oktober 2019

12okt(okt 12)12:0024nov(nov 24)16:00De fyra konstarterna - om Konstakademiens takskulpturer då och nuGalleri Öst12 oktober - 24 november Typ av Arrangemang:Utställning

Info

En utställning om De fyra konstarternas 173-åriga historia. Den sträcker sig från den idag bortglömde skulptören Carl Gustaf Qvarnströms fasadfigurer från 1846 till de nygjutna bronser som installerats på Konstakademiens tak våren 2019

Konstakademien har fyra tre meter höga allegoriska skulpturer på taket till Fredsgatan 12 i Stockholm. De representerar de fyra konstarterna måleri, arkitektur, skulptur och grafik, de konstarter som Akademien av tradition räknat som sina. Akademiens stadgar inbegriper även ett vidgat konstbegrepp vilket inkluderar samtida uttryckssätt med nya tekniker och material.

Skulpturerna tillkom ursprungligen som fasadutsmyckning till den akademibyggnad som uppfördes på 1840-talet under arkitekten Fredrik Bloms ledning. De utformades av Carl Gustaf Qvarnström (1810—1867), ledamot av Akademien och professor vid dess konstskola, nuvarande Konsthögskolan. Qvarnström var mångsidig skapare av allt från statyer till bordsdekorationer och han arbetade inom en klassiserande tradition men med realistiska inslag.

När en ny akademibyggnad uppfördes på 1890-talet ville man ha med De fyra konstarterna, men alla försök att återanvända skulpturerna genom att ge dem en ryggsida misslyckades. Istället göts nya kopior av betong.

I sitt utsatta läge blev skulpturerna med tiden hårt slitna av väder, vind och luftföroreningar. I samband med en fasadrenovering 2008 bedömdes de som en risk och togs ner.

Konstakademien lät gjuta nya kopior i det mer beständiga materialet brons hos Fonderia Artistica Mapelli, norr om Milano i Italien. Transporterna och gjutningen av nya skulpturer finansierades bland annat genom stöd från Länsstyrelsen och medel ur Hjalmar Wicanders fond.

Våren 2019 installerades de nya bronsskulpturerna upp på taket. Qvarnströms skulpturer har nu återskapats en tredje gång och Konstakademiens hus har återfått hela sitt ikonografiska program.

Intendent Eva-Lena Bengtsson visar utställningen:

Onsdag 13 november kl 13.00
Onsdag 20 november kl 13.00
Söndag 24 november kl 13.00 och 15.00

Fri entré