augusti 2018

23augAll Day30sepHenrik Samuelsson - Frozen OrbitSalarna(All Day) Typ av Arrangemang:Utställning

Info

Frozen Orbit, en svit bestående av elva målningar utförda 2012–2017. Helheten visar ett förlopp under elva minuter, där varje duk markerar en minut: 4:01 a.m., 4:02 a.m. … mellan dröm och vaka.

Varje bild avgränsar en egen domän samtidigt som den speglas i helheten. Genom sviten löper
ett spel av korrespondenser mellan ett frostigt landskap, spillror av arkitektur, en återkomman-de himlakropp och skyar som drar förbi – scener sammanlänkade av till synes slumpmässiga paralleller och störda symmetrier. Vit måne/svart måne, exteriör/interiör, uppvaknande/sömn …

Färgen i Frozen Orbit är reducerad till fyra toner. En dämpad vit som hänvisar till den fysiska och bokstavligt gripbara världen; en klarare vit, lysande och immateriell, för atmosfär och måne; en blågrå ton där ett brant ljus framkallar ytors texturer; slutligen en svart där det fallande mörkret löser upp det i ljuset nyss välbekanta och smälter samman nya syner.

Likt ett avlägset eko från Stega – en tidigare serie målningar, i samma format och antal – refererar även målningarna i Frozen Orbit till det norrländska landskap i vilket konstnären växte upp. Platser återgivna i olika stadier av ödslighet och sönderfall, utsiktspunkter för vaksamhet och observation under tystnad. En natur – en gång närvarande och vild, nu hemsökt av mytologiserade gengångare.

Frozen Orbit visas i Salarna på Konstakademien, Fredsgatan 12/Jakobsgatan 27 C (hiss), Stockholm.
23 augusti–30 september 2018.

Utställningen är producerad i samarbete med Galleri Flach, Stockholm och Galerie Laurent Godin, Paris.