Michelangelo Moses

Berättelsen om Moses hör till Bibelns mest centrala, full av dramatik och mirakel. Som ledare för sitt folk vandrar Moses i öknen i 40 år på väg från Egypten till det Förlovade landet. Gud ger honom också två tavlor med de 10 budord som människorna skall följa, och som svenska skolelever också fick lära sig ännu på 1960-talet.

Michelangelos Moses visar i kolossalformat den mäktige mannen som profet med lagens tavlor under armen. Ur hans huvud växer två hornliknande former ut, som egentligen skall tolkas som symbol för det starka ljus som sades stråla ut från hans ansikte. I Michelangelos tappning är Moses inte bara en andligt kraftfull profet, utan också fysiskt muskulös.

Moses höggs i marmor på 1510-talet, som en av mer än 40 planerade figurer som skulle pryda påven Julius II:s gigantiska mausoleum. Men av detta stort tänkta verk blev i verkligheten bara en bråkdel utfört, som idag kan ses i kyrkan San Pietro in Vincoli i Rom.

Den stora gipsavgjutningen i Konstakademiens övre hall är gjord i Rom vid 1800-talets mitt. Intresset för den italienska renässansen var stort under 1800-talet både hos konstnärer, forskare och en större allmänhet. Konstakademien ägde då 10 gipsavgjutningar efter Michelangelo i sin samling, fyra av dem finns idag spridda i hallen och biblioteket.