lärling hos k. hovmålaren Bolander 1780
Axel Fredr. Cederholm Son till mästerkocken 1795
Sven Cederqvist Ciselör från Göteborg 1793
Abrah. Benois Chamberin Son till (?) hos ”fransyska Ambassaden” 1782
Rob. C. Charpentier Son till kapten 1779
Jean Adolph Chatillon Son till kormästaren 1793
And. Isac Cherlin Lärling hos k. hovmålaren Bolander 1780
Joh. Fred. Chevitz Son till strumpfabrikör 1793
Paul Chiewitz Son till ”Kongl. Håf-Musicus” 1786
Carl G. Christiernin Son till sergeant vid arméns flotta 1791
Adolph Christjernin Son till ”hofkamreraren” 1783
Johan Ulric Christjernin Son till ”hofkamreraren” 1783
Carl August Christjernin Son till ”hofkamreraren” 1783
And. Christophersson Son till tapetfabrikör 1779
Olof Christophersson Son till tapetmakaren 1781
Petter Classon Målargesäll 1786
Fried. Leopold Cleve Son till kantorn i Tyska församlingen 1778
Hind. Julius Coijett Son till framlidne överstelöjtnanten 1785
Fr. Collin Informator hos hovrättsrådet Bergenstråle 1782
Olof Collmodin Son till bryggaren 1785
Lars G. Colmodin Son till avlidne bryggaren 1792
Christoph. Phil. Corn Son till målaren Corn 1778
Joh. Petter Corneljus Son till porträttmålaren och ”Fabriqisten” 1778
Joh. G. Corsar Son till avlidne kramhandlaren 1778
Gustaf Cortmeijer Son till inspektorn 1781
Nils Fr. Cosfva Son till avlidne grosshandlaren 1784
Friedrich Coyet Fänrik 1781
Berh. Cronberg Son till extravaktmästaren vid K. Statskontoret 1779
Pehr Gustaf Cronland Son till kontrollören 1788
Carl Joh. Birg. Cronstedt Inställd av förmyndaren Adlerhjelm 1778
Bernhard Crusell Son till bokbindaren 1791
Joh. Petter Culman Sekreterare vid Bergskollegiet 1786
Joh. Petter Cumellin Son till husgerådsbetjänt 1778
Carl G. Dahlberg Son till mältare 1792
Carl G. Dahlberg Son till mältare 1794
Olof Werner Dahlepihl Guldsmedsgesäll 1788
And. Leonard Dahlepil Son till livdrabanten 1786
And. Magn. Dahlforss Son till hökare 1794
Joh. Abrah. Dahlgren Son till handlare 1780
Carl Birg. Dahlgren Son till avlidne skeppsklareraren 1782
Nils Gustaf Dahlin Son till snickaren 1781
Hind. Dahlin Son till järnkrämaren 1782
And. Joh. Dahlin Målargesäll 1783
Carl Christian Dahlin Son till en avliden snickare 1789
Joh. Elias Dahlman Son till majoren 1786
And. G. Dahlman Son till avliden murgesällen 1787
Carl Adolph Dahlman Son till en häradshövding 1788
Carl G. Dahlqvist Son till traktör 1792
Isac Ulric Dahlson Guldsmedsgesäll 1781
Petter Ulr. Dahlström Son till gelbgjutarfabrikör 1791
Carl Fred. Dahm Son till en målare 1786
Carl Jac. Dalman Son till källarmästare 1779
And. Dalman Son till källarmästare 1779
Claes Abrah. Dandenelle Son till läderhandlaren 1785
Jacob Fried. Dandenelle Son till läderhandlaren 1785
Raphael Dannerus Guldsmedsgesäll 1786
Olof Dannfors Son till hökare i Uppsala 1792
Joh. Gustaf Danström Son till en skräddare 1787
Joh. G. Danström Son till skräddare 1791
Herm. Georg de Bruijn Son till postinspektören i Umeå 1788
Charles de Griel Son till Kungl. direktör 1793
Joh. Fried. Degen Son till vagnmakaren 1781
Joh. Georg Degner Son till slottsmurmästaren 1794
Jean Pierre Delon Son till Kongl. hårfrisören 1781
Ludv. Delon Son till Kongl. hårfrisören 1781
Carl Petter Denin Son till kammartjänare 1794
Anton Fredr. Deskoches Son till kunglig lektör 1793
Adolph Fred. Dettling Son till löparen hos hans Majt. 1791
Eric And. Dickander Son till avlidne fältskären 1787
And. Em. Dimberg Son till vaktmästare 1786
Carl Gustaf Dittzinger Son till en handskmakare 1788
Emanuel Ditzinger Son till en handskmakare 1787
Alexand. Djurberg Son till kantorn i Clara skola 1783
Dan. Djurberg Son till rektor Djurberg 1789
Joh. Hindr. Domart Snickargesäll från Stralsund 1787
Carl. G. Doumkie Målarlärling hos (?) Gottman 1784
Arendt Dreijer Son till borgmästaren i handelskollegiet 1790
Claes Dubois Son till bryggaren 1781
Jac. Dubois Son till bryggaren 1781
J. Er. Dumckij Son till Kungl. Lakej 1779
Carl Dyrcks Målargesäll 1793
Jac. Sam. Döling Son till en avliden handelsman 1792
Christian Ebel Son till en handlande 1781
Fried. Aug. Eckstein Son till snickaren 1781
Sam. Eckstein Son till lärftkrämaren 1782
Joh. Fried. Eckstein Son till snickaren 1783
Fried, Adolph Eckstein Son till lärftkrämaren 1783
Joh. Sam. Eckstein Son till snickaren 1783
Joh. Conrad Eckstein Son till snickaren 1784
Georg Willh. Eckstein Son till avlidne snickaren 1793
Edvard Adolph Eckstein Son till avlidne snickaren 1793
Jacob Edberg Son till en vaktmästare 1788
Hind. Edbom Son till handelsman 1792
Jonas Edler Bildhuggargesäll 1795
Lars Martin Edström Son till en sjökapten 1788
Adolph Egerström Son till framlidne Banco kommissarien 1784
Carl Egerström Son till ”Banco: Commissarien” 1787
Ehrenhjelm Underlöjtnant vid artillerie 1781
Joh. Ehrenström Sergeant vid armens flotta 1783
Carl Fried. Ehrensvärd Baron & son till generalen m.m. 1780
Carl G. Eiffert Son till traktörsåldermannen 1787
Joh. Gust. Eilits Son till färgare 1794
Nils Emanuel Ek Son till avliden timmergesäll 1791
Carl Olof Ekberg Son till Spannmålsmästaren 1785
Carl Gustaf Ekberg Son till tillliden stenhuggare 1786
Petter Ekberg Son till glasblåsare 1793
A.G. Ekberg Magister 1794
Joh. Petter Ekbom Son till polisgevaldigen 1784
And. Eman. Ekbom Son till målare 1793
Gustaf Ekeberg Son till skeppsbyggmästaren i Karlskrona 1783
Nils Otto Ekengren Son till frälseinspektör 1790
Jonatan Fried. Ekholm Son till notarien vid bokauktion 1780
Carl Petter Ekholm Son till bagaren 1784
Joh. Fred. Ekholm Son till bagaren 1784
Carl Petter Ekholm Son till köksmästare 1793
Lars Eklund Son till sillpackare 1786
Joh. Gab. Eklund Son till en krögare 1786
Jonas Eklund Son till en skräddare 1788
Joh. Fred. Eklund Son till en vaktmästare 1788
Gustaf Eric Eklund Son till skräddargesäll 1790
Carl P. Eklöf Son till en skomakare 1784
Eric Sam. Ekman Son till byggmästaren 1782
Lorents Fr. Ekman Son till byggmästaren 1782
Otto Fried. Ekman Son till guldsmeden 1784
Joh. And. Ekman Son till en sjökapten 1791
Jonas Israel Ekman Son till en sjökapten 1791
Esaias Ekrot Son till handskmakaren 1787
And. Ekroth Son till en skomakare 1787
Carl G. Ekstein Son till snickaren 1779
Joh. Fr. Ekström Son till en gravör 1779
Nils Ekström Son till en gravör 1779
Carl Fried. Ekström Son till kontrollören vid Norra vågen 1784
Petter Ekström Son till en järnbärare 1787
Carl Joh. Elfström Son till slottsmurmästaren 1787
Gabriel Olof Elfström Son till en frälseinspektör 1788
Joh. Elgstrand Son till en bryggare i Norrköping 1787
Gustaf Elgström Som till kungl. kammarlakejen 1794
Christoph. Elies Son till klädfabrikören 1789
Fried. Willh. Elis Son till måarmästaren 1785
Carl Gustaf Elis Son till målarmästaren 1785
Axel Reinh. Elld Son till Banco Commisarien 1785
J. P. Elldström Son till vaktmästaren vid viktualievågen 1786
Carl Petter Ellström Son till snickaren vid K. Operan 1787
Joh. Elly Son till sadelmakare 1791
Carl Magn. Elmstedt Son till parmmätaren 1787
Sven P. Elmstedt Son till en parmmätare 1787
Joh. Gust. Elmstedt Son till parmmätare 1795
Joh. Elvius Son till stålfabrikören 1787
Gråberg Emil Epamenondas Son till fältväbeln 1786
Carl G. Enblom Son till vaktmästaren i packhuset 1793
Joh. Jacob Enbom Styvson till sekreteraren Sylvius 1790
Petter Eric Enbom Son till avlidne traktören 1791
Adam Endell Son till klensmeden 1783
Joh. Engellau Lärling på skeppsbyggeri 1795
Sven Joh. von Engeström Son till bergsrådet 1790
Mårten Gustaf Engholm Son till guldsmeden 1785
Christjan Engquist Son till sill ? ?? Gesäll 1779
Carl Engström Målarlärling 1778
Carl Olof Engström Son till traktör 1794
Joh. Jac. Engzelius Son till vice häradshövdingen 1784
Carl Fr. Enroth Son till kyrkoherden i Hedvig Eleonora kyrka 1783
Joh. P. Enroth Son till guldsmeden 1784
Nils Hind. Enskjölld Fänrik 1788
Anders Joh. Erenlund Son till sidenfabrikören 1795
Petter Erickson Målarlärling hos (?) Gottman 1792
And. Ericsson Pupill hos rådman Kviding 1780
Per Estenberg Son till assessorn i hovrätten 1783
Petter Exell Målarlärling 1788
J. A. Fabritz Fosterson till källarmästare Cederquist 1779
Carl Niclas Fagerström Son till vaktmästaren 1784
N. Ad. Fagerström Lärling hos kapten Kirstein 1788
Alexand. Ludv. Fahlberg Son till fälväbeln vid Gardet 1779
And. Fahlberg Målarlärling 1789
Pehr Fahlbom Målarlärling 1786
Carl Robert Fahlcrantz Son till fältkamrer 1792
Carl Joh. Fahlcrantz Målarlärling 1792
Adam Fahlman Son till avlidne skomakaren 1785
Ingel Fahlstedt Son till överstelöjtnanten 1786
Claes Fr. Fahlstedt Son till klockaren och organisten i Risinge socken, Östergötland 1790
Fred. Wilh. Fahnehjelm Son till kammarrevisionsrådet 1787
Gustaf Falander Son till direktören vid Björknäs glasbruk 1781
Petter Albrect Falck Son till kamreren hos general baron Duval 1784
Joh. Abrah. Falck Son till kamreren hos general baron Duval 1784
G. Falckert Son till kamrer 1794
Pehr Adolph Fallck Son till lanträntmästare 1792
Petter Adolph Fallek Son till lanträntmästaren 1790
Nils Ulr. Fallek Son till lanträntmästaren 1790
Johan Andreas Fast Son till juveleraren i Göteborg samt målarlärling 1780
Fattas 1787
Olof Faust Guldsmedsgesäll 1789
Carl Dan. Fehrman Son till professor Fehrman 1791
Israel Feit Son till vaktmästare vid K. Slottet 1779
Joh. Abrah. Ferengren Son till en målare 1779
And. Ferengren Son till målaråldermannen 1784
Carl Gustaf Ferling Son till konsertmästaren 1780
Carl Fredr. Fiker Son till Capellisten 1795
Carl David Finck Son till sadelmakare 1791
Joh. Petter Fincke Son till vaktmästare 1790
Abrah. Fineman Son till överinspektör 1793
Gustaf Finerus Son till Kungl. sekreteraren 1791
Claes Finnman Son till silkesbandsvävaren 1789
Carl G. Fithie Styvson till lagman Ulner 1790
Christian Fix Är hos Bar. von Essen 1794
Petter Fjellström Lärling hos ? 1779
Emanuel Fluur Studerande 1790
Carl Fr. von Flygarell Son till hovjunkaren 1788
Gustaf Eric Flygarell Son till hovjunkaren 1790
G. Er. Flygarson Son till klockaren i Maria 1794
Joh. Aron Flygarson Son till klockaren i Maria 1794
And. Flyttz Son till hovkirurgen 1791
Nils Fogel Målarlärling 1786
Olof Fogelqvist Målarlärling 1791
Niclas Fogelström Orangeriedräng vid Carlberg 1784
Carl G. Folcker Son till kammarskrivaren 1782
Adolph Folcker Son till tygfabrikör 1788
Adolph Folcker Son till stofffabrikören 1791
Carl Gottf. Folcker Son till avlidne trädgårdsmästaren 1793
Fried. Sam. Folin Son till avlidne skomakaren 1784
Petter Magn. Folkjern Son till tapetfabrikör 1793
Joh. Ludv. Folkjern Son till tapetmålare 1794
Joh. Sam. Folktjern Son till snickare 1794
Carl Gustaf Foltjern (Möbelsnickaren?) 1781
Carl Fredr. Foogman Son till hökare 1793
Sven Fornander Bildhuggarlärling 1795
Carl Forsander Målarlärling 1781
Sven Forsberg Målargesäll 1783
Joh. G. Forsberg Målarlärling 1791
Carl Fredr. Forselius Målargesäll 1791
Lars Forsell Kopparslagargesäll 1785
Jonas Forsén Målarlärling 1787
Joh. Forsgren Son till vaktmästare 1791
Petter Willh. Forsgren Son till vaktmästare 1791
Jacob Forsman Son till avlidne assistenten 1782
Joh. Elias Forsman Son till snickare 1794
Lars Eric Forssberg Son till timmerman 1786
Joh. G. Forssberg Son till avliden sjökapten 1787
Eric Forssberg Son till kläddräng 1791
Joh. Forssell Målargesäll 1780
Gustaf Adolph Forssen Fosterson till kommerserrådet 1792
Daniel Forssman Son till snickare 1785
Joh. Lucas Forssman Son till en snickare 1786
Joh. Eric Forsstrand Son till hovlakejen 1794
Birg. Fougel Son till bryggarnas ålderman 1778
Olof Fougel Son till bryggarnas ålderman 1778
Gustaf Fougel Son till en Bryggaråldermannen 1779
And. Fougel Son till en Bryggaråldermannen 1779
Niclas Frese Son till munskänken hos h. majestät änkedrottningen 1794
Carl Frese Son till munskänken hos h. majestät änkedrottningen 1794
Jac. Fr. Frestare Son till perukmakaren 1779
Carl Fredr. Friberg Son till lackfabrikör 1794
And. H. Fridsberg Målargesäll 1779
Joh. Carl Friedlein Son till avlidne inspektorn vid Packhuset 1782
Axel Fries Son till avliden överstelöjtnant vid arméns flotta 1793
Fredr. Fries Son till avliden överstelöjtnant vid arméns flotta 1793
Reinh. Friesendorff Baron; son till kapten 1785
Carl Petter Frijs Son till fältväbeln 1782
And. Frisk Lärling hos tapetmakare 1780
Hans Frisk Son till kammartjänaren hos hans Excell. Bunge 1781
Joh. Eric Frisk Son till tobaksarbetare 1795
Fred. Frissk Son till murgesäll 1786
Sven Fristedt Son till Kungl. Munskänken 1790
Carl Gustaf Froman Son till avlidne komministern 1787
Mauritz Frumerie Son till inspektören vid amiralitetskollegiet 1789
Mauritz Frumerie Son till inspektorn vid amiralitetskollegiet 1791
Göran Fryckstedt Styvson till Banco Camereraren 1784
Erland Fryckstedt Son till Banco Cammareraren 1785
Jonas Frykholm Målarlärling 1782
Joh. Lorentz Fränberg Son till en svärdfejare 1789
Samuel Frölich Son till svavarålderman 1781
Joh. G. Fröling Son till en vaktmästare 1790
Anders Fröman (dess) morbror traktör 1795
Andreas Furuträ Kammarskrivare vid slottskontoret 1789
Carl Furuträ Kammarskrivare vid slottskontoret 1789
Petter Fällberg Son till en bergsprängare 1787
And. Gadelius Son till avlidne notarien 1789
Eric Gadelius Son till avlidne notarien 1789
P. Gerhard Gahm Elev hos Professor Floding 1781
Christian Sam. Galetskij Son till grosshandlaren 1791
Pehr Ludv. Galetskij Son till grosshandlaren 1791
Frans Ulr. Galitskij Son till grosshandlare 1794
Pehr Otto Gedda, von Son till kammarrevisionsrådet 1792
Nils G. Gellström Son till klockaren i Adolph Fredric 1790
Olof Hemming Gerdes Son till avlidne notarien vid ”Com. Collegie” 1787
Carl Axel Gerdes Son till notarien vid Kommerskollegium 1788
Carl And. Gerdes Son till Banco:Camereraren 1790
Olof Henning Gerdes Son till avlidne notarien i kommerskollegium 1792
Petter Olof Gerdström Son till hökare 1790
Carl Gustaf Geringius Son till nipperhandlaren 1781
Joh. Petter Gerle Son till sadelmakare 1793
Pehr Christian Gernant Målare från Tyskland 1794
Carl G. Gersell Son till Kongl. lakejen 1790
Carl Joh. Gerss Son till sekreteraren vid lantmäterikontoret 1793
Jacob Willh. Gerss Son till sekreteraren 1795
Gustaf Gerss Son till sekreteraren 1795
Joh. Fr. Gertsell Son till Kongl. Lakejen 1786
Jakob Axel Gillberg Son till professorn m.m. 1780
Isac Gillberg Son till avlidne (?) vid Kungl. Slottet 1782
Sam. Gillberg Son till skomakaren 1782
Carl Gustaf Gillberg Son till professorn m:m 1784
Carl Gustaf Gillberg Son till Professor Gillberg 1785
Joh. Reinh. Gillberg Son till avlidne grosshandlaren 1793
Joh. Jacob Gilljum Son till traktör 1781
Pehr Adolph Gillman Son till tenngjutaren 1786
Eric G. Gillström Son till en vaktmästare 1789
Alexand. Giötberg Son till vaktmästaren vid ”Slotts Direction” 1778
Gjustin Willh. Gjöding Son till avlidne auditören vid adelsfanan 1795
Carl G. Gladman Son till en timmergesäll 1790
Fried. Glandtstedt Son till kyrkobetjänten i S:t Maria 1782
Carl Ephr. Gnospeljus Son till kryddkrämare 1779
Petter Gottsman Studerande 1788
Carl Gustaf Govenius Son till tullförvaltaren vid Sjötullen 1787
Lars G. Graff Vid artilleri till häst från Pommern 1794
Mag. Grahn Son till taffeltäckaren hos greve U. Delagardie 1782
Mårten Grahn Son till en handelsman 1787
Joh. Carl Grahn Son till en låssmed 1789
Carl Joh. Granbeck Son till avlidne bokbindaren 1779
Zepharius Granberg ”Studiosus” 1781
Carl Petter Granbom Son till en vaktmästare 1787
Joh. Fr. Granqvist Son till fabrikssmeden vid Rörstrand 1782
Gustaf Gratz Son till slaktare 1785
Gabriel Engelbr. Gratz Son till slaktaren 1786
Joh. Fr. Gravell Son till en jaktlöjtnant 1778
Fred. Wilh. Grefve Son till avlidne buntmakaren 1787
Mart. Gregorius Målarlärling 1779
Joh. Fred. Grevesmuhl Son till tobaksfabrikör 1793
Per Grise Studerande, och son till Ritmästaren i Uppsala 1785
Petrus Hindr. Groth Son till kommisarien i Klara 1787
Joh. Abrah. Groth Son till kommisarien i Klara 1787
Carl Markus Grundberg Son till sjökapten 1789
Joh. Georg Grundel Son till tunnbindare 1785
Carl Otto Grysinger Son till Kungl. kammartjänaren 1779
Petter Olof Grå Son till skoflickare 1792
Benedict Jonas Grönberg Styvson till en snickare 1786
Carl Petter Grönberg Son till en sockerbruksarbetare 1789
Carl G. Grönberg Son till avlidne fänriken 1791
Clas Grönberg Son till timmerman 1794
And. Fred. Gröndahl Son till en frälseinspektören 1787
Carl P. Gröndal Son till guldsmeden 1787
Alex. Grönros Son till (?) linnevävare 1794
Claes Gurling Son till skomakargesäll 1779
Clas Gurling Son till skomakaren 1784
Gustaf Gustafsson Fosterson till bokbindaren Gottsman 1787
Christjan Gabr. Gyllengahm Son till ryttmästaren 1793
Carl Aug. Gyllengranat Baron; son till avliden kapten 1795
Carl Eduard Gyllenstople Son till framlidne professorn 1783
Carl Göte Volontär vid ”Fortification” 1778
Carl Göthe Son till löjtnanten vid Artilleriet 1780
Eric Gustaf Göthe Son till Kungl. slottsstenhuggaren 1791
Carl Dan. Hachsten Son till skräddare 1781
Lars Gustaf Hacksell Målargesäll 1788
Carl G. Hagbeck Son till ståndsdrabanten 1785
Magn. Hagbeck Son till stånddrabant 1792
Carl Hind. Hagbom Son till sjökapten 1788
Joh. Hagman Son till sillpackarålderman 1780
Joh. Hagman Son till sillpackaråldermannen 1784
Nils Hagman Son till sillpackaråldermannen 1784
Gustaf Hagman Son till kammartjänare 1792
Abrah. Willh. Hagstedt Son till vaktmästare 1791
Joh. Adolph Hagstedt Son till vaktmästare 1791
Joh. Fr. Hagsten Son till skräddare 1792
Adolph Ulr. Hagsten Son till skräddare 1792
Lars Hallard Son till guldsmeden 1786
Joh. Lars Hallardt Son till guldsmed 1786
Joh. Christoph Hallberg Son till hyrkusken 1785
Gustaf Eric Halldin Son till Kongl. Sekreterare 1790
Nils Petter Hallin Son till kungl. Kabinettskuriren 1782
Olof A. Halling Fosterson till mästaren OH på silkesstrumps fabriken 1780
Lars Dan. Hallman Son till framlidne kyrkoherden i Huddinge 1781
G. Ad. Hallman Son till glasmästare 1794
Carl Adolph Hallman Son till juvelerare 1794
Joh. G. Hallström Son till stenslipare 1781
Carl Hallström Son till direktören 1784
Petter Eman. Hamberg Son till sjökapten 1794
Niclas Hamberg Son till sjökapten 1794
Carl Pett. Hamdahl Son till sidenvävare 1778
Carl Fr. Hamdahl Son till styrman 1790
Lars Magn. Hamlund Son till skomakaren 1784
Joh. Er. Hammar Son till skoflickare 1794
Joh. Eric Hammargren Son till tilllidne hovfrisören 1786
Carl. G. Hammargren Son till tilllidne hovfrisören 1786
Joh. Israel Hammarin Son till boktryckaren 1784
Joh. Hammarin Son till skräddare 1792
Joh. Eric Hammarling Fadern gardesbetjänt 1780
Pehr Hammarlund Son till rådman 1789
Joh. Fred. Harnesk Son till skomakargesäll 1792
Joh. Harrström Son till en sidenfabrikör 1788
Eric Hartman Studerande 1785
Lorents Hartman Son till en bryggare 1788
Eric Hartman Målarlärling 1788
C. Jac. Hartmansdorff Son till fänriken vid Söderman. 1787
Joh. Georg Harvik Son till snörmakare 1792
Jacob Willh. Harvik Son till snörmakare 1792
Joh. Magn. Harwelin Målargesäll 1790
Joh. Christ. Hasdorf Son till sjökapten 1795
Carl Abrah. Hasselberg Son till skräddaren 1778
Melcker Hasselqvist Son till avlidne revisorn i Banquen 1790
Joh. Eric Hedberg Målarlärling 1783
And. Hedberg Son till en kusk 1789
Joh. Petter Hedbom Son till sjökapten 1791
Carl Hedbom Son till kapten 1793
Joh. P. Hedbom Son till kapten 1793
And. Ludv. Hedenberg Son till livmedikus Hedenberg 1790
Olof Anton Hedenberg Son till livmedikus Hedenberg 1790
Carl Aug. Hedenberg Son till livmedicus 1792
Olof Hedendahl Målarlärling 1783
Adolph Wilh. Hedin Son till vagnmakaren vid Kongl. Stallet 1790
Joachim Hedin Son till sjökapten 1795
Carl G. Hedman Son till vaktmästare 1789
Gust. Hegardt Son till avlidne grosshandlaren 1794
Conrad Heichman Lärlig vid Mariebergsfabriken 1780
Pehr Gust. Heideken von Son till ryttmästare 1794
Joh. Philip Heinberg Son till inspektören i Packhuset 1795
Axel Willh. Heinberger Son till Packhusinspektorn 1785
Nicolaus Heinsiger Son till avlidne bokbindaren 1795
Anton Didr. Heisse Son till tillliden sockerbruksmästare 1789
Jonas Helin Son till trädgårdsmästaren 1789
Lars Helin Son till tobaksfabrikören 1790
Carl J. Helin Son till trädgårdsmästare 1794
Carl G. Hellberg Lärling hos lackeraren Klefverström 1793
Carl. W. Helledaij Son till kryddkrämaren 1783
Joh. Hind. Helleday Son till kryddkrämaren 1792
Jac. Hellgren Son till avlidne guldgravören 1792
Carl Hellman Son till kamrer vid klädkammaren 1792
Gustaf Adolph Hellström Son till taffeltäckaren vid Kongl. hovet 1789
Carl Magn. Heman Son till juvelerare 1791
Carl Magn. Heman Son till svärdfejare 1792
Anders Heman Son till svärdfejare 1795
And. Gabr. Hemelin Son till kopparslagare 1791
Georg Hemph Son till bryggaren uti Wisby 1784
Petter Henning Son till en vaktmästare 1787
Gottlob Hensigen Son till bokbindaren 1784
Carl Olof Herlijn Son till snickare 1786
Abrah. Herlijn Son till en snickare 1786
Joh. Petter Herling Son till sockerbruksdrängen 1784
Erasmus Herrman Volontär vid gardet 1781
Eric G. Herveger Styvson till målaren Möllerström 1790
Joh. Hind. Hesse Son till en kammartjänare 1784
Eric Hesselberg Son till en kanslist i kommerskollegium 1787
Gustaf Eric Hesselgren Pupil hos fru D’ivry 1791
Joh. Hind. Hessler Son till bokbindaren 1785
Chr. Lor. Hessler Son till buntmakaren 1786
Gustaf Hierne Löjtnant vid artilleriet 1781
Lars Eric Hiller Son till viktualiehandlaren 1785
Isac Eric Hillman Son till slaktare 1789
Joh. G Hillström Son till vaktmästare 1789
Gustaf Hilström Son till avlidne urmakare 1792
Anders Himmel Son till vaktmästare vid linnefabrik 1785
Carl Joh. Hjelm Son till hoboisten vid gardiet 1785
G. Adolph Hjelm Son till Capellisten 1791
Carl Joh. Hjelmstedt Son till avlidne kusken 1784
Petter Hjelting Son till slaktare 1789
Carl G. Hjelting Son till en slaktare 1789
Jonas Adam Hjelting Son till slaktare 1789
Joh. Fr. Hjelting Son till slaktare 1790
Joh. Nic. Hjersleijdner Son till linne- och bomullsfabrikör 1794
Abrah. Hjersleijdner Son till linne- och bomullsfabrikör 1794
Carl And. Hjerstedt Son till parmmätaren 1784
Fredric Hjertzell Son till hovkamrer 1795
Christoph. Ludv. Hjort Son till kammartjänare 1779
Jonas Hjortsberg Son till slottsstenhuggaren 1781
Carl Bertel Hjulhammar Son till amiralitetskapten 1791
Carl Jakob Hjärne Fänrik 1781
Joh. Göran Hoberg Guldsmedslärling 1795
Christjan Paul Hoffbauer Son till en trumpetare 1787
Hind. Hoffenhauser Lärling hos tapetmakare 1783
Joh. Niclas Hoffman Son till seidlaren 1793
Gust. Adolf Hoffman Son till en medicine doktor 1795
Sam. Hoffmeister Son till häradshövding 1781
Joh. Hoffsten Guldsmedsgesäll 1783
Lars G. Hoffsten Son till kryddkrämare 1793
Carl Engelb. Hoffsten Son till avliden kryddkrämare 1793
Joh. Gustaf Hofvenskiöld Son till skomakaren 1785
Joh. Hollst Son till krögare 1789
Christjan Hollström Son till hovfrisör 1791
Joh. Fredr. Holm Målarlärling 1784
Joh. Jac. Holm Son till avliden tunnbindare 1787
Joh. Fried. Holm Målarlärling 1790
Joh. Fr. Holm Målargesäll 1791
Carl Petter Holm Son till avlidne målaren 1795
Adam Petter Holmberg Lärling hos målare 1782
Lars Holmberg Målarlärling 1783
Pehr Holmberg Son till avlidne hovrättsadvokaten 1786
Carl Holmberg Lärling hos guldsmeden och direktören Sethelius 1792
Carl Gustaf Holmgren Son till vaktmästaren 1784
Hans I. Holmgren Son till jägaren hos riksmarskalken Gyllenstjerna 1785
Joh. Petter Holmgren Son till avliden svarvare 1788
Jacob Holmgren Son till trädgårdsmästaren 1792
Adolph Christhop. Holmsten Son till mästarkocken 1780
Carl Leonard Holmsten Son till en mästerkock 1790
Jacob Holmström Son till lakejen hos danske ministern 1782
Joh. Eric Holmström Son till avlidne vaktmästaren 1793
Carl Fred. Holmström Son till avliden vaktmästare 1794
Fred. Hulltberg Son till skomakare 1790
And. Hulltgren Målarlärling 1783
Jonas Hult Styvson till lagman Adelborg 1781
Joh. Eric Hultgren Målarlärling 1786
Carl Magn. Hulthen Son till skräddare 1791
Joh. Gabriel Hupenfeldt Son till kapten vid Amiralitetet 1785
Joh. Hurtig Betjänt hos direktör Wigell 1793
Anton Hyckert Son till inspektör 1779
And. Fried. Hygrell Son till bancokommissarien 1784
Gustaf Magnus Hård Son till framliden kapten 1784
Carl Joh. Hård Son till framliden kapten 1784
Joh. Philip Hårdnagel Son till perukmakare 1778
Petter Albert Hårleman Son till löjtnant 1792
Paco Wilhelm Hårleman Fänrik 1792
Jac. Hägerblom Son till stadsnotarien 1779
Olof Hägerblom Son till en stadsnotarie 1779
Gustaf Hägerblom Son till stadsnotarien 1783
Joh. Petter Hällström Målarlärling 1782
Joh. Eric Högberg Son till segelduksmästaren 1790
Carl Fr. Högbom Son till framlidne komministern i Ladugårdslandet 1780
Joh. G. Högbom Son till framlidne komministern i Ladugårdslandet 1780
Emanuel Högbom Son till framlidne komministern i Ladugårdslandet 1780
Adolph Höglander Målarlärling 1788
Carl Gust. Höglander Son till stolmakare? 1793
Joh. Christj. Höglander Son till stolmakare? 1793
Carl G. Höglander Son till stolmakare 1794
Jonas Högström Målarlärling 1783
Joh. Jacob Högström Son till en murgesäll 1788
Gustaf Fr. Höpenfeldt Son till kapten vid amiralitetet 1781
Carl Joh. Höppner Målarlärling 1792
Per Hörberg Målare från Småland 1783
Lars Mag. Höök Son till regementspastorn 1794
Daniel Idman Målarlärling 1783
Joh. Fredr. Ihlström Son till avlidne urmakaren 1794
Christian Gotth. Ike Kandidat från Saxen 1780
Sam. Indebetou Son till brukspatron 1779
Carl Petter Ingman Son till sidenfabrikören 1787
Nils Ingman Son till sidenfabrikören 1787
Carl Didrich Insenstjerna Korpral vid Livregementet 1781
Simon Isac Jude 1790
C. G. S. Iserhjelm Kongl. Page 1781
Ludv. Jacob Son till ? mästaren vid ”Kongl. Majt” 1779
Benjamin Jacob Jude 1790
Gab. Jacobson Son till bagare 1778
And. Jahn Målargesäll 1794
Carl Gustaf Jerlin Son till avlidne räntmästaren 1790
Eric Dan. Jernberg Son till tapetmakare 1779
Joh. Petter Jernström Son till en hökare 1787
Herm. Julin Son till en handlande 1779
Anton Julin Son till traktören 1782
And. Jungren Son till en skeppsstyrman 1788
Christjan Jungström Guldsmedsgesäll 1793
Gustaf (?) Jäger Son till bladslagaren 1786
Adolph Friedr. Jägerhorn Son till kapten 1793
Eduard Otto Kahl Son till sekreteraren vid Kommerskollegium 1781
David And. Kahl Betjänt hos polska ministären 1791
Georg Fr. Kalmberg Son till löjtnanten vid Artilleriet 1785
Jacob Kamberg Son till avliden (?) mästare 1791
Jacob Kamberg Son till brännmästare 1792
Gustaf Ulrick Karlström Son till ryttmästaren 1780
And. David Kaufman Lärling hos pistolsmed 1781
Carl G. Keijsenberg Son till styckjunkare vid artilleriet 1784
Carl Fred. Kekeritz Son till expeditionssekreteraren 1791
Hans Er. Kempe Son till avliden underofficer 1779
Fred. Thure Kempis Son till körsnären 1790
Carl Magn. Kempis Son till körsnären 1790
J. Jac. Ehrenreik Keppel Son till kamreren vid Kungl. Slottet 1779
Hans Christoph. Keventer Son till källarmästaren 1786
Martin Kihlblad Son till fabrikören 1785
Dan. Henr. Kihlman Son till grosshandlaren 1780
Petter Kihlmarck Son till frälseinspektören 1784
Isac Kihlstedt Son till en gevaldiger 1790
Eric Kihlström Son till en vagnmakare i Sigtuna 1778
Joh. Petter Kinberg Son till mjölnaren 1782
Carl Fred. Kinblad Son till bränneridrängen 1787
Lars Fried. Kingren Son till (?) tjänaren hos general Divallt 1784
Carl Kittzling Son till klädesfabriksmästaren 1789
Eric Albr. Kiörsner Guldsmedsgesäll 1787
Joh. Eric Kjeijsser Målarlärling 1786
Eric G. Kjellander Son till en extra vaktmästare 1787
Joh. Adolph Kjellberg Son till avlidne grosshandlaren 1781
Abrah. Kjellberg Son till avlidne grosshandlaren 1781
Carl Fried. Kjellberg Son till vice konsuln i Fredrikshamn 1783
Joh. G. Kjellström Son till vaktmästare 1791
Gust. Kjerrman Son till kamrer 1794
Carl G. Kjöhler Son till grosshandlare 1778
Jacob Fred. Kjöhler Son till jägare 1793
Isac Kjöhlström Son till tobakshandlande 1779
Zacarias Fred. Kjösler Son till handskmakare 1788
Joh. Fr. Kleverström Son till sockerfabrikör 1778
Leonard Kling Son till sergeanten vid artilleriet 1782
Gustaf Klingspore Baron; son till översten 1785
Friedric Klingspore Baron; son till översten 1785
Fried. Ulr. Klint Son till direktören 1780
Carl Joh. Klint Son till direktören 1780
Georg Fried. Klint Son till guldsmeden 1783
Gustaf Adolph Klint Son till guldsmed 1784
Hind. Christoph. Klint Son till guldsmed 1784
Hindr. Klint Guldsmedsgesäll 1793
Carl Fried. Klinte Son till vaktmästaren vid Sjötullen 1786
Anton Knorring Kammarpage hos hennes Majestätet änkedrottningen; och son till kammarherren Isac Knorring 1781
Eric Jacob Knölcke Son till sidenvävarmmästaren 1784
Magn. Knöppel Son till språkmästare 1779
Eric Knöppel Son till sprutmästaren 1781
A. Kolmodin Son till bryggaren 1779
Olof Kolmodin Son till avlidne bryggaren 1787
Gustaf Magn. Kolmodin Son till murarmästaren 1790
Eric Korsberg Målarlärling vid Röstrands porslinsbruk 1781
Joh. Fredr. Korsseneck Son till kattunstryckare 1793
Adam Albrecht Krabbe Volontär vid gardet 1781
Pehr Krafft Son till professor Krafft 1784
Fred. Georg Kreij Son till assessorn 1788
Gustaf Er. Kreitz Son till tenngjutare 1792
Joh. Gustaf Krik Guldsmedslärling 1789
Joh. Fried. Kruse Son till perukmakaren 1784
Joh. Christj. Kröger Son till en sekreterare vid Tullverket 1778
Gustaf Kröger Son till avlidne kammartjänaren 1791
Petter Kröger Guldsmedsgesäll 1793
Isac Kuhl Son till sekreteraren vid Kommerskollegiet 1780
Gottfrid Kuhlau Son till ”Kongl. Håf Musicus” 1778
Herm. And. Kulberg Son till kanslisten i amiralitetskollegiet 1783
Herm. And. Kulberg Son till notarien vid Kungl. Amiralitetskollegiet 1785
Carl Petter Kullberg Son till avliden styrman 1789
Jonas Kullenberg Son till avlidne kammarskrivaren 1782
Claes Kullenberg Son till avliden kamreren 1783
Samuel Kumblijn Bondson från Västmanland 1793
Carl Fr. Kunckel Är från Strahlsund och hos överste Röök 1782
Joh. Adam Kunnart Son till slaktardräng 1784
Elias Kunnart Son till slaktardräng 1784
Jac. Kussk Son till sjökapten 1779
Eric Kviding Pupill hos rådman Kviding 1780
Joh. G. Kvillström Son till vaktmästare 1792
Aug. Ferdinand Kvist Son till en skomakare 1779
And. Joh. Kvist Son till borgmästaren 1791
Gustaf A. Källström Son till avliden kryddkrämare 1787
Israel Kämpe Son till handelsman i Österbotten 1787
Carl G. Köler Sergeant vid armens flotta 1794
Joh. Petter Lagerbeck Son till en skolmästare 1786
Nils Gustaf Lagerbäck Son till tillliden timmerman 1789
And. Petter Lagerqvist Son till en vaktmästare 1788
Jacob Lampa Son till lärftkrämaren 1783
Axel Landström Son till Kungl. taffeltäckaren 1794
Joh. Lang Son till bränneridräng 1791
Teller Lars Willh. Köksmästare 1794
Joh. Claes Laurén Son till kryddkrämaren 1780
Edvard Albert Laurén Son till fabrikören 1785
Le Roij Fransos 1792
Nils Frans Leben Son till guldsmed 1791
Nils Leffler Målargesäll 1792
Herm. Fredr. Leijbell Son till en kryddkrämare 1791
Adolph Hindr. Leijbell Son till kryddkrämare 1791
Petter Ulr. Leijer Son till avlidne auditören 1789
Carl Dittlof Lemcke Son till arrendatoren 1785
Eric Willh. Lemoine Son till medicine doktorn 1791
Carl Lennman Son till trädgårdsmästare 1789
Joh. Eric Lennström Son till skomakargesäll 1791
And. Levent Son till guldslagaren 1778
Israel Magn. Levijn Son till en stofftfabrikör 1788
Eric Levin Lärling hos juveleraren Maas 1782
Joh. Gottfrid Levin Son till gördelmakaren 1782
Israel Magn. Levin Son till fabrikör 1790
Carl Adolph Levin Son till vaktmästare 1794
Carl Magn. Lidberg Son till Krögaråldermannen 1785
Joh. Petter Lidberg Son till Krögaråldermannen 1785
Carl Magn. Lidberg Son till krögareåldermannen 1787
Jonas Lidberg Son till skräddargesäll 1790
Jacob Lidman Bondson 1792
L. G. Lidström Son till kryddkrämare 1779
Frid. Carl Lidström Son till kammartjänaren 1782
Petter Liedström Målarlärling 1783
Gustaf Lillja Son till en vaktmästare 1784
Carl G. Lillja Son till kamreren vid ”Charta Sigillata Contoret” 1786
Carl Lillja Son till vaktmästare 1794
Joh. Hybert Lilljander Son till en nipperhandlare 1790
Olof Lilljeberg Målarlärling 1783
Gusttill Lilljehorn Son till överstelöjtnanten 1784
Nils Lilljemark Murare hos överstekammarherren Posse 1792
Claes Danqvart Lilljeström ”Cornette” samt son till kammarherren 1781
Nils Limnelius Guldsmedsgesäll 1787
Nils Limnelius Guldsmedsgesäll 1793
Jonas Lind Son till skomakare 1789
And. Lindberg Son till hovslagaren 1782
Mathias G. Lindberg Son till garvaren 1786
Carl P. Lindberg Son till en tobakshandlare 1786
Math. Lindberg Son till en garvare 1787
Joh. Petter Lindberg Målargesäll 1789
Carl G. Lindberg Son till Banco-bokhållaren 1789
Carl Wilh. Lindberg Son till fodermarsk 1790
Joh. Lindberg Snickargesäll 1790
Eric Lindberg Målargesäll 1790
Joh. Lindberg Son till en handlande 1793
Axel Lindberg Son till underofficerare 1794
Joh. G. Lindberg Son till kakelugnsmakaren 1794
Carl G. Lindblad Son till amiralitetskapten 1785
Joh. Lindblad Son till skräddare 1790
Jacob Lindblad Son till en amiralitetskapten 1791
Joh. Adolph Lindblad Son till en amiralitetskapten 1791
Lorentz Magn. Linderberg Son till skräddare 1780
Adolph Lindfeldt Son till en sjökapten 1788
And. Lindgren Son till kassören vid St Clara Fattighus 1778
And. Lindgren Fadr. ”Brännvins Distlatör” 1778
Jacob Lindgren Målarlärling 1783
Jonas Lindgren Målarlärling 1783
Lars Eric Lindgren Son till livkusken hos hennes Maj:t Drottningen 1784
Carl Gustaf Lindgren Son till sidenvävargesällen 1785
Gustaf Eric Lindgren Son till kvartersman vid Djurgårdsvarvet 1786
Carl Erik Lindgren Son till vaddfabrikören 1787
Gustaf Lindgren Son till kvartersman vid Djurgårdsvarvet 1788
Paul Fred. Lindgren Son till vaktmästare 1789
Carl Petter Lindholm Son till skräddargesäll 1789
C. Nic. Lindquister Son till ”Banco Bokhållaren” 1779
And. Lindqvist Son till Kungl. hovurmakaren 1778
Olof Lindqvist Son till timmergesällen 1782
Joh. Gottfrid Lindqvist Son till en bagare 1787
Carl Fred. Lindqvist Son till en trädgårdsmästare 1788
Carl Fred. Lindqvist Målargesäll 1789
Gottfr. Lindqvist Trädgårdsdräng 1794
Eric Gustaf Lindrot Son till en målare vid Hallen 1786
David Joh. Lindroth Målarlärling 1785
David Johan Lindroth Målarlärling 1789
Nils Lindstam Son till en frälseinspektören 1787
Lorents Lindstedt Son till frälseinspektören 1785
Lars Petter Lindström Son till kammartjänaren 1778
Abrah. Lindström Son till kammartjänaren 1778
Isac Lindström Målargesäll 1783
Carl Petter Lindström Son till ståndsdrabanten 1786
Jacob Lindström Son till en traktör 1788
Joh. Eric Lindström Son till snickare 1789
Carl Fred. Lindström ”Pupill” hos hovjägaren Sjöberg 1789
Carl Fred. Lindström Son till timmerman 1790
Carl Gustaf Lindström Son till vaktmästare 1792
Sam. Petter Lindström Son till vaktmästare 1793
Joh. Fr. Lindström Son till trädgårdsmästare 1795
Gab. Lindvall Målargesäll 1779
Adolph Fr. Linfelldt Son till sjökapten 1785
Christj. Fr. Linge Målarlärling 1781
Christjan Arvid Linning Son till hovschatullmakaren 1791
Joh. Magn. Lithen Son till målare 1794
Joh. Magn Lithin Son till målare 1794
Joh. Jacob Littke Son till hovslagaren vid Djurgårdsvarvet 1783
Berndt Liwen Kongl. Page 1780
Jacob Gusttill Ljung Son till avlidne serganten 1784
Nathanael Ljungdahl Son till kyrkobetjänt 1792
Carl Fred. Ljungdahl Son till kuskdräng i Storkyrkan 1792
Petter Ljungdahl Son till kyrkvaktmästaren i Storkyrkan 1794
Carl Ljunggren Son till avliden sjökapten 1790
Ad. Ljunggren Snickargesäll 1794
Joh. Ljunggren Son till avliden skräddare 1794
Petter Lockner Målargesäll 1779
Carl Fred. Lockner Son till bokhandlare 1790
Carl Gustaf Lorensson Son till buntmakaren 1787
Joh. Anton Aug. Ludeke Son till Doktor Ludeke 1787
Lars Ludyn Snickargesäll 1790
Joh. Hind Lund Son till bagaren 1782
Joh. Jac. Lundberg Son till tygvävaren 1779
Lars Lundberg Son till målaren 1779
Joh. Georg. Lundberg Son till en assistent 1779
Joh. Eric Lundberg Son till k. stalldrängen 1781
P.G. Lundberg Styvson till en sergeant Carlgren vid artilleriet 1787
Carl Gustaf Lundberg Son till glasmästare 1788
Petter Lundberg 1790 1790
Joh. Melkior Lundberg Son till stolmakare 1792
And. Jacob Lundberg Son till skräddargesäll 1792
Nicl. Germ. Lundberg Son till hovkamrer 1794
Gustaf Lundblad Son till avlidne fabrikören 1787
Joh. Nicl. Lundell ”Pupill” till kryddkrämaren Tillman 1787
Carl P. Lundgren Son till avlidne kakelugnsmakaråldermannen 1782
Abrah. Lundgren Son till timmerman till sjöss 1784
Petter Lundgren Son till skräddaren 1785
J. E. Lundgren Son till en vaktmästare vid kämnärexpeditionen 1786
Gustaf Lundgren Son till sillpackare 1792
Magn. Lundgren Målarlärling 1792
Joh Gabr. Lundgren Son till stolmakare 1792
Magnus Lundgren Målarlärling 1792
Joh. Eric Lundgren Son till en kronolänsman 1792
Joseph Lundholm Son till byggmästaren 1778
Carl Fredr. Lundin Son till kammartjänare 1794
Claes Petter Lundman Son till flaggskeppare 1793
And. Lundmarck Målarlärling 1794
Carl Fredr. Lundqvist Son till vaktmästare 1791
Petter Gustaf Lundqvist Son till glasblåsare 1793
J. P. Lundstedt Son till vaktmästaren vid ”Kongl. Mål: och B. Acad.” 1778
Lars Fr. Lundsten Son till boktryckaren 1783
Petter Lundsten Son till parmmätaren 1784
Lars Fred. Lundsten Extra ”Cansellist” 1789
Jacob Lundström Lärling hos Kungl. hovmålaren Bolander 1782
Joh. Lundström Son till avliden vaktmästare 1789
Joh. Lundström Son till en timmerman 1791
Joh. August Lundvik Son till en grosshandlare 1794
Carl G. Lundvik Son till handelsman 1794
Joh. Petter Löfberg Son till en sekreterare 1788
Carl Fredr. Löfberg Lärling hos K. hovmålaren Castberg 1790
And. Christ. Löfdahl Son till överuppsyningsman 1795
Isac Löfgren Son till frälseinspektören 1781
Carl Fried. Löfgren Son till hingstridaren hos hennes Kungl. H. prinsessan 1783
Joh. Löfgren Son till timmergesällen 1785
Fred. Ulr. Löfgren Son till en sekreterare 1789
Olof Löfgren Son till tunnbindare 1792
Carl Anton Löfgren Son till brunnsmästare 1792
Gustaf Löfling Son till framliden kapten 1781
Isac Löfqvist Son till förgyllaren 1784
Carl. Fred. Löfqvist Son till stenhuggare 1785
Petter Löfv Målarlärling 1783
Carl Petter Löndahl Son till slaktare 1778
Adam Emanuel Löndahl Son till slaktare 1778
Joh. Sam. Löndahl Son till slaktare 1778
Carl Lönneblad Son till brandvaktvaktmästare 1794
Carl Fr. Lööw Son till avlidne underofficeren 1792
Joachim Christoph. Maas Son till juveleraren 1779
Aron Magnusson Jude 1791
Nathanael Magnusson Son till aktuarien i kommerskollegium 1793
Joh. Petter Malm Son till avliden fiskköparen 1791
Carl Ulr. Malm Son till tobaksarbetare 1792
Carl. Fr. Malmberg Son till avlidne vaktmästaren 1784
Fredr. Malmberg Son till murargesäll 1795
Carl Gust. Malmberg Son till hovslagare hos medaljör 1795
Petter Ad. Malmstedt Styvson till guldsmedsarbetaren Wihlborg 1778
Carl Malmström Son till trädgårdsmästare 1789
Carl Malmström Son till trädgårdsmästare 1791
Carl Mancke Son till fältväbel 1792
Abrah. Mandelberg Son till polisuppsyningsman 1791
Ludv. Manderström Baron. Son till framlidne hovmarskalken 1790
Carl Ludv. Mangeot Son till gördelmakare 1790
Christian Manna Pistolsmedsgesäll ifrån Reval 1784
Joh. Adolph Mannerhjerta Vicehäradshövding ifrån Skåne 1791
François Remy Marcandet Son till dansör 1793
Lars Petter Marck Askultant vid Lantmäterikontoret 1783
Marckman Målargesäll 1784
Sven Magn. Marien Gördelmakargesäll 1780
Carl Jacob Martelleur Son till en tobakshandlare 1788
Lorens Gustaf Martelleur Son till samma tobakshandlare 1788
Joh. G. Martelleur Son till skomakare 1794
Axel Carl Martinau Son till livmedicus 1781
Joseph Wolter Mazza Son till en nipperhandlare 1790
Abrah. Christoph Medelberg Son till organisten 1785
Carl Gabr. Meijer Son till kusken 1784
Gerhardt Meijer Son till ”Directeuren” Meijer 1790
And. Melander Målarlärling från Köping 1786
Gustaf Mauritz Melander Son till en löjtnant 1790
Nils Gustaf Melijn Snickargesäll 1789
L. P. Melin Son till tapetfabrikören 1779
Lars Eric Melin Emaljmålare vid Marieberg 1785
And. Melin Målargesäll 1785
And. Menlös Son till hovsnidaren hos hans kunglig höghet 1780
? Menlös Son till avlidne snickaren 1794
Clas Hindr. Mett Son till slaktare 1792
Joh. Gabriel Metzger Son till pistolmakaren Metzger i Stockholm 1780
Georg Mikael Metzger Son till pistolmakaren Metzger i Stockholm 1780
Jonas Petter Meurling Son till jägmästare 1791
Gustaf Axel Meysing Son till hovmästaren 1783
Fried. Meyting Son till hovmästaren 1782
Lars Petter Millberg Son till skepparen 1784
Carl Millde Son till traktören 1785
Joh. Fred. Miöd Son till en perukmakare 1791
Joh. Moberg Son till Kungl. lakejen 1790
August Moberg Son till Kongl. lakejen 1790
Hans Moberg Son till Kongl. lakejen 1790
Lars Fred. Moberg Son till direktör 1793
Lars Fredrik Moberg Son till kyrkoskrivaren i Clara 1795
Sven Modéer Son till Patriotiska Sällskapets Förste Sekreterare 1778
Joh. And. Molander Son till framlidne kommisarien 1781
Gustaf Adolph Molander Son till livkusken 1789
Joh. Abrah. Moller Formskärargesäll 1789
C. G. Montan ”Pupill” hos entreprenören Bendictjus 1778
Salomon Moses Jude 1791
Carl Petter Mostadius Son till artillerisoldat 1790
Robert Muhr Son till vaktmästaren hos hand kungl. höghet hertig Carl 1782
Gustaf Munch Kongl. Page 1780
Carl Mårtenson Son till klockgjutarnas ålderman 1781
Lorentz P. Mählberg Son till traktören 1784
Jonas Gustaf Möller Lärling hos tapetmakren 1781
Gustaf Möller Son till K. livkusken 1782
Carl Fried. Möllersten Son till skomakaren 1784
Ludv. Mörner Baron och fänrik vid Södermanlänningarna 1779
Samuel Gottfrid Nachtigal Son till avlidne snidaren 1791
Joh. Fr. Nasberg Son till avlidne trädgårdsmästaren 1790
Nathanaelson Jude samt (?) stickare 1781
J. Adolph Nebb Son till traktören 1779
Joh. Christian Nechtergal Son till snickaren 1783
Joh. Christian Nectergal Styvson till snickaren Fahlström 1787
Carl G. Nedel Styvson till A.D. Hall 1778
Joh. Ludv. Neijber Son till slottskassör 1794
Joh. Steph. Nerenjus Son till kyrkoherden Nerenjus 1783
Fred. Nesselblad Son till brukspatron 1789
Adolph Fred. Nesson Son till grosshandlare 1787
Mathias Alb. Nestius Son till Kungl. sekreteraren 1786
Joh. G. Nettelblad Son till lantbrukare 1787
Jacob Neuijman Studerande 1788
Carl Nilson Wallberg Son till perukmakaren 1785
Sven Nilsson Morin Häradsmålare i ? härad, Jönköpings län 1778
Sven Nilsson Morin Målare i Mo härad Jönköpings län 1781
Joh. Benj. Nolin Målarlärling 1791
Carl Petter Norberg Målarlärling 1785
Jonas Norberg Bildhuggarlärling 1786
Thure G. Norberg Son till en skomakare 1787
Daniel Norberg Son till skoflickare 1791
Eric Petter Nordberg Son till kronolotsen 1785
Carl Fr. Nordberg Son till svarvaren 1787
Joh. Fried. Nordenanckar Underlöjtnant 1781
And. Nordenholm Sekreterare 1781
Joh. Petter Nordgren Son till en målare 1789
Carl Nordman Son till avlidne kryddkrämaren 1783
Eric P. Nordman Betjänt hos assesor Ehrenheim 1785
Petter Nordqvist Son till traktören 1784
Pehr Nordqvist Son till bruksinspektor 1794
Carl Petter Nordström Son till Operasnickaren 1788
Joh. Willh. Nordström Son till en hovmästare från Portugal 1792
Petrus Norelius Studerande, samt son till bruksinspektören Norelius 1786
Pehr Norelius Son till frälseinspektören 1787
Carl G. Noreus Son till avlidne 1787
Joh. Noreus Son till avlidne snickaren 1787
Joh. Petter Norin ”Medailleur Elêve” 1780
Gustaf Adolp. Norinder Son till florfabrikör 1789
Samuel Norinder Son till sidenfabrikören 1795
Lars Norling Son till trädgårdsmästare 1779
Nils Otto Norling Son till styckjunkaren vid artilleriet 1786
Math. Norling Son till en torpare 1787
Adolph Fr. Norman Son till kamreren 1779
C. G. Norman Son till kamreren 1779
Carl Eric Norman Son till gravören vid ”Afvesta” 1780
Gustaf Norman Son till perukmakaren 1782
Carl Norman Son till kryddkrämaren 1783
Joachim Norman Son till murgesällen 1785
Carl Adam Norman Son till en kammartjänare 1789
Petter Normelin Son till tilllidne kammartjänaren 1786
C. Fr. Norström Son till murargesäll 1778
And. Henrik Norström Son till boktryckaren 1783
Jac. Fried. Nussbaum Son till pistolsmeden 1779
Joh. Nyberg Son till murargesäll 1782
Carl Fried. Nyberg Son till stenhuggaren 1783
Carl Nyberg Son till avliden skeppstimmerman 1785
Carl Gustaf Nyberg Son till urmakare 1790
Carl Joh. Nyberg Son till sockerbruksmästare 1794
Eric Nybom Kompaniskrivaren vid ”K: svenska eskad. af arm. flotta” 1778
Joh. Adolph Nygren Son till kopparsmed 1790
Aristoteles Nylander Son till hovrådet 1795
Adam Nyman Målarlärling 1788
Carl Nyman Son till operaskräddaren 1790
August Nyman Son till operaskräddaren 1790
And. Nyman Son till bryggare 1791
Joh. Eric Nyman Son till fiskköparen 1791
Mårten G. Nyman Son till avliden rådman i Köping 1792
Petter G. Nyman Lärling hos guldsmeden och direktören Sethelius 1792
Nymanson Son till framlidne kyrkoherden 1782
Joh. Aug. Nymarck Son till kramhandlare 1794
Joh. Olof Nyström Betjänt hos kammarrådet Lönberg 1787
Carl G. Nyström Son till tornväktaren i Jacob 1790
Eric Nyström Son till avlidne schatullmakaren 1790
Joh. Nyström Son till skeppstimmerman 1791
Carl Fr. Nyström Son till järnkrämaren 1791
Petter G. Nyström Son till järnkrämaren 1791
Adolph Nyström Son till järnkrämaren 1791
Joh. Nyström Son till skeppstimmerman 1791
G. Adolph Nyström Son till traktör 1792
P. Ulr. Nyström Son till traktör 1792
Joh. Adolph Nyström Son till järnkrämare 1795
David Näsman Son till framlidne professorn och prosten i Kristiansstad 1778
Nils Näsström Målarlärling 1780
Petter Näsström Målarlärling 1787
Bernhard Odström Studerande 1794
Carl Fred. Ohlijn Guldsmedsgesäll 1788
Olof Olberg Ifrån Ryssland 1794
Joh. Gabr. Olin Son till hovkapellisten 1794
Anton Ludvig Olldenburg Son till rådman 1792
Joh. Gabr. Olyn Son till ”Håf:Capellisten” 1790
Simon Orosman Morian från ”Asia”, är hos hans majestät Konungen 1784
Fried. Isac Osangius Son till assessoren kommerskollegium 1785
Marcus Ulr. Osangius Son till assessorn 1790
And. Phil. Osangius Son till Notarius Publicus 1790
And. Gustaf Osenjus Son till assessorn 1782
Joh. G. Paerszelius Son till bancokommissarien 1794
Joh. G. Pagander Son till kongl. kamreren 1786
Carl Fried. Pagander Son till Kungl. Kamreren 1786
Carl Fred. Pagander Son till Kongl. Kamreren 1787
Emanuel Pagander Son till kamreren 1791
Magn. Gabr. Palm Son till Banco kommissarien 1784
Stephan Palm Son till urmakare 1789
Elias Eman. Palm Son till advokatfiskalen 1795
Lars Magn. Palmaer Son till medicine doktorn 1780
Robert Willh. Palmaer Son till medicine doktorn 1780
Joh. Eric Palmberg Son till kvartermästaren 1793
Per Willh. Palmrot Son till framlidne assessorn i Göta hovrätt 1778
J. Henr. Palmrot Son till framlidne assesorn i Svea hovrätt 1779
Carl Urban Palmstruck Baron; Son till majoren 1785
Joh.Willh. Palmstruck Baron; Son till majoren 1785
Gustaf Palmstruck Baron; Son till majoren 1785
P. Pauly Son till en juvelerare 1778
Martin Perelros Studerande 1793
Frans Magn. Personne Son till hovkamreren 1790
Carl Willh. Personne Son till hovkamrer 1794
Fredinand Petrell Guldsmedsgesäll 1793
Carl Hind. Petterson Son till perukmakaren 1784
Fred. G. Petterson Son till vice kommendanten i Danzig 1788
Joh. G. Petterson Son till hovfrisör 1790
Arvid Petterson Son till grosshandlaren 1790
Gustaf Petterson Son till grosshandlaren 1790
Joh. G. Pettersson Son till avlidne traktören 1782
Mathias Pettersson Är i tjänst hos kontraktprosten i Åbo 1791
Gustaf Albrekt Pfiffer Son till K. hovsadelmakaren 1780
Eric Pihl Son till trädgårdsmästaren 1787
Carl Eric Pihlgren Son till vaktmästaren uti Kongl. krigskollegium 1784
Nils P. Pihlroth Inställd av fänriken G. Bergman vid ”Kongl. Öst: bott Reg” 1778
Ernst von Platen Kongl. livpage 1781
Carl Fr. Plöhn Son till en perukmakare 1778
Joh. Petter Pohl Son till en ”Guld och Silfver Proberare” 1778
Joh. Magn. Polheimer Sergeant vid Arméns flotta 1780
Carl Abrah. Pousett Son till tillliden byggmästare 1788
Anton Pousett Målarlärling 1793
Clas Pousett Son till byggmästaren 1794
Joh. Christjan Preuis Son till kakelugnsmakargesällen 1786
Jac. Preusmarck Son till parasollmakaren 1786
Jacob Preusmarck Son till parasollmakare 1789
Fred. Ludv. Preuts Styvson till snidare 1792
Anton Pusell Son till byggmästaren 1784
Jonas Pusett Son till byggmästaren i Gefle 1785
Eric G. Qvarnström Son till sockerbruksgesäll 1791
And. Qvedlingburg Bondson från Skåne 1792
Carl Gust. Qvist Son till portvakten 1793
G. Adolph Raas Son till Kungl. lakejen 1792
And. Rahm Son till t. avlidne skomakaren: pupill till Sander 1784
Joh. Eric Rahmstedt Son till en hökare 1784
Gustaf Rahmstedt Son till en hökare 1784
And. Ramberg Son till klensmedsålderman 1784
Joh. Conrad Ramfeldt Son till snörmakare 1791
Carl Rampe Son till sjökapten 1793
Eric Ramstedt Tobaksspinnare 1791
Ludv. Ramström Son till assessorn 1790
Gabriel Rase Målargesäll från Göteborg 1789
Carl Fr. Rath Son till källarmästaren 1779
Joh. Casp. Rath Son till källarmästaren 1780
Gustaf Rath Son till källarmästaren 1781
Henrich Rath Son till källarmästaren 1781
Petter G. Raug Son till klädmäklare 1794
Gustaf Regnell Son till vaktmästaren hos H.H.K. hertig Fredric 1791
Christopher Reichel Snörmakarlärling 1795
Fridr. Reiners Son till en notarie i kammarrevisionen 1789
Joh. Reinholdson Son till guldgravör 1794
Fredr. Reinholdson Son till guldgravör 1794
Joh. Elias Reiss Son till gelbgjutare 1778
Sven Christian Resenhöfft Son till framlidne kaptenen 1789
Carl Axel Resenhöfft Son till framlidne kaptenen 1789
Christj. Ludv. Riman Son till borgmästaren i Uppsala 1792
Petter Magn. Ring Son till skräddare 1792
Carl Gustaf Ringbom Son till avliden klädmäklare 1790
Gustaf Ringman Son till klädmäklare 1790
Joh. Jacob Risberg Son till borgmästaren 1791
Gustaf Risberg Son till kammartjänare 1792
Carl Fredr. Risberg Son till perukmakare 1794
Carl Fr. Risberg Son till perukmakare 1794
Adolph Fr. Risberg Son till perukmakare 1794
Joh. Gust. Rising Son till perukmakare 1793
N.N. Rising Son till perukmakare 1793
Carl Arvid Rising Son till perukmakare 1794
Carl Magn. Robsam Son till brukspatron 1792
Joh. Fr. Rofving Son till vaktmästaren vid Kungl. slottet 1785
Joh. G. Rolander Son till en tygvävare 1788
Carl G. Romqvist Son till avlidne vaktmästaren 1787
Joh. Conr. Romstedt Son till urmakare 1792
Nils Herman Roos Adelsman 1778
Nils Roos Son till åkaråldermannen 1789
Carl Anders Root Son till assistent 1778
B. Axel von Rosen Kongl. Page 1780
J. P. Rosendahl Son till skräddare 1779
Rosenhane Baron 1778
Lars Adolph Rosenholm Son till boktryckare 1792
Per Rosenqvist Musicus 1781
Lars Petter Rosenqvist Son till stadshusarbetaren 1787
Lars Petter Rosenqvist Son till trädgårdsarbetaren 1788
Carl Hind. Roslein Son till källarmästaren 1785
Martin David Roth Studiosus från Lund 1781
Gustaf Fried. Rothlieb ”Cornet” 1781
And. Gustaf Roxell Son till sockerbagare 1791
Joh. Ruback Son till snickare 1779
Olof Ruda Kammartjänare 1786
Nath. Magn. Rudberg Son till aktuarien i kommerskollegium 1793
And. Runberg Son till solfjädersmakaren 1784
Gustaf Runberg Son till solfjädersmakaren 1784
Joh. Fred. Runbom Son till en låssmed 1787
Gustaf Rundberg Son till avlidne byggmästaren 1782
Carl Rungren Son till boktryckaren 1787
Joh. P. Rungren Son till en svarvare 1787
Eric Willh. Runn Son till en vedbärare 1785
Eric Willh. Runn Lärling hos målare 1785
Joh. Runqvist Murargesäll 1792
Carl Ulric Runsten Son till korpralen vd artilleriet i Kalmar 1786
Carl Martin Rupert Son till slaktare 1794
Joh. Fried. Ryberg Son till grosshandlare 1783
Isac Ryberg Son till guldsmed 1789
Olof Rydbeck Målarlärling 1792
Joh. Ferdin. Rydberg Son till hovtrumpetaren 1786
Carl Magn. Rydberg Son till guldsmed 1786
Jacob Rydberg Son till skomakargesäll 1790
J. Alb. Rydman Son till klädesfabrikör ? 1779
Joh. Petter Rydqvist Son till skräddare 1788
Sam. Röding Son till en klensmed 1787
And. Röding Son till låssmed 1788
Hans Jacob Röhl Son till inspektor i Hedemora 1795
Jac. Henrik Röngren Extra kammarskivare i Kungl. Krigskollegium 1783
Adolph Fried. Röske Son till gelbgjutare 1783
Carl Gustaf Röske Son till gelbgjutare 1783
Jean Batist Sabatini Son till spännmakare 1792
Petter Sahlbeck Son till perukmakare 1795
Carl Fr. Sahlberg Son till vaktmästaren 1782
Ingemar Sahlberg Målargesäll 1789
G. Adolph Sahlberg Son till vågkarl 1792
Joh. G. Sahlborg Son till snickaren 1780
Gustaf Axel Sahlborg Son till fältkamreren 1790
Carl Joh. Sahlborg Son till fältkamrer 1791
Joh. Hindr. Sahlström Son till timmermannen 1795
Niclas Salthén Son till avlidne löjtnanten 1790
Carl Ephr. Sandberg Son till en knappmakare ? 1779
Jonas Sandberg Fadern hantlangare vid slottet 1779
Gustaf Willh. Sandberg Son till mästerkock vid Kungl. Hovet 1780
Magn. Sandberg Son till en bränneridräng 1787
Jonas Sandberg Son till sockerbruksggesäll 1788
Joh. G. Sandberg Son till kommisarien 1794
Carl E. Sandborg Son till vaktmästare ”uti Kongl. Cancel. Collegie” 1778
G. Ad. Sandborg Son till vaktmästare ”uti Kongl. Cancel. Collegie” 1778
Claes Rob. Sandel Son till en ”Curator ad Littere uti Justitie Coll” 1778
Carl Adam Sandel Son till assistenten 1788
Claes Robert Sandell Son till assistenten uti justitiekollegiet 1786
Gustaf Sander Son till en avskedad ryttare 1787
And. Petter Sandman Son till en skräddare 1793
Carl G. Sandstedt Son till livfuriren hos hennes Maj:t Drottningen 1784
Sam. Hind. Sandsten Son till vaktmästaren vid Brandvakten 1788
Carl Gustaf Sarlin Son till sjökapten 1788
Mårten Isac Sasse Son till bagare 1790
Jacob Sauer Son till tenngjutaren 1795
Joh. Eric Schagerström Son till sockerbruksarbetare 1792
Fred. Schalin Son till snidaren 1782
Jeannot Schamberin Son till en lakej 1787
N. von Schantz Son till majoren vid fortification 1785
Ulric Carl Schantz von Son till kapten vid artilleriet 1788
Florentin Fried. Scharff Son till kapten vid armens flotta 1783
Petter Fr. Scheffman Son till klensmeden 1784
Joh. Fr. Scheijderman ”operist” och ångaren vid ”Kongl. Operan” 1779
Gustaf Adolph Scherbeck Son till avlidne hovkonditorn 1790
Joh. Paulus Scherbeck Son till avlidne hovkonditorn 1790
Adolph Scherling Son till schatullmakaren 1785
Joh. Carl Scheve Son till refendarien 1790
Carl Schiöberg Son till notarien 1785
Julius Schlytern Son till tullförvaltare i Uleåborg 1794
Abrah. Dan. Schmalensee Son till kamrer i hovrätten 1791
Hindrik Isac Schmer Son till tyghandlaren 1781
Carl Axel Schmer Son till tyghandlaren 1781
Per Schmidt Son till snickare 1778
Math. Schmidt Målarlärling 1778
Gustaf Joh. Schmidt Son till rådman 1790
Adolph Fried. von Schneider Sergeant vid Arméns flotta 1780
Carl Petter Schnell Son till en kakelugnsmakare 1787
Gustaf Schone Son till en snörmakare 1786
Carl And. Schukneckt Son till hovmästaren 1785
Jean Chr. Schulrin ”Cornette” Son till Apotekaren 1781
Arvid Rudolph Schultz Son till ättikabryggaren 1787
Bengt Schöne Son till snörmakare 1781
Carl Joh. Schönherr Son till avlidne sidenfabrikören 1784
Joh. Eric Sedberg Son till tilllidne skräddaren 1786
Jacob Sedendahl Studerande samt son till handelsman i Hedemora 1783
Daniel Isac Sefbom Målarlärling 1783
Nils Sefbom Lackerarlärling 1792
Carl David Segerberg Son till postkontrollören 1780
Nils Hind. Segerberg Målarlärling 1783
Gustaf Segergren Son till avlidne skräddaren 1785
P.G. Segerman Son till tullvaktmästaren 1794
Ingemund Petter Segretius Son till en prost på Öland 1795
Olof Selvin Målarlärling 1784
Joh. Semenof Son till en rysk sjöman 1783
Carl Eric Servij Son till en hovmästare 1790
And. Settergren Målargesäll 1783
Eric Settersten Son till bryggaren 1778
Carl G. Sevenberg Son till spannmålsmästaren 1783
Fr. Shröder Son till en underofficer vid artilleriet 1787
Paul Adolph Silfverarm ”Vollontär vid Södermanlänningarne” 1781
Joh. G. Silfverhäst Son till en ullkammare 1786
Fried. Sam. Silfverstolpe Son till BancoCommissarien 1784
Lars Silfverstolpe Son till översten 1784
Gustaf Abrah. Silfverstolpe Son till Banco kommissarien 1784
Gusttill Silfversverd Son till ryttmästaren 1784
Olof Silvin Målargesäll 1794
Joh. Christian Simgren Son till skräddaren 1780
Petter Simmelkier Son till tilllidne brännvinsbrännaren i Köpenhamn 1786
Hans Petter Sjöberg Son till direktören vid kronobageriet 1782
Joh. Fr. Sjöberg Son till avliden timmerman 1786
Carl Sjöberg Son till direktören vid Kongl. Bageriet 1786
David Sjöberg Son till bokbindare 1792
Lor. Petter Sjöberg Son till vaktmästaren 1795
Carl Fried. Sjögren Son till vaktmästaren hos hans Kongl. höghet Hertig Carl 1784
And. Sjögren Son till avliden vakstmästare 1788
Carl Eric Sjögren Hos friherrinnan Silfverhjelm 1792
Nils P. Sjöstedt Son till tobakshandlare 1779
Eric Sjöstedt Son till brukspatron 1787
Joh. Petter Sjöström Son till ålfiskare 1785
Eric Nicolaus Sjöström Son till avlidne lärftskrämaren 1787
Joh. Christhop. Sjöström Son till notarie 1792
Joh. Wilh. Skeij Son till tilllidne kryddkrämaren 1787
Ernst August Skoge Son till överkommissarien 1793
Ernst Aug. Skoge Son till överkommissarien 1794
Joh. Skyström Målarlärling 1784
Joh. Petter Smedberg Son till tokbakshandlaren 1794
Gottlob Fr. Smerling Son till aktuarien i kommerskollegium 1794
Carl Adam Smidt Son till avlidne hovslagaren 1782
Petter Joseph Smitt Son till en betjänt hos en grosseur 1795
Joh. G. Snittling Son till hovslagaren 1784
Fred. Snöberg Son till stoffabrikören 1785
Joh. Gabr. Solitander Son till en sjökapten 1787
Gustaf Spak Son till en skomakare 1786
Carl Fr. Spak Son till skomakare 1786
Sparre Baron, fänrik 1792
Joh. Christoph. Sparring Son till stövlettmakare 1783
Per Spilhammar Son till bataljonsadjutanten vid artilleriet 1784
Lars Petter Spiring Son till skomakaren 1785
Gustaf Spolander Son till rådmannen i Uleåborg 1783
Joh. Spolander Son till en kryddkrämare 1789
Carl . J. Sporenberg Son till en handlande 1779
Ad. Sporenberg Son till en handlande 1779
Jac. Sporenberg Son till en handlande 1779
Carl G. Sporrong Son till vagnmakarnas ålderman 1790
Petter Ulr. Spångberg Son till avlidne stenhuggaren 1791
Johan Stadman Målargesäll 1786
Melcher Stadtlander Son till bokbindaren 1779
Joh. G. Stadtlander Son till bokbindaren 1779
Hans Hindr. Starbus Son till avlidne grosshandlaren 1790
Adolph Fr. Starck Son till fruntimmersskräddaren 1785
Hindr. Willh. Starck Son till fruntimmersskräddaren 1785
Lars Petter Starck Son till viktualiehandlaren 1791
Carl Willh. Starckenberg Son till avlidne vinskänken? 1786
Petter Georg Stare Son till ”Actuarien” 1780
Jacob Hindr. Stare Son till aktuarien 1781
Joh. Fredr. Steinmetz Son till språkmästare 1794
Gustaf Stellang Son till sergeanten 1782
Joachim Sten Son till kommissarien i hovrätten 1783
Adolph Otto Sten Son till hovrättskommisarien 1785
Gustaf Sten Son till hovrättskommisarien 1785
Joh. Stenman Son till murargesäll 1790
Joh. Petter Stenman Son till målargesäll 1792
And. Abrah. Stenström Son till källarmästaren 1787
And. Stenström Son till kock 1792
Joh. Stenvall Målarlärling 1791
Georg Willh. Sterenius Son till avliden boktryckare 1791
Jacob Ulric Sterky Son till Kongl. Husgerådsmästaren 1790
Joh. Fredr. Sterky Son till Kongl. Husgerådsmästaren 1790
Carl Gustaf Sterky Son till Kongl. Husgerådsmästaren 1790
Jacob Stjerncrona Son till framlidne överstelöjtnanten 1784
Joh. Eric Stockenborg Son till en lantman 1789
Carl Gustaf von Stockenström Son till kammarrådet 1780
Fried. Roland von Stockenström Son till kammarrådet 1780
Adolph Stocklin Son till klensmed 1791
Nils Strand Pupill hos kämnären Löfstadius 1779
Ludvig Strand Son till Distillatoren 1785
Joh. Strandberg Son till skomakare 1790
Joh. P. Strandfeldt Son till avlidne kusken 1786
Willhelm Strang Målargesäll 1793
Eric Lorens Stras Son till en guldsmed 1790
Joh. Abrah. Stras Son till en guldsmed 1790
Carl Frid. Streng Son till överdirektören vid ”Krigs Collegie” 1787
Strussenfeldt Löjtnant 1791
Carl Ulr. Ström Son till avliden sjökapten 1791
Erland Fred. Ström Son till överjägmästaren 1791
Carl Gustaf Ström Son till överjägmästaren 1791
Carl G. Ström Son till vaktmästare 1791
Israel Adolph Ström Son till överjägmästaren 1792
Anders Ström General Ulric Cederströms pupill 1795
Carl Strömbeck Son till en (?) dräng 1790
And. Strömbeck Son till hovmästaren 1791
Christian Fried. Strömberg Son till tobaksfabrikören 1780
Carl And. Strömberg Målargesäll 1783
Joh. Ulr. Strömberg Son till hovjägaren 1785
Joh. Strömberg Son till traktör 1792
P. Gustaf Strömberg Son till organisten 1792
Carl Adam Strömberg Målarlärling 1793
Jonas Conrad Strömer Lärling hos hovmålaren Bolander 1780
Joh. Strömqvist Son till avlidne fodralmakaren 1782
Pette Ulr. Strömqvist Lärling hos fodralmakare 1783
Lars Strömstedt Son till vaktmästare ”vid Kongl. Myntet” 1778
Johan Petrus Sttill Studerande 1785
And. Stuart Son till konduktören vid ”Fortifikationen” 1786
Marten Sturtzenbecher Gardet vid ”Kongl. Fortification” 1780
Joh. Sundbeck Son till en kramhandlande 1778
Constantin Sundberg Son till stadsfältskären 1782
And. Sundberg Son till kakelugnsmakaren 1784
Jac. Sundberg Son till avlidne kassören vid ”Charta Sigillata Contoret” 1787
David Sundberg Son till slaktargesäll 1787
Joh. Sundberg Son till vägaren vid (?) taillevågen 1788
Joh. Sundberg Son till sockerbagaren 1789
G. A. Sundberg Son till avliden Porcellains: Ritare 1790
Hans Hindr. Sundberg Son till murargesäll 1794
Joh. Sundberg Son till byggmästare 1795
Joh. G. Sundberg Son till kommisarien 1795
Carl Magn. Sundelius Son till en skeppstimmerman 1786
Joh. Jac. Sundholm Son till timmerman 1787
Joh. Eric Sundholm Son till en timmerman 1789
Petter Sundin Målarlärling 1791
Lorents Claud. Sundström Son till framlidne målaren Sundström 1778
Joh. Eric Sundström Son till framlidne målaren Sundström 1778
Petter Sundström Trädgårdsgesäll 1786
Carl Sundström Son till en framliden målare 1788
Eric Joh. Sundvall Studerande 1786
Lars Fred. Sundvall Son till en kamrer i Finland 1790
Joh. Hindr. Suneson Studerande 1790
Carl Gustaf Svab Son till Kongl. mästerkocken 1787
Chr. Georg Svalbe Styvson till en målare 1778
Joh. Israel Svanberg Son till en vaktmästare 1788
Carl Fried. Svanberg Son till vaktmästaren 1788
And. Svarin Son till en tobaksarbetare 1787
Didric Svart Guldsmedsgesäll 1786
Gustaf Gabr. Svedberg Son till murargesäll 1789
Emanuel Svedberg Son till en kamrer 1789
Svedenstjerna Son till lagmannen 1783
Carl Willh. Svedman Fosterbarn av ”Chapmans pupill” 1779
Lars Svensson Sparrgren Son till handelsman 1780
And. Sverin Son till tobaksarbetare 1791
Joh. Gustaf Syllwest Son till en sjökapten 1781
Josua Sylvander Hovrättsaskultant 1787
Gustaf Hindr. Sylvius Målarlärling 1789
And. Söderberg Son till järnbärare 1778
Carl Fr. Söderberg Son till en styrman 1778
J. P. Söderberg Fadern vaktmästare vid norra förstadens kämnärsrätt 1779
Carl Fried. Söderberg Målarlärling 1780
Joh. Söderberg Målare ifrån Norrköping 1785
Joh. And. Söderberg Son till en sjökapten 1786
Jonas Söderberg Son till en stads (?) 1788
Carl Petter Söderfeldt Målarlärling 1783
And. Söderholm Son till vaktmästaren vid tobaksfabriken 1784
Isac Söderholm Son till vaktmästare 1790
Joh. P. Söderling Fadern järnbärare 1780
Carl Gust. Söderlund Son till stenhuggare 1793
Carl Gust. Söderlund Son till avlidne stenhuggaren 1795
Söderman Sekreterare 1793
Petter Söderqvist Målarlärling 1787
Sven Söderqvist Svärdfejargesäll 1792
Carl Fried. Söderstedt Son till skräddaren 1784
Carl P. Söderstedt Son till brandvaktsrotmästaren 1784
And. Söderström Son till avlidne silkesvävaren 1784
Alexand. Takolander Snickargesäll 1794
Carl Wilh. Tallqvist Son till en tobakshandlare 1788
Hindr. Tallqvist Schatullmakargesäll 1795
Jonas Tapperman Skeppsstyrman 1787
Joh. Eric Tavast Son till skeppsstyrmannen 1785
And. Magn. Tedin Son till en hovfrisör 1791
Joh. Eric Tegelberg Son till kantorn i Ladugårdslands församling 1783
Petter Tegelberg Lärling hos gravör 1793
Joh. Fr. Telander Son till ”auditeuren vid Smålands Cavallerij” 1781
Henning Tellander Son till sjökapten 1783
Carl Jac. Tellberg Son till gördelmakare 1779
Fr. Willh. Tellerfeldt Son till möbelhandlare 1779
Gustaf Tellgren Son till boktryckare 1787
Emanuel Telning Målargesäll 1789
Joh. Eric Tenström Son till avliden ålderman 1784
Dan. Ternberg Lärling hos målare 1779
Carl Eric Tharmouth Son till bankkassören 1780
Hans Tharmouth Son till bankkassören 1780
Eric Willh. Tharmouth Son till kamreren 1784
Carl Fr. Thelijn Son till avlidne trädgårdsmästaren 1786
Carl Fr. Thelijn Son till trädgårdsmästaren 1786
Emanuel Thelning Son till Rectoren i Boråhs 1784
Joh. Thilberg Son till guldgravören 1782
Ernst Phil. Thoman Bildhuggare 1794
Nils Hind. Thomasen Målargesäll från Danmark 1783
Adam Thoran Son till ”Banco bokhållaren” 1780
Adolph Thun Son till svarvaren 1786
Adolph Fr. Thun Son till en tapetmakare 1787
Isac Thunberg Son till silkesfärgaren 1781
Isac Thunberg Son till silkesfärgaren 1783
Joh. P. Thunberg Son till kryddkrämare 1790
Joh. Fred. Thunberg Son till målaren 1791
Carl Hind. Thunius Son till en lärftskrämare 1791
Lars Tibeck Bondson från Västergyllen 1793
Joh. Christian Tidholm Son till operaskräddaren 1784
Adolph Tiliander Son till löjtnant 1790
Fried. Tillgren Kopparslagargesäll 1786
Gabr. Timmell Son till avlidne advokatfiskalen 1779
Carl Gustaf Tingberg Son till avlidne (?) vid Kongl. hovet 1790
Wentzel Ludv. Toll Son till majoren 1780
Tollstedt Fänrik. Son till majoren 1783
Allert Tolltorp Son till borgmästaren i ”Bohrås” 1783
Carl Fredr. Tonsback Son till knivsmed 1790
Petter Abrah. Torglund Son till sjökapten 1795
Carl Jacob Tornberg Son till avlidne lackfabrikören 1795
Jöran Torneblad Son till avliden byggmästare 1795
Carl Magn. Torsell Son till Kongl. Lakejen 1784
Joh. Fromholt Torssell Son till avlidne bagaren 1788
Christian F. Toystedt Son till tilllidne Sjötullskontrollören i Helsingborg 1785
Evert Troilius Son till kammarrådet Troilius 1781
Joh. Nicl. Trosander Son till en skomakargesäll 1784
Joh. Petter Trumstedt Son till inspektorn vid Kungsholms glasbruk 1783
Sven Tyberg Vice notarie 1787
Eric Gustaf Tågström Son till sergeanten wid Södermanlänningarne 1785
Carl Magn. Tågström Son till en Kongl. lakej 1786
Carl. Magn. Tågström Son till Kongl. lakej 1789
Jacob Ludv. Törn Son till kattunstryckare 1784
Carl Gust. Ubbström Målargesäll 1793
Joh. Udeen Son avliden ”Porcellains Ritaren” vid Marieberg 1783
Joh. Uhr Son till framlidne brukspatron Uhr 1778
Per Uhr Son till framlidne brukspatron Uhr 1778
Fabian Ulfsparre Son till överstelöjtnanten 1780
Hans Ulfsparre Baron 1781
Anton Ephraim Ullf Son till en korpral vid ”gardie” 1786
Carl Jac. Undberg Son till kopparslagare 1778
Lars Urväder Son till timmerman 1789
Olof Vinge Son till garvare 1795
Carl Vogel Son till sämskmakaråldermannen 1782
Olof Aug. von der Burg Son till stadsingenjören 1795
Carl Dan. von der Burg Son till stadsingenjören 1795
Carl. A. Wadman Son till hantlangaren vid artilleri och tygmästarekompaniet 1786
Joh. Petter Wadström Son till brandvaktens rotmästare 1790
Gustaf Wadström Målarlärling hos hovmålare Gottman 1791
Joh. Nic. Wagner Son till fabrikör 1793
Joh. G. Wahlberg Son till en styckjunkare 1789
Joh. Eduard Wahlberg Son till krögare 1790
Joh. Petter Wahlberg Son till vaktmästare 1791
Larspetter Wahlberg Son till trädgårdsmästare 1795
Petter Wahlfeldt Son till garvargesäll 1786
Magn. Wahlgren Son till portvakten 1790
Lars Petter Wahlsten Askultant i Bergkollegium 1780
Olof Wahlström Son till skepparen 1787
And. Wahlström Målarlärling hos herr Gottman 1787
Petter Dan. Wahlström Son till skräddare 1789
Joh. Abrah. Wahlström Son till stenhuggare 1793
Carl Wahrberg Son till amiralitetskapten i Karlskrona 1792
Sven Niclas Wahrman Son till avlidne häradsfogden 1783
Walden, von Fänrik 1782
Joh. Christoph. Walén Son till svarvaren 1790
Eman. Wallander Son till skräddare 1794
Nils Fr. Wallcke Guldsmedslärling 1786
Carl T. Wallén Son till tobakshandlaren 1782
August Wallenstråle Son till kanslirådet 1791
And. Wallerqvist Son till vaktmästare 1793
Eric G. Wallerstrand Son till en tullinspektör 1788
Sven Eric Wallerström Son till avliden vaktmästare i ”Banquen” 1786
Olof Joh. Wallman Son till krigskommissarien 1782
Nils Ulr. Wallvik Målarlärling 1793
Joh. Hind. Warjentin Son till lärftkrämare 1784
Christjan Ad. Warnicke Son till sockerbruksmästaren 1779
Jacob Wassberg Son till kyrkvaktmästaren i Skeppsholmen 1788
Joh. Fr. Weber Målarlärling 1778
Petter Ulr. Webert Fadern skomakargesäll 1780
Carl Georg Wedin Son till avlidne rektorn 1791
Joh. G. Wedman Son till diversehandlare 1782
Georg Augustin Wedman Son till handelsman 1788
Olof Wehlin Son till kopparslagare 1794
J. F. Weinberg Konduktör 1786
Joh. Jacob Weiss Son till källarmästaren 1789
Joh. Fredr. Wekström Son till en betjänt hos grosshandlare 1794
Joh. Gabr. Welander Son till avlidne taffeltäckaren 1786
G. Eric Welcker Son till en skomakare 1787
Eric Wenblad Lärling hos guldarbetare 1792
Joh. Magn. Wenbom Son till skomakaren 1784
Stephan Wendelius Son till skomakare 1787
Nils Wendelius Son till skomakareåldermannen 1789
Carl Magn. Wendlou Son till kungl. lakejen 1791
Martin Ludvig Wenner Son till livkirurgen Wenner 1788
Gustaf Magn. Wenner Son till livkirurgen Wenner 1788
Gustaf Eric Wennerberg Son till vaktmästare 1789
Per Willh. Wennerdahl Son till grosshandlaren 1785
Carl Wennerström Son till ”Distlatören” 1783
Samuel Wennerström Son till vaktmästare 1790
Frans Adam Wennerström Son till direktören 1792
Carl Fred. Werick Son till kontrollören 1788
Carl Werme Son till skräddare 1793
Johan Werner Söner till bagaren 1787
Fred. Emanuel Werner Son till en bryggare 1787
Carl Dan. Werner Son till avlidne bagaren 1792
Gust. Joh. Wertmuller Son till kapten 1795
Joh. Jacob Weser Son till gördelmakare 1778
Dan. Conrad Weser Son till gördelmakare 1778
Isak Wesschau Son till trädgårdsmästaren 1786
C.G. Wessman Son till vaktmästaren vid Kongl. Myntet 1786
Carl G. Wessman Son till en stadstjänare 1788
Anton Wessman Son till en källarskrivare 1788
Carl G. Westberg Son till vaktmästare 1791
Sven Gabr. Wester Son till guldsmed 1791
Joachim Westerberg Son till fabrikören 1783
Joh. Eric Westerberg Son till en murdräng 1787
Carl Westerberg Son till en spannmålsmätare 1788
Carl Joh. Westerberg Son till mantalkommissarien i staden 1790
Petter Westerberg Son till häradsskrivare 1793
Lars Gabr. Westerberg Son till murargesäll 1793
Frans Gustaf Westergren Son till stenhuggare 1788
G. Eric Westerling Son till en bokhållare vid Christineberg 1787
Magn. Henr. Westermarck Pensionär hos (?) 1780
Joh. Dan. Westermark Son till skeppklareraren 1782
Carl Olof Westerström Son till vindragare 1792
Fredr. Westin Son till garvaråldermannen 1793
Joh. Westin Son till garvaråldermannen 1794
Gust. Westin Son till garvaråldermannen 1794
Gab. Westman Son till sidenvävare 1778
Abrah. Westman Son till bagaren 1782
Olof Westman Son till brukspatron 1784
Joh. Westman Son till målaren 1785
Gustaf Lorens Westman Son till en målare 1788
Benjamin Westman Son till kungl. räntmästaren 1793
Petter Willh. Westman Son till handlanden 1793
Johan Nath. Westman Son till målaren Westman 1795
Lars Gustaf Westman Son till målaren Westman 1795
Dan. Willh. Westrell Son till ”Hof-Cammereraren” 1784
Niclas Westring Smidargesäll 1786
Sephanias Westzynthius Son till klädeshandlaren 1791
Olof Wettercrantz Lärling hos målare 1779
Carl Wettergren Målargesäll 1783
Sam. Wetterquist Son till tenngjutareåldermannen 1779
Joh. Wetterström Målarlärling 1792
Joh. Gustaf Wettervik Son till hovsekreteraren 1787
A. Olof Wettling Fader skomakare 1779
And. Wibe Son till avlidne ”inspectoren uti Jernvågen” 1778
Fredrik Aug. Wibom Son till bruksbokhållare 1795
Jonas Adolph Wickhardt Murmästarlärling 1779
Isac Wickman Son till sidenfärgare 1790
Christhop. Wickman Son till urmakare 1791
Nils Gustaf Wictor Son till en hovmästare 1790
Joh. Micael Wictor Son till hovmästaren hos baron Ruth 1791
Sven Wideman Son till gulddragaren 1784
Gusttill Wideman Son till gulddragaren 1784
Lars Widén Son till tilllidne timmermannen 1786
Joh. P. Widgren Son till trädgårdsmästaren 1787
Joh. Adolph Widlund Son till trädgårdsmästaren 1793
And. G. Widström Son till tapetserare 1793
Olof Petter Wigforss Målargesäll 1793
Daniel Ulric Wigius Son till assesorn i Com. Collegie 1781
Carl Joh. Wigström Son till vaktmästaren 1795
Joh. Wijnberg Målarlärling 1778
Joh. Wijnberg Målarlärling 1778
Carl G. Wijnberg Målarlärling 1779
And. Wijnberg Målarlärling 1785
Carl Elias Wijnbladh Son till majoren vid ”Kongl. Fortification” 1781
Wikar 1781
Joh. Gab. Wikman Son till avlidne traktören 1790
Hans Wikström Jordbonde från Gästrikland, Hedesunda socken 1786
Joh. Fredr. Wikström Betjänt hos grosseur 1795
Samuel Wilander Son till vaktmästaren 1795
Tobias Wilhemij Son till snickaren 1787
Carl Dan. Wilickeson Målarlärling 1780
G. Daniel Willeke Son till assessor i Norrköping 1794
Joh. Fredr. Willkommen Son till juvelerare 1791
Emanuel Winberg Son till traktören 1784
Carl G. Winberg Målarlärling 1789
Carl Jac. Windstedt Son till grosshandlaren 1784
Joh. Adam Winge Son till avlidne klockaren i Åkers socken 1788
Jacob Wingroth Son till vaktmästaren vid Sjötullskontoret 1778
And. Winsent Målargesäll 1785
Simon Petter Wire Bryggarson 1780
Carl Wire Son till bryggaren 1784
Nils Wire Söner till bryggaren 1784
Joh. Petter Wireen Styvson till en kungl. lakej 1788
Joh. Petter Wireen Son till avlidne målaren 1791
Petter G. Wirell Son till sockerbruksarbetaren 1783
Carl G. Wistrand Son till avlidne murgesällen 1790
Gust. Leonard Withlock Son till avlidne kamreren 1793
Joh. Wollff Son till hovslagare 1778
Jacob Wollff Son till kontrollören vid engelska bränneriet 1787
Carl Fr. Wollfram Son till körsnär 1792
Jacob Wolter Son till hingstridare till hennes k. höghet hertiginnan 1787
And. Worgren Son till murgesäll 1787
Otto Willh. Wrangel Fänrik vid Arméns flotta 1780
Claes Christoph. Wrangel Fänrik vid Arméns flotta 1780
Tönnes Wrangel Greve. Son till framlidne Riksrådet m.m. 1790
Carl Fr. Wretberg Son till avliden stalldräng 1793
G. Adolph Wullf Son till tillliden kronobefallningsmannen 1786
Joh. Herm. Wullf Son till traktör 1790
Salomon Wågström Son till myntarbetaren 1787
Carl Gustaf Wågström Son till myntarbetaren 1787
John. P. Wåhlberg Fosterson till föravskedade furiren 1782
Carl Eric Wåhlberg Son till kommisarien 1795
Gustaf Wångberg Målargesäll 1783
Isac Wångberg Son till avlidne tobakshandlaren 1791
Michel Yatre Fransos 1792
And. Paul Zachoun Lärling hos guldgravör 1786
Fredr. Zackeen Målargesäll 1794
Jacob Zengerlein Son till avlidne kornetten 1784
Pehr Zethelius Son till direktören 1787
Eric Zethelius Son till guldsmeden och direktören 1792
Olof Zethrin Lärling hos målare 1783
Eric Adolph Zettelius Son till direktör 1793
Carl Petter Zetterling Son till munskänk hos H.K.H. hertig C. 1792
Carl Nic. Zetterman Son till en trädgårdsmästare 1786
Olof Zetterman Son till trädgårdsmästaren 1793
Carl G. Zettersten Son till vaktmästaren 1784
Gustaf Olof Zetterström Son till kopparslagare 1791
And. Åberg Son till skräddargesäll 1778
Fred. Ulr. Åberg Son till gipsgjutaren 1785
Olof Åberg Snickarson och ”pupill” hos kommissarien Groth vid Clara 1787
Eric Gustaf Åberg Juvelerargesäll 1791
And. Åblad Målargesäll 1794
Eric Åhsberg Son till sjökapten 1779
Bernt Johan Åker Son till tillliden sjökapten 1788
Carl Gustaf Åkerberg Son till frälseinspektören 1785
Timotheus Åkerblad Son till spegelfabrikören 1780
Eric Åkerblom Lärlig vid Mariebergsfabriken 1780
And. Åkerblom Son till vaktmästaren vid tobaksfabriken 1784
Carl Petter Åkerblom Son till vaktmästare 1791
Eric Åkerlind Från Sigtuna 1794
Eric Åkerlund Gravör 1779
Joh. Gustaf Åkerlund Son till en traktör i Enköping 1788
Jacob Åkerman Son till sjökapten 1779
And. Fr. Åkerman Son till lakejen 1795
Carl G. Åkersten Son till sockerbagaren 1790
Joh. Adolph Åkersten Son till sockerbagaren 1790
Jonas Åkerström Målargesäll 1783
Joh. Fried. Åkerström Son till en vaktmästare 1784
Hans Petter Åkerström Son till stenhuggaren 1787
Carl Erick Åman Son till spännmakare 1778
Carl H. Åman Gravör 1779
Niclas Göran Åman Guldsmedsgesäll 1791
And. Ångström Son till vagnmakaren 1782
Joh. Petter Åsberg Son till traktör 1789
J. G. Åström Son till en hyrkusk 1779
Carl Fred. Åström Målargesäll 1789
Olof Åström Son till vaktmästare 1791
Gustaf Åström Son till sadelmakare 1795
C. Eric Öberg Fadern vaktmästare vid K. Slottet 1779
Joh. Öberg Fadern sprutlagare 1780
Sifvert Rolandt Öberg Son till kommissarien 1780
Georg Anton Öberg Son till kommissarien 1780
Joh. Öberg Son till hökare 1782
Joachim Öberg Son till Spegelsnickaren 1784
Knut Erhardt Öberg Son till kamreren vid Nummerlotteriet 1786
Joh. Fred. Öberg Son till tilllidne Kongl. lakejen 1786
Joh. Öberg Betjänt hos Riksrådet Falckenberg 1787
Zacar. Öberg Son till avlidne ? 1787
Joachim Öberg Målargesäll 1789
Rolandt Öberg Fänrik 1791
Fred. Ulr. Öberg Son till trädgårdsmästare 1792
Carl Er. Öberg Son till arbetare på apotek 1794
Joseph Öfverberg Son till kakelugnsmakare 1780
Carl Hindric Öhman Son till avlidne traktören 1781
And. Jacob Öhman Son till komministern i Clara 1791
Israel Öhrström Dess far vaktmästare vid tobaksfabrik 1779
Carl Abrah. Öhrström Son till timmermannen till sjöss 1783
Gust. Öhrströmer Son till livmedikus hos HKH hertig Carl 1794
Joh. Fr. Öller Sekreterare 1791
Joh. G Öman Son till kungl. lakejen 1782
Gustaf Öman Son till plåtslagare 1790
Carl Eric Öman Son till skomakargesäll 1791
Martin Örnling Bondson; ”pupil” hos kamreraren Bagge 1780
C. P. Östberg Son till nålmakare 1779
Joh. Österberg Son till en krögare 1787
Carl F. Österholm Son till vaktmästaren 1785
Carl Eric Österholm Son till fodermarsk 1793
Dan. Österling Son till fiskköparåldermannen 1791
Lars Österlund Son till järnkrämare 1779
Carl Er. Österlund Son till ? 1779
Joh. G. Österman Son till avliden sjökapten 1790
Joh. Dan. Österman Son till avliden fiskköpare 1791
Hans Eric Österman Son till sjökapten 1793
Joh. Olof Östman Lärling hos Kongl. hovmålaren Bolander 1781
Carl Olof Östman Son till strumpvävargesäll 1789
Carl Fr. Östman Målarlärling 1792
Fred. Öström Son till kungl. lakej 1791
Jean Louis Morian hos hans Kongl. höghet Hertig Carl 1784