november 2018

24novAll Day13janUtställningsstipendiaterna Åsa Norberg & Jennie SundénGalleri Väst(All Day) Typ av Arrangemang:Utställning

Info

Åsa Norberg och Jennie Sundén mottog 2017 Konstakademiens utställningsstipendium ur Gerard Bonniers fond. Den 24 november kl. 12-16 öppnar duons stipendiatutställning i Konstakademiens Galleri Väst. Projektet Gifts and Occupations binder samman idéer om hur synen på barnet format modernismen och hur den pedagogik med rötter i Rousseaus tankar om barnet, kom att speglas i konst och kultur som växer fram vid förra sekelskiftet.

Med ett starkt intresse för hur estetik och form verkar i vår vardag för Åsa Norberg och Jennie Sundén en dialog med andra konstnärer, folkbildare och aktivisters arbete och gärning. Det handlar ofta om berättelser där konst och liv vävs samman och där estetik tycks gå hand i hand med social förändring. Genom att kombinera olika tekniker, material, form och teori vill de aktivera historien och sätta idéer och uttryck i rörelse.

– Projektet tar avstamp i den materiella och sociala miljö som skapas kring barnet och som är ett led i visionen för ett jämställt, solidariskt och demokratiskt samhälle. Ett samhälle där varje ny generation utbildas i att lära känna och förstå världen genom sina sinnen, skapandet, materialet och i samspelet med andra, säger Åsa Norberg och Jennie Sundén.

Projektet Gifts and Occupations på Konstakademien visar en serie målningar/collage på olika textila material. Första delen av projektet finns att se till den 6 januari 2019 i ”Modernautställningen 2018” Med framtiden bakom oss på Moderna Museet i Stockholm.

Åsa Norberg och Jennie Sundén (födda 1977) är utbildade på Konsthögskolan i Umeå och verksamma i Göteborg. De har tidigare ställt ut på bland annat Bildmuseet, Bonniers Konsthall, Marabouparken, Tensta Konsthall, Malmö Konstmuseum, Göteborgs Konsthall och Moderna Museet.