november 2016

12nov(nov 12)11:0011dec(dec 11)16:00Speglingar och strömmar – Lennart Rodhe 100 årGalleri Öst11:00 - (december 11) 16:00 Typ av Arrangemang:Utställning

Info

Rhode

Natt i Klara 1964

Akademiledamoten Olle Granath inviger utställningen klockan 13.00 den 12 november i galleri Öst

Lennart Rodhe (1916–2005) var en av de främsta representanterna för modernismen i Sverige. Det stora genombrottet kom 1947 då han tillsammans med ett antal konstnärskollegor deltog i utställningen Ung konst på Färg och Form i Stockholm. Hela hans konstnärskap genomsyras av ett ständigt bearbetande av färger, former och motiv i en mängd olika media – något som nu uppmärksammas av en yngre generation konstnärer. I samband med att Lennart Rodhe i november 2016 skulle ha fyllt 100 år presenteras en utställning i Galleri Öst.

Utställningen är producerad av Lennart och Margaretha Rodhes Konstvetenskapliga Stiftelse som bildades genom ett stiftelseförordnande av Margareta Rodhe den 21 oktober 2004. Den instiftades med syfte att öka intresset för och främja forskning rörande svensk nutida konst genom att tillhandahålla verk och vetenskapligt material till konstvetenskapliga forskningsändamål samt till utställningar. Stiftelsen var universell testamentstagare efter Lennart och Margareta Rodhe och äger idag hela den efterlämnade konstsamlingen samt upphovsrätten till verken.

www.lennartrodhe.se

I samband med utställningen talar Olle Granath i Konstakademiens hörsal den 29 november klockan 18.00, under rubriken Lennart Rodhe – Konkretist eller något annat? Fri entré, begränsat antal platser.