februari 2020

26feb18:0020:00Bland grotesker, voluter och akantusslingor: ornamentskatter i Konstakademiens samlingarHörsalen18:00 - 20:00 Typ av Arrangemang:Föreläsning

Info

Yngve Lundström (1885-1961) tidningskontor i Stockholm

Välkommen till Konstakademiens serie av föreläsningar, visningar och paneldiskussion om det ornamentala som mer än ytligt pynt.

Konstakademiens Hörsal kl. 18.00 under tre onsdagar:
29/1 Ornamentik genom tiderna: dekorationskonstens begrepp och historia
26/2 Bland grotesker, voluter och akantusslingor: ornamentskatter i Konstakademiens samlingar
25/3 Ornamentikens samtid och framtid? En diskussion om det dekorativas möjligheter 

Före modernismens genombrott var ornamentiken en självklar del av arkitektur, konst och konsthantverk. Som ämne studerades den både praktiskt och teoretiskt och på Konstakademien fanns tidvis en ornamentskola som fördjupade kunskapen om dekorationskonstens uttrycksmöjligheter.

Idag har mycket av kunskapen om det ornamentala försvunnit, inte minst efter 1900-talets avfärdande av dekorationen som ytlig och irrationell. Men under senare år har ett intresse för dess historia vuxit fram, samtidigt som ornamentikens kreativa potential utforskas på nytt.

Frans Gustaf Abraham Dahl, Villa Madama

Bland grotesker, voluter och akantusslingor: ornamentskatter i Konstakademiens samlingar

Föreläsning och visning med:
Eva Lena Bengtsson, intendent samlingar och forskning, och Svante H. Tirén, frilansande curator och skribent med inriktning på ornamentik och arkitekturhistoria
Datum: 26 februari
Plats: Konstakademiens Hörsal
Tid: kl. 18.00 – 20.00
Fri entré
Begränsat antal platser, ingen förhandsbokning

Såväl arkitekter som konstnärer har genom historien ägnat sig åt ornamentala studier, bland annat som del i utbildningen vid Konstakademien. Här bevaras omfattande samlingar med skisser, teckningar, målningar, gipsavgjutningar, planschverk, mönsterböcker och andra exempel på dekorationskonstens grundläggande betydelse i konsten före 1900-talet.

Konstakademiens samlingar bildar en provkarta på ornamentikens betydelse i olika tider, med spår av både enskilda personers verk och de diskussioner som ständigt fördes kring dekorationskonsten.