januari 2016

19janAll Day24Förhandlingar: Fragment och Helhet. STUDIO 7 KTHNikehallen(All Day) Typ av Arrangemang:Utställning

Info

Förhandlingar:
Fragment och Helhet
STUDIO 7 KTH

Söndagen den 24 januari kl.13.00 anordnas en sista visning av utställningen. Välkomna!

Utställningen visar verk utförda under hösten 2015 i Studio 7, årskurs 4/5 på Arkitekturskolan vid KTH i Stockholm. Intresset ligger vid förändringar och förhandlingar – vid en särskild sorts eftertanke och insikt, grundläggande för arkitekturen. Denna typ av kunskap får sitt uttryck i jämkningen till eller anpassningen av befintliga byggnadsverk och platser.

Studio 7 söker byggnader och platser som har öppenhet, kanske också ovisshet och som är mottagliga för viss förändring och därmed förhandling. Det kan vara nyligen uppförda verk eller kan de ha en lång, kanske uråldrig historia. Utställningen visar två olika exempel av denna ”receptiva” typ: medeltida kyrkor i Uppland och sammansatta platser av skiftande ålder i Stockholm. I båda fallen har de undersökts arkitektoniskt i modell och ritning. Sedan har ytterligare förändringar och förhandlingar föreslagits.

Elizabeth Hatz and Peter Lynch
Studio 7 KTH Studenter, Höstterminen 2015:
Zoe Auf der Maur, Anna Barenghi, Cosimo Caccia, Juliette Contat, Martino Iorno, Lukas Johnell, Björn Karlsson, Lars Ringbom, Åse Skaldeman, Pietro Tovaglieri, Clifford Vickrey, Elin Svensson, Johan Ahl Eliasson, Sandra Björklin, Oskar Edström, Louise Husman, Valter Lindgren, Emilia Lyons, Tianle Yu, Daniel Zetterberg, Rakel Östlund, Amanda Rehn, Ellen Nilsson, Reza Mahmoodi, Agnes Madsen

 

Negotiations:
Fragments and Coherence
Design Studio 7 KTH Architecture

Saturday 23rd January at 13.00 there will be a final presentation and celebration of the exhibition.

This exhibition presents work from upper-level Design Studio 7 at KTH School of Architecture, autumn 2015. The focus is on alterations and negotiations – on a particular kind of thoughtfulness and insight that is fundamental to architecture. This kind of intelligence finds its expression in the modification of pre-existing structures and spaces.

Studio 7 has an interest in buildings and places that are open-ended. Works like this may be newly built, or they may have a long—even ancient—history. In either case they have a quality of “perfection within imperfection” that makes them receptive to adaptation and change. Studio 7 analysed two different examples of such “receptive” architecture: medieval churches in Uppland and historically diverse urban quarters in Stockholm. After analysis in model and drawing, further alterations and negotiations were proposed.

Elizabeth Hatz and Peter Lynch
Studio 7 KTH Architecture
Participating Studio 7 students, Autumn Semester 2015:
Zoe Auf der Maur, Anna Barenghi, Cosimo Caccia, Juliette Contat, Martino Iorno, Lukas Johnell, Björn Karlsson, Lars Ringbom, Åse Skaldeman, Pietro Tovaglieri, Clifford Vickrey, Elin Svensson, Johan Ahl Eliasson, Sandra Björklin, Oskar Edström, Louise Husman, Valter Lindgren, Emilia Lyons, Tianle Yu, Daniel Zetterberg, Rakel Östlund, Amanda Rehn, Ellen Nilsson, Reza Mahmoodi, Agnes Madsen