april 2017

25apr18:0020:00Den tänkande handenHörsalen18:00 - 20:00 Typ av Arrangemang:Föreläsningar

Info

DEN TÄNKANDE HANDEN – Hans Majestät Konungens stipendietävling för unga tecknare

Inför utställningen med de tio nominerade till tävlingen Den tänkande handen hålls en föreläsning den 25 april i Konstakademiens hörsal. Medverkande är docent Magnus Olausson, Chef för avdelningen Samlingar och forskning, Nationalmuseum, vice preses professor Fredric Bedoire, Konstakademien, och professor Alexis Pontvik, KTH, ledamot av Konstakademien. Efter de tre korta föreläsningarna leder ständig sekreterare Susanna Slöör ett panelsamtal med Fredrik Söderberg, Martina Müntzing och Nina von Schmalensee.

Kongl. Ritarakademien, Sveriges äldsta nationella akademi, grundades på Stockholms slott den 10 mars år 1735. Undervisning i teckning för blivande målare, skulptörer och arkitekter anordnades. Teckningen var och är grunden för analysen, förståelsen, idéerna och skapandet. Det kungliga intresset för de visuella konsterna är sedan Konstakademiens första början obrutet.
Nu återupptas även en tradition från den nära historien genom att skapa en stipendietävling med tillhörande utställning på Kungliga Slottet som knyter an till Unga Tecknares årliga utställningar på Nationalmuseum, vars deltagare fick sin särskilda uppskattning och uppmuntran av Hans Majestät Konungens farfar, Kung Gustav VI Adolf.
DEN TÄNKANDE HANDEN är titeln för återkommande teckningstävling som vänder sig främst till unga konstnärer och arkitekter även under utbildning. Denna har gjorts möjlig genom bildandet av en stipendiefond som instiftats av Elisabeth och Gustaf Douglas.
Syftet är att uppmärksamma den särskilda kunskap som samspelet mellan öga och hand ger, för att utveckla tänkandet och den kreativa förmågan. Avsikten är att höja statusen på visuell gestaltning.

Tävlingen är öppen för unga tecknare, födda tidigast 1980, som arbetar med visuell gestaltning och visuellt bearbetat tänkande. Utövaren kan vara verksam inom konst, arkitektur, mode, design, illustration, spelutveckling eller annat besläktat område.

Syftet med tävlingen är att ge deltagarna möjlighet att fritt uttrycka hur man kan använda teckning idag och vad teckning kan vara.

Den 28 april öppnar utställningen för allmänheten och den 6 juni tillkännages och utdelas vid en publik ceremoni de tre stipendiaterna som tilldelas 100.000 kronor vardera.
Utställningen pågår till och med den 25 juni. Samtliga tio tävlingsdeltagare får utställningsersättning enligt statliga MU-avtalet.