januari 2021

30jan(jan 30)12:0007mar(mar 7)16:00Salad HilowleBernadottestipendiat 30 januari - 7 mars Typ av Arrangemang:Utställning

Info

Vanus Labor

Jag som en utaf de svarta,
obekant med landets sed.
Gjör en önskning i mitt hjerta.

Gustaf Badin

Salad Hilowle, född 1986 i Gävle, tar våren 2020 sin masterexamen i fri konst vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.Han har tidigare studerat vid Konstfack, Linköpings universitet och Glendale Community College, Los Angeles. Konstnären har under en tid studerat äldre målningar och skulpturer av människor med afrikansk diaspora i svensk konsthistoria. Genom research av bilder och texter om dessa personer vill Salad Hilowle i ett film- och fotoprojekt fördjupa och gestalta denna del av afrosvenskars vara inom konsten. I en akademisk ambition formuleras det konstnärliga projektet som vill samverka med de ingående akademierna för utveckling och vidarebearbetning av ämnet.

Motivering

Salad Hilowle har tilldelats Bernadottestipendiet för sitt arbete med att synliggöra människor med afrikanskt ursprung i svensk konsthistoria. I sina verk visar Salad Hilowle en lyhördhet för människan som letar sin identitet, sitt sammanhang och sin historia. Konstnärlig uttrycksvilja syns i metaforer som bortvända foton eller ansikten vilka gestaltar mänskliga tillstånd vilka berör på ett både universiellt och allmänmänskligt plan. I en akademisk ambition formuleras det konstnärliga projektet att utveckla, fördjupa och vidarebearbeta ämnet kring dubbla identiteter och tillhörigheter.

OM BERNADOTTEPROGRAMMET

Ateljéstipendium med syfte att bidra till möten mellan konstarter och tvärvetenskaplig utveckling

Kungl. Akademien för de fria konsterna, Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har sedan 2016 ett gemensamt stipendieprogram med syftet att fördjupa akademiernas samverkan och ett akademiöverskridande arbete till gagn för forskare och yngre konstnärliga utövare.

Konstakademiens stipendiater inom Bernadotteprogrammet disponerar den så kallade Hörnateljén på Fredsgatan 12 under stipendieåret samt erhåller varsitt ettårigt arbetsstipendium. Stipendiet medger även möjligheter till utställningar, seminarier, konferenser med mera, i samverkan med de övriga akademierna och deras stipendiater.
> Läs mer om Bernadotteprogrammet