december 2016

17decAll Day05febFred SalmsonAteljén(All Day) Typ av Arrangemang:Utställning

Info

Salmson undersidaFred Salmson har haft för vana att själv, i tal och skrift, presentera sina utställningar.
Detta är inte längre möjligt för honom – varför han här citerar sig själv:

”För några år sedan fann jag av en slump ordet serendipity i Oxford English Dictionary.
Ordets innebörd uttyddes som ’the faculty of making happy and unexpected discoveries’.
Jag har förtjust vänt ordet i huvudet sedan dess, eftersom det i många stycken speglar
vad som, åtminstone för mig, händer på duken i ateljén. Det sägs om Miró att han
ibland arrangerade slumpvisa olyckor för de ännu omålade dukar han hade i ateljén,
något jag hyser sympati och förståelse för. Därefter kunde han låta målningen utvecklas.
Jag känner väl igen mig i detta. Målningen börjar i en handling vars konsekvenser jag
inte kan förutse.”

Ur presentationen av utställningen ”Serendipities” på Olle Olssonhuset i april 2000.

”Det av värde som kommer till synes i mina målningar har en annan grund än
de intellektuellt baserade intentioner som även jag har och som ofelbart kommer
till korta. Från ett skikt som jag har sorgligt lite styrsel över kommer något till synes
som är helt oväntat. Har jag tur hinner jag uppfatta att det skett och ta vara på det.
Efterhand har jag kommit att uppfatta det som en parallell till det som katolska
kyrkan kallar transsubstantiationsundret, för kyrkan då brödet blir kött, för mig
då färgen blir tecken för världen som den visat sig för mig.”

Ur presentationen av utställningen på Färg och Form, oktober 2001

 

Obs. Stängt 24 dec 2016 – 8 jan 2017