Stipendier till Arkitekter 2019

 

Klicka för att se årets stipendiater (pdf)

 

Stipendier till studenter vid KKH 2019

 

Klicka för att se årets stipendiater (pdf)

 

Konstakademiens stipendier till unga konstnärer 2019

 

Klicka för att se årets stipendiater (pdf)

 

Arkitektstipendier

 

Arkitektnämndernas beslutade vid mötet den 21 april 2017 att dela ut följande arkitektstipendier:

Edblad Wells 50.000 kr
Anna Ihle                                                                 25.000 kr
Karl Jürss                                                                25.000 kr

Grundström
Vesna Rohacek                                                         7.000 kr

Hoffman
Sara Saxton Chirinos                                            27.000 kr  

Tengbom 130.000 kr
Carl Arvidsson                                                       25.000 kr
Ingegärd Gyllenswärd                                         80.000 kr
Maja Westman                                                      25.000 kr

Mortner 190.000 kr
Anton Valek                                                           19.000 kr
Fredrik Wadensten                                              19.000 kr
Johanna Bratel                                                      19.000 kr
Victoria Fabian                                                      19.000 kr
Adriana Seserin                                                     19.000 kr
Lenastina Andersson                                            19.000 kr
Carin Bergström Linder                                       19.000 kr
Joel Yngvesson                                                       19.000 kr
Anna Östberg                                                          19.000 kr
Julia Moore                                                             19.000 kr

 

TIDIGARE UTDELADE STIPENDIER

Konstakademiens stipendier till unga konstnärer och konststudenter

 

Konstakademien har fattat beslut om fördelning av stipendier till unga konstnärer och konststudenter,
samt ateljéstipendiater inom Bernadotteprogrammet utifrån 2017 års ansökningsomgång.

För redovisning av de beslutade stipendierna, klicka här.

DEN TÄNKANDE HANDEN

Stipendienämndens arbetsgrupp med ansvar för att nominera tävlanden till teckningstävlingen
DEN TÄNKANDE HANDEN har enats om följande beslut och nominerar år 2017 följande:

Roger Smeby
Elisabeth Widmark
Cecilia Hultman
Sara Wallgren
Naima Callenberg
Assar Tallinger
Love Dahlstedt
Ester Eriksson
Rasmus Richter
Cedric Jacques Yu

Konstakademiens pristagare vid högtidssammankomsten 2017

700x420_Stipendiater
Övre raden:
Eva Hild, tilldelad Asmund och Lizzie Arles skulptörpris
Professor em. i konstvetenskap Sten Åke Nilsson, tilldelad Göran Lagervalls pris 
Slottsarkitekten Andreas Heimowski, tilldelad Anders Mortners pris 
Skulptören Ebba Matz, tilldelad Paul Hedqvists belöning
Konstnären Susanne Vollmer, tilldelad Ragnar von Holtens stipendium
Viktor Kopp, tilldelad Axel Theofron Sandbergs akvarellpris
Katrin Westman tilldelad Vera och Göran Agnekils Stipendium till yngre konstnärer
Undre raden:
P G Thelander, tilldelad Axel Theofron Sandbergs akvarellpris
Birgitta Andersson, tilldelad Axel Theofron Sandbergs akvarellpris 
Kent Lindfors, tilldelad Carl Christensen och Maria Ekmans pris
Konstnären Liv Strömquist, tilldelad Hans och Desy Vikstens stipendium 
Annette Senneby, tilldelad Inez Leanders belöning till framstående kvinnlig konstnär. Utdelad i samarbete med föreningen Svenska konstnärinnor.
Konstnären Liva Isakson Lundin, tilldelad Marta Larsson Romstipendium liksom Nisse Zetterbergs Romstipendium
Disa Rytt, tilldelad Vera och Göran Agnekils Stipendium till yngre konstnärer  
Sittande:
Ständig sekreterare Susanna Slöör
H M Konungen
H M Drottningen
Preses Leif Bolter
Vice preses Fredric Bedoire

Frånvarande:
Konstnären Claes Eklundh, tilldelad Augusta, Oscar och Harry Höckerts pris

Konstakademiens arkitekstipendier

Konstakademien har fattat beslut om fördelning av arkitekstipendier 2016.
För redovisning av de beslutade stipendierna gå hit.

Konstakademiens konstnärsstipendier

Konstakademien har fattat beslut om fördelning av konstnärsstipendier utifrån årets andra ansökningsomgång 2016. Sammanlagt sökte 570 konstnärer stipendier inom de olika tillgängliga kategorierna: utställningsstipendier, resestipendier, vistelsestipendier samt övriga.
För redovisning av de beslutade stipendierna i omgång 2, konstnärsstipendier, gå hit.

 

Konstakademien har fattat beslut om fördelning av stipendier till unga konstnärer och konststudenter utifrån årets första ansökningsomgång 2016. Sammanlagt sökte 330 konstnärer stipendier inom de olika tillgängliga kategorierna: studiestipendier, riktade stipendier samt de två ateljéstipendierna inom Bernadotteprogrammet. Mottagare av de två sistnämnda stipendierna kungörs tidigast den 29 april.

För redovisning av de beslutade stipendierna i omgång 1, gå hit.

Främre raden från vänster: 
Fredric Bedoire, Leif Bolter, Mette Björnberg, Ulla Wiggen, H K H Prinsessan Sofia, H M Drottningen, H K H Prins Carl Philip, Cecilia Edefalk. Bakre raden från vänster: Susanna Slöör, Edward Jarvis, Niklas Edstam, Oscar Furbacken, Margareta Källström, Jan Stenmark, Helene Billgren, Annika von Hausswolff, Éva Mag, Kristina Abelli Elander, Lars Nygren (som tog emot priset för Evert Lindfors). Foto: Leif Mattsson © Konstakademien
Främre raden från vänster: 
Fredric Bedoire, Leif Bolter, Mette Björnberg, Ulla Wiggen, H K H Prinsessan Sofia, H M Drottningen, H K H Prins Carl Philip, Cecilia Edefalk.
Bakre raden från vänster:

Susanna Slöör, Edward Jarvis, Niklas Edstam, Oscar Furbacken, Margareta Källström, Jan Stenmark, Helene Billgren, Annika von Hausswolff, Éva Mag, Kristina Abelli Elander, Lars Nygren (som tog emot priset för Evert Lindfors).

Foto: Leif Mattsson © Konstakademien

 

Vid Konstakademiens högtidssammankomst den 19 februari 2016 delades följande priser, belöningar och stipendier ut:

CARL CHRISTENSEN och MARIA EKMANS pris till förtjänstfulla konstnärer tilldelades:
Evert Lindfors
Evert Lindfors tilldelas Christensen och Ekmans pris för sin långa och betydande gärning för svenskt konstliv. Den hade inte varit möjlig utan hjälp av fransk espri. Skulpturen vittnar om livets tvingande resa utan returbiljett, kantad av förhoppningar, sorger och glädjeämnen, en färd ingen klarar sig utan.

PAUL HEDQVISTS belöning som i år tilldelas en arkitekt gick till:
Margareta Källström
Margareta Källström tilldelas Paul Hedqvists belöning för varsam och stilren renovering och komplettering av betydelsefull arkitektur. Hon har med diskret finess framhävt byggnadernas ibland skymda själar till att lysa av självklar identitet och kraft.

AUGUSTA, OSCAR och HARRY HÖCKERTS pris delades i år mellan två mycket framstående konstnärer:
Cecilia Edefalk
Cecilia Edefalk sprängde och förnyade måleriet med ögon riktade mot och inspirerade av bilden, den som i vardagen passeras utan medveten reflektion. Vi uppmanas lyssna till rösten frammanad genom reducering. I hennes senare verk återkommer sökandet efter den hinsides närvarande talaren.
Annika von Hausswolff
Annika von Hausswolff banade väg för det fotografiska mediet som ett av konstens samtida uttryck. Mötet mellan olika seende, det mänskligas och maskinens silas genom medvetandets persienner. Seendet uppstår ur mötets perceptuella vändningar. Slöjorna dras sakta för och ifrån av tillvarons bländare.

GÖRAN LAGERVALLS pris gick till professor em. vid KKH och arkitekturhistorikern
Fredric Bedoire
Fredric Bedoire tilldelas Göran Lagervalls pris för ett rikt och omfattande flöde av kunskap inom arkitekturhistoriens och byggnadskonstens områden. Han är den outtömliga källa ur vilken bland annat mästerverket ”Den Svenska Arkitekturens historia 1000 -2000” har utmynnat – en väldig kulturgärning.

AXEL THEOFRON SANDBERGS akvarellpris delades i år av två pristagare:
Helene Billgren
Sandbergs akvarellpris tilldelas Helene Billgren för ett måleri som flödigt skapar scenerier för de sekundsnabba ingivelserna, berättelserna som den vuxenblivande bäraren så småningom blir del av. Vitalt, med en ur energin framsprungen skärpa väcker hon hopp om det bärande måleriet.
Ulla Wiggen
Ulla Wiggen får Sandbergs akvarellpris för ett sparsmakat och exakt uttryck som studerar livets kretskort och människans ovidkommande och vidunderliga artefakter. Livsströmmen blottas och i senare måleri spelar kroppens insida rollen på scenen vid sidan av tyst varslande om evigheten.

ASMUND och LIZZIE ARLES skulptörpris gick till konstnären:
Mette Björnberg
Mette Björnberg behandlar allvarsfrågorna med ömhet och känsla för de valda tecknens överförda betydelser. Hon svingar formens trollspö över klossarnas inneboende historier och frigör med lätt hand poesin ur de många ordbildande korrespondenser som möts och vecklas ut tyst för ögonen.

INEZ LEANDERS belöning till framstående kvinnlig konstnär delades ut i samarbete med föreningen Svenska konstnärinnor och gick till:
Kristina Abelli Elander
Kristina Abelli Elander tilldelas Inez Leanders belöning för hennes motmedel mot orättvisans panik. Listigt följer hon och utplånar de upptrampade spåren genom att bestämt använda en större skostorlek för att markera sitt revir. Relationer ställs på ända och återställs i prinsessans paradis.

HANS OCH DESY VIKSTENS stipendium till konstnärer verkande i Hans anda tilldelades:
Jan Stenmark
Jan Stenmarks bildvitsande ordvisdomar bär inte sällan fram storheten i tillkortakommandet. Vist och vasst lockas mungipan till leenden inför den krassa verklighetens brist på timing. Lyckan leker på annat håll och överrumplar mottagaren genom ett retfullt bakhåll, då skrattet rappt avlossas.

TOMMY ÖSTMARS stipendium till förtjänt konstnär, delades ut för första gången, och tilldelades:
Edward Jarvis
Edward Jarvis tilldelas det allra första stipendiet ur Tommy Östmars minnesfond för sin förmåga att utvinna guld ur måleriets sällsamma alkemiska beståndsdelar. Det glittrande gäckar för alltid den frågvise att nå svar om grunden. När frågan väl släpps belönas själen och danas till att nå det högsta.

MARTA LARSSON Romstipendium delades för första gången ut till konstnär och stipendiaten, som för andra året i rad också tilldelats Nizze Zetterbergs Romstipendium, är:
Oscar Furbacken
Nisse Zetterbergs Romstipendiat Oscar Furbacken tilldelas det första stipendiet ur Marta Larssons fond till gagn för studier på plats i den antika högborgen, staden på ständig tillväxt ur dess avlagringar från alla åldrar. Ett eldorado för studier av det allra minsta och största som ordningen förmår.

VERA OCH GÖRAN AGNEKILS stipendium till yngre konstnärer delades av två mottagare:
Niklas Edstam
Niklas Edstam tilldelas stipendiet för ett måleri som drar sig undan och endast försiktigtvis släpper fram ljuset, som vore det en kostbar men stingslig genius instängd i flaskan. Anden tar därmed storslaget plats och lämnar den sökande liten ro inför de äventyr ytorna döljer och därmed röjer.
Éva Mag
Éva Mag har tidigt visat sin särskilda förmåga att med sina objekt och skulpturer inta ett rum och inte låta betraktaren lämna utan att svara. Hennes tilltal vädjar om att se det största hos den utsatta, att med inlevelse och medkänsla söka frågorna som andas tyst, vittnande ur materialen.

 

TIDIGARE UTDELADE STIPENDIER

Magnus Gramén tilldelas Bengt Harald Evers stipendium

Konstakademiens beslöt den 26 november 2015 att tilldela Bengt Harald Evers stipendium för åren 2016 – 2018 till Magnus Gramén, med följande motivering:
Magnus Gramén tilldelas Bengt Evers stipendium för ett konstnärskap som uthålligt och med stor känslighet fördjupar sitt uttryck.  Framtidens poesi skrivs av dem som likt Gramén förmår hålla en fast linje som inte utesluter omvägar och ett nyfiket sökande utan karta. Teckningar och måleri utstrålar såväl påståendets krav på reduktion som omsorgen om vad materialen förmår att säga, även subtilt och viskande.

 

Marja-Leena Sillanpää tilldelas 2015 års stipendium ur Ragnar von Holtens Minnesfond.

Vid Konstakademiens sammankomst den 26 oktober delades 2015 års stipendium ut till Marja-Leena Sillanpää, med följande motivering:
Marja-Leena Sillanpää har trampat upp en alldeles egen stig i svenskt konstliv.
Hon låter sig inte placeras i någon genre: hon växlar obesvärat mellan teckning, installationer och objets trouvés; mellan text, ljud, video och performance.
I hennes vittförgrenade och aldrig sinande flöde framträder en precis psykologisk dramatik och ett tydligt sammanhållande tema: en drömsk sensibilitet för de dödas närvaro, mysteriet att inte längre vara och ändå vara.
Marja-Leena Sillanpää avlyssnar de bortgångnas närvaro med konstnärliga och i dubbel mening spirituella medel, alltid uppfinningsrika och upplivande.

 

Fördelning av Konstakademiens stipendier 2015
Konstakademien beslöt på förslag av Stipendienämnden om följande tilldelning av stipendier i kronor till konstnärer (K) och arkitekter (A):

Alsin Karin (K) Folke Hellström-Linds stipendium 105 000 kr
Andersson Katarina (K) Jenny Linds resestipendium 100 000 kr
Arvidsson Leontine (K) Martin Emonds stipendium 25 000 kr
Baltzersen Idun (K) Simone de Dardels stipendium 14 000 kr
Belfrage Malin (A) Ulrika Rosencrantz´ stipendium 15 000 kr
Bergendahl Lena (K) Gerard Bonniers stipendium 142 000 kr
Bjerneld Lina (K) O. och J. Hullgrens stipendium 70 000 kr
Bäcklin Mattias (K) Sigrid Lamms resestipendium 25 000 kr
Dohrmann Anna (K) Emil Bergs resestipendium 100 000 kr
Eriksson-Tilpo Hans (K) Folke Hellström-Linds stipendium 105 000 kr
Fahlsten Laura (K) Gerard Bonniers stipendium 142 000 kr
Forsberg Caspar (K) Evy Låås o. Anders Fogelins stipendium 12 000 kr
Hammarberg Jörgen (K) Emil Bergs resestipendium 100 000 kr
Hofvander Linda (K) P.O. Winqvists resestipendium 29 000 kr
Hämén Thomas (K) Evy Låås o. Anders Fogelins stipendium 12 000 kr
Ignell Karlbrand Britt (K) Axel o. Eva Lindmans resestipendium 36 000 kr
Johansson Göran (K) Gerard Bonniers stipendium 142 000 kr
Jönsson Charlotte (K) William Nordings stipendium 32 000 kr
Karlin Johanna (K) Jenny Linds resestipendium 100 000 kr
Lapsa Mikelis (K) Carl Larsson stipendium 30 000 kr
Larsson Cecilia (K) Maria o. Axel Hemmars stipendium 24 000 kr
Manker Jan (K) Ida Strömers stipendium 62 000 kr
Mauno Pia Annette (K) Thorwald Alefs tipendium 14 000 kr
Nilsson Oskar (K) Otte Skölds stipendium 20 000 kr
Ojanen Joakim (K) E. Sääfs stipendium 56 000 kr
Olivecrona Christina (K) Verner Åkermans stipendium 10 000 kr
Olivecrona Christina (K) Aina Jacobsons stipendium 7 000 kr
Perborg Björn (K) Martin Emonds stipendium 25 000 kr
Persson Stina (K) Emil Bergs resestipendium 100 000 kr
Sandell Billström Vanja (K) Elice Erlandssons stipendium 7 000 kr
Sandell Billström Vanja (K) Bengt Fredrikssons stipendium 10 000 kr
Sillanpää Marja-Leena (K) Elisabeth Norlunds stipendium 22 000 kr
Sollman Rickard (K) Folke Hellström-Linds stipendium 105 000 kr
Stigell Stina (K) Folke Hellström-Linds stipendium 105 000 kr
Sundqvist John (K) Anne-Marie Hökerberg-Hechts resestipendium 63 000 kr
Vanamo Pilvi (A) Jenny Linds resestipendium 48 000 kr
Wilhelmsson Annika (K) C.L. Kinmanssons resestipendium 29 000 kr

UTSTÄLLNINGSSTIPENDIER
Till utställningsstipendiater 2016 har utsetts:
Eriksson-Tilpo Hans
Stigell Stina

IVAR OCH ANDERS TENGBOMS FOND 2015
Dehlin Johan 18 000 kr
Franzén Anders 30 000 kr
Johansson Åsa 35 000 kr
Rönn Magnus 18 000 kr
Sundman Anna 34 000 kr
Wolgers Axel 20 000 kr

ANDERS MORTNERS ARKITEKTFOND 2015
Andersson Helena 10 000 kr
Andersson Victor 15 000 kr
Arestav Kristin 15 000 kr
Di Marco Love 15 000 kr
Fidjeland Aron 10 000 kr
Gipp Petra 20 000 kr
Karlsson Napp Alexandra 20 000 kr
Krupinska Katarina 15 000 kr
Lindström Cecilia 15 000 kr
Lundberg Thomas 12 000 kr
Mesko Filip 10 000 kr
Peterson Emelie 15 000 kr
Ramnek Petti Samuel 15 000 kr
RichardsMarie-Louise 15 000 kr
Svärdhagen Gustav 15 000 kr
Törnkvist Erik 10 000 kr
Westerlund Michael 15 000 kr

Konstakademien har beslutat att tilldela var och en av avgångsmastereleverna vid KKH stipendium på 25 000 kr.
Andrén Yoko
Bengtsson Björn
Blad Louise Josephine
Blanck Simon
Bouleau Jonas
Edstam Niklas
Fermelin Fredrik
Franzén Johan
Hundevad Meng Sørensen Cecilie
Looström Albin
Mag Eva
Matsson Jan
Nordin Johanna
Palén Jenny
Parner Therese
Pfeiffer Samuel Samantha
Rolén Emma
Smith Charlotta
Spilsbury Gabriela
Sturm-Lie Merzedes
Taina-Nielsen Anna Elena
Viå Hedda
Willgren John

X