november 2017

11novAll Day14janTHE NATURAL ENEMIES OF BOOKSTengbomhallen(All Day) Typ av Arrangemang:Utställning

Info

Sedan ett par år tillbaka har de grafiska formgivarna Maryam Fanni, Matilda Flodmark och
Sara Kaaman använt boken ”Bookmaking on the Distaff Side” som receptbok och grund för
experiment inom olika grafiska och typografiska tekniker. Boken, vars titel betyder ungefär
”Bokhantverk på spinn-sidan”, publicerades 1937 av gruppen The Distaff Side som ett upprop
av kvinnor inom tryckbranschen.

Boken har beskrivits som ett knytkalas, ett tjugotal bokbindare, tryckare, typografer, illustratörer
och författare har bidragit med historiska, satiriska och kritiska essäer, poem, manifest
och typografiska experiment som beskriver branschen och föreslår en feministisk omtagning
av bokhistorieskrivning. Utställningen ”The Natural Enemies of Books” är en samtida respons
på, och ett rumsligt tillgängliggörande av, en annars svårtillgänglig antikvarisk bok.

MMS (Maryam Fanni, Matilda Flodmark, Sara Kaaman) samarbetar sedan 2012 med gemensamma
undersökningar inom visuell kultur med fokus på kvinno- och arbetarhistoria.

Projektet är finansierat av Konstnärsnämnden och genom Artist-in-Residence-period på
Grafikens Hus i samarbete med Kretsen Södertälje.

Tack till: Nina Beckmann, Olof Sandahl, Ulla Wennberg, Ciara Phillips, Emmy Dijkstra,
Katja Winkes.

Utställningen pågår mellan den 11 november 2017 och den
14 januari 2018 i Tengbomhallen, plan 1.