mars 2017

25marAll Day11junUtställningsstipendiat Eva MarklundGalleri Väst & Ateljén(All Day) Typ av Arrangemang:Utställning

Info


”Jag har byggt ett regnrör. Jag tycker om ljudet av regn.
Tiden upphör när du lyssnar på det länge.
När du roterar röret, faller kornen, och du innesluts i ljudet.
Du styr regnet, du spelar med det.”

Eva Marklund

 

Ett konstverk, en utställning och ett konstnärskap kan vart och ett beskrivas som övergångs­tillstånd, växlande mellan ljus och mörker. Hänsyn tas endast till de element som människan ursprungligen bygger sin kunskap om världen kring. Solen som löftesrikt möter troget nästan varje morgon, dess mörka nattsömn och slöjor av regn som förmörkar. Pölar, svarta hål riktade inåt och utåt. I konsten dras korken ur vår mentala flaskpost.

Susanna Slöör, Ständig sekreterare Konstakademien