oktober 2017

14oktAll Day19novUTSTÄLLNINGSSTIPENDIAT CLARA GESANG-GOTTOWTGalleri Öst(All Day) Typ av Arrangemang:Utställning

Info

Vid en första blick kan det finnas en tystnad i Clara Gesang-Gottowts bilder. Hennes färger
är tunna, som viskningar. Det är en konsekvens av att arbetet sällan följer ett rakt förlopp,
där lager läggs till lager, utan istället sker genom omtagningar, bortskrapningar och övermålningar.
För Gesang-Gottowt verkar det lika viktigt att ta bort färg, som att lägga på den.
De tunna färglagren kommer ofta av att färgen skrapas eller suddas ut innan måleriet når
sin slutliga position. Det här motståndet i själva måleriet är bekant för alla som någon gång
har målat, men för Gesang-Gottowt kan arbetet med färgen aldrig underordnas en bild som
kommer utifrån. Hon är inte emot bilder som sådana, men de måste följa ur måleriets egen
logik för att räknas. Annars skrapar hon bort dem och återför målningen till ett tidigare
stadium, där vi möjligen kan ana en molnformation eller en glittrande vattenyta i färgens
skiftningar och former.
– Ur katalogessä av Frans Josef Petersson

Utställningen pågår mellan den 14 oktober och den 19 november 2017 i Galleri Öst, plan 2.
Konstakademien, Fredsgatan 12 / Jakobsgatan 27 C (hiss).
Tisdag – fredag 11–17, lördag – söndag 12 –16.