Stipendier ur de fonder och stiftelser som är avsedda för konststudenter under högskoleutbildning i Sverige samt stipendier riktade till unga konstnärer.

Examens- och studiestipendier
Examens och studiestipendier söks av konststudenter under utbildning på främst masternivå vid svenska konsthögskolor. Observera att en särskild sektion i ansökan gäller ekonomi som måste vara komplett ifylld. Stipendium kan även sökas exempelvis för kostnadskrävande examensprojekt eller som studiemedel, för dem som av olika skäl inte har tillgång till eller begränsad möjlighet att söka studiemedel från CSN.

Arbets- och resestipendier
Här ingår ett antal arbets- och resestipendier för unga konstnärer.

Förutsättning
Som grund för Konstakademiens bedömning kommer i första hand konstnärliga färdigheter/meriter beaktas och därefter särskilda behov.

Vem kan söka?
Med ung konstnär avses:
– Inte född tidigare än år 1980.
– I de fall konstnären har en konsthögskoleexamen (svensk eller utländsk) får den inte vara äldre än fem år (examensår 2015).

Vad ska ansökan innehålla?
Var noga med att följa nedan angivna format och filstorlekar, vilka är angivna även i blanketten, för uppladdning av filer och bildmaterial:
– bilder i jpg-format om max 2 mb/ bild.
– direktlänk (ej lösenordsskyddad) till Youtube eller motsvarande med max 2 filmtrailers om max tre minuter vardera.
– CV laddas upp som PDF (max 2 sidor).

Ansökningsperiod:
2 februari – 22 februari 2021

Hur görs ansökan?
Ansökan lämnas in via ett webbaserat ansökningssystem där ett personligt konto skapas. När ansökningsomgången öppnats kan ansökningsuppgifter samt bilagor lämnas i elektronisk form.

Följ anvisningarna noga i formuläret och ladda bara upp vad som uttryckligen efterfrågas.  

Digitala ansökningar kan göras fram till kl. 23.59 sista ansökningsdagen. 

> Till ansökningssystemet

Vid frågor kontakta:
Christina Risberg
+46 73 747 34 32
Handläggare stipendier och bidrag

Beslut om utdelning
Avslag meddelas ej.
> Till listan på alla som har fått stipendier 2020