april 2017

01apr15:0016:00Hellas i Haga: Om antiken, Gustav III och Hagaparken (FÖRELÄSNINGEN ÄR FULLBOKAD)15:00 - 16:00 Typ av Arrangemang:Föreläsningar

Info

I serien Vingslag över Haga föreläser Anders Cullhed, professor, preses i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Föredraget kommer att uppmärksamma de nyantika inslagen i projekteringen och konstruktionen av Hagaparken på 1780- och 90-talen. 

Det inleds med en kort presentation av det sena 1700-talets nyklassicism, Gustav III:s italienska resa 1783–1784 och de arkitekter och byggmästare som engagerades för Hagaparkens räkning. Därpå följer en serie illustrationer av hur kungen gjorde det antika kulturarvet gällande i sitt innovativa parkprojekt.

Väster om Brunnsviken skapades en unik och sammanhängande kulturmiljö för demonstrationen av tidsenliga idéer om heroism, harmoni och välstånd, samtliga på klassisk grundval. Där kom slutligen också kungens egna föreställningar om natur, omsatta i en park av engelsk typ, och konst, med tonvikt på teatrala upptåg och tablåer, att ingå i en spänningsfylld förening.

 

Sex kungliga akademier i samverkan presenterar en föreläsningsserie i samarbete med Kommittén för Gustavianska Parken. Temat är en resa i tiden över Haga och Brunnsviken, parkens idémässiga bevekelsegrunder och tillkomst. Omgivningens och parkens historia speglas ur våra olika akademiers synvinklar och kunskapsområden. Serien inleder ett akademiöverskridande samarbete med avsikt att reflektera över företeelser utifrån akademiernas skilda perspektiv. Medverkande är representanter för Kungl. Akademien för de fria konsterna (1735), Kungl. Vetenskapsakademien (1739), Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (1753), Kungl. Musikaliska akademien (1771), Svenska Akademien (1786) samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (1811).

Samtliga föreläsningarna i serien hålls i Konstakademiens hörsal Fredsgatan 12, Stockholm. Därtill inbjuds till två promenader i Haga.

Fri entré
OBS! Begränsat antal platser så föranmälan krävs – detta kommer att kunna göras här från och med den 24 mars för denna föreläsning.